Ogledalce, ogledalce

"UDRETE, AMA I SLU[NETE"!

Gog ma Gog

Ne{to ~udno se slu~uva vo zemjata makedonska: A, e nekoja partija na vlast, narodot e protiv... Kako taa partija da ja ustoli~il nekoj drug narod!?

Ova sociopsiholo{ko nabquduvawe na situacijata vo Makedonija, na samiot po~etok od s# u{te neozna~enata (oficijalno) kampawa za lokalnite izbori, koi nekoi partii ja "tokmat" i so parlamentarni (predvremeni), dava mo`nosti za "doktorski" raspravi za svojot narod. Me|utoa, vo stariot Rim, koga mladite lekari }e zavr{ele medicina, profesorite gi u~ele: "Od nas, nau~ivte {to nau~ivte, sega slu{ajte go narodot"!

"Kum grano salie"... Ve molam razumno razberete me: "ne tvrdej}i deka s# e vistina".

[areniot politi~ko - partiski karvan trgna. Prva, da ne gubi vreme, startuva opozicijata. Vlasta, kako {to re~e Premierot, vremeto go tro{i na "dr`avni raboti".

Navidum s# e OK. Duri i pove}e od toa. Ama vo su{tina, se slu~uvaat raboti koi zaslu`uvaat pove}e vnimanie. Slu{am, po "gostuvaweto" vo Resen i Prilep, liderot na najgolemata opoziciona partija SDSM, Branko Crvenkovski, se "krstel i se ~udel": narod - "pleva"... Skandirawa, barawa, kritiki, poddr{ki! Negovite ne go ostavile na mir: "Gleda{, lideru... Narodot e so tebe! [to ~eka{".

Me|utoa, Branko znae da razlikuva "brut od - but", pa mnogu umno i razumno odgovoril: "..Da dade Gospod da e taka, narodot da bide za nas, ama s# mi se ~ini deka narodot e pove}e protiv Qub~o"!

Novinarite kako "mera~i na politi~kata temperatura" ve}e pobrzaa da objavat i iskomentiraat nekoi anketi koi govorat za narasnatiot rejting na opozicijata, i "pa|aweto" na ugledot na vlasta... ne{to sli~no se slu~uva{e i pred dve godini. Ama to~no prekopirana slika!

Dali partiite nemaat "visina", ili pak narodot s# u{te ne e vlezen na glavnata vrata vo demokratskite procesi?!

Vo 1998 godina, narodot se sobra "okolu" VMRO-DPMNE, veruvaj}i i deka kako partija samo taa e kadarna da ja urne postoe~kata vlast na SDSM. Sega istiot toj narod odnovo se grupira, no ovoj pat okolu SDSM za da ja smeni vlasta na VMRO-DPMNE!

I kako {to veli eden dobar moj prijatel, u~en i razumen ~ovek, toa taka }e se slu~uva, ednata partija }e ja zamenuva drugata, s# dodeka ne stasame do diktatura (ne daj Bo`e). Potoa }e bide mnogu lesno: diktatorite }e zavr{at v zatvor, a narodot }e go dobie toa {to zaslu`il.

Patot na demokratijata mora da se pomine. Nekoi toj pat vo posledno vreme go narekoa - tret... I se "gu{at" vo objasnuvawa na tu|i, angliski, germanski, francuski i drugi priliki, koi so ni{to ne soodvetstvuvaat na ovie na{ive - balkanski. Navistina jas pove}e ne znam koj od kogo treba da u~i (mo`ebi e ova pretenciozno, ama dosta be{e "{etawe po tu|ite politi~ki modni pisti", vreme e da se osvrneme na na{ata kade {to defiliraat partiski manekenki od "nedefinirani privinencii").

Istoriski, vlasta na ovie prostori ima edno drugo pravo na (ne) gra|anstvo, so mnogu somne`i, so i~ netrpelivost... Koga Bjelinski ja pro~ital ""Mrtvi du{i" od Gogoq, zapi{al: "Gospode, zarem tolku e jadna i bedna i `alna na{ata vistina"!?

Ima edno pravilo, koe iskusniot Branko Crvenkovski mnogu dobro go znae, deka sekoja nova vlast mo`e da napravi promeni, no tie ne smeat da bidat dramati~ni.... Ova {to sega go pravi Qub~o Georgievski e - tubolencija. I Branko prodava{e (privatizacija) ama so zadr{ka, Qub~o, kako da ja ima vo "svoite redovi Socijalisti~kata partija" koja propagira{e deka "Makedonija nema vreme za ~ekawe", i zatoa brza s# da raskr~mi!

Slu{am, Branko baral predvremeni parlamentarni izbori, ama molel Gospod da ne se odr`at. Znae toj mlad lisec deka Qub~o treba da svr{i u{te nekolku krupni raboti, koi }e gi svr{e{e sekoj premier na Makedonija nad ~ija glava stoi nemilosrden, pazaren, evropski Damaklov me~. Me|utoa, zagri`enost na biv{iot premier, za postapkite na sega{niot deka "mo`e da ja skr~mi i Makedonija" i dr`avno, e toa e ve}e ne{to sosema drugo.

Makedonija ne mo`e i ne smee da bide na rasproda`ba, pa makar za nea se "nudela i najvisoka cena", zo{to cena za proda`ba na dr`ava nema. Poka`ete, koj vo svetot prodal tatkovina? Zna~i tatkovina kupuvaat Tajvancite, iako i tie sekade ne mo`at da najdat "dobar pazar"!

Tamu kade {to e najzagrozena Makedonija, site mol~at. Vo Parlamentot! Edna izjava na najekstravagantniot VMRO - vec Stojanovski deka "Vie zboruvajte si {to sakate, nie }e si glasame kako {to sakame", nikogo ne go zagri`i. Toa e ve}e izjava na apsolutist, vek bez merka. Vo makedonskiot Parlament mo`e sekoja partija da ima mnozinstvo (ako taka saka narodot), no nikoj nema pravo da go minizira zborot na parlamentarecot, oti toj e glas od narodot. Na{ite stari odamna predupredile mnogu Stojanovci, pred onoj potpretsedatelot na Parlamentot, koga i na tiranite (osvojuva~ite) im velele: mo`ete da n# udrite, ama morate da n# slu{nete!