Danok na dodadena vrednost

PRV ^EKOR OD DANO^NIOT MARATON

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Narodecov na{ napaten se iznaslu{a za MMF, DDV, patot do Evropa, kosovska kriza, ne se pameti koga posleden pat sme slu{nale dobri vesti od istok, zapad, sever, jug
  • Po mediumite se vrti reklama od kampawata na Ministerstvoto za finansii, koja glasi: "Te{koto... no, ~ekorite se vistinski. Bidej}i, Makedonija e premnogu va`na za site"

Ako Amerika e zemja na soni{tata, Makedonija e zemja na javeto. Ovde sonceto izgreva od istok, {to ne zna~i deka sme daleku od Zapadot. Nekoi n# narekuvaat i Zapaden Balkan, FYROM, banana-republika, no sepak, nie sme Makedonija. Utroto vo glavniot grad, barem vo negoviot centar, zapo~nuva so miewe na ulicite. Prvite avtobusi trgnuvaat od svoite po~etni stanici, nekoi gi palat avtomobilite i itaat da ja izbegnat voobi~aenata gu`va niz gradot, a onie koi nemaat avtomobil ili pari za benzin, moraat so avtobus. A, za site niv, denovive Javnoto soobra}ajno pretprijatie na grad Skopje im priredi iznenaduvawe, poka~uvaj}i gi cenite za prevozot. Cenite na naftenite derivati isto taka se koregirani, se razbira, vo nagorna linija, a li~nite dohodi se status kvo. Narodecov na{ napaten se iznaslu{a za MMF, DDV, patot do Evropa, kosovska kriza, ne se pameti koga posleden pat sme slu{nale dobri vesti od istok, zapad, sever, jug. I za da ne ni bide s# ednoli~no kone~no na scena stapi i DDV, Danokot na dodadena vrednost. Den pred negovoto kone~no voveduvawe gra|anite kako da ~ekaa da padne atomska bomba. Pred edna godina, no}ta koga zapo~naa napadite na NATO vrz SRJ, na{iot narod be{e tolku voznemiren, taka {to bukvalno gi isprazni prodavnicite, za benzin se ~eka{e celi no}i, a taka be{e i ovaa godina na 31 mart. Lu|eto ispani~eni od ona {to }e bide utre, pazarea mislej}i deka utre{niot den }e bide kraj na svetot, pobaruva~kata na devizi isto taka be{e zgolemena, koloni vozila na benzinskite pumpi, a nekoi duri i pred vreme itaa da gi registriraat svoite avtomobili, i pokraj toa {to be{e najaveno deka registracijata na vozilata }e bide poevtina. Po mediumite se vrti reklama od kampawata na Ministerstvoto za finansii, koja glasi: "Te{koto... no, ~ekorite se vistinski. Bidej}i, Makedonija e premnogu va`na za site". Narodnata banka na Makedonija denovive se oglasi so informacija deka kursot na denarot }e bide stabilen, a na novinarite im se obrati i @ivko Atanasovski, ~ovekot koj go podgotvi DDV i gi zamoli za pravilni informacii okolu DDV, so cel gra|anite da ne bidat dezinformirani. Utroto na 1 april, sabota, na benzinskite pumpi, po prodavnicite gi nema{e kilometarskite ~ekawa, no zatoa za nekoi ovoj den izmina vo rabotna atmosfera. Nekoi pravea popisi, a drugi pak preku no} gi promenija cenite na produktite (se razbira na {teta na gra|anite). Vo svoeto obra}awe do gra|anite ministerot za finansii, Nikola Gruevski, me|u drugoto re~e: "Na{ata zemja e siroma{na i dano~nite prihodi se mnogu niski. Vo isto vreme taa treba da se spravi so socijalnite problemi i ekonomskite {okovi. Voveduvaweto na DDV e prv ~ekor vo poobemniot paket na dano~ni reformi..."

DDV e prviot ~ekor od stotici kilometri dolgiot maraton.