!!!NOVO!!! Nova cena za godi{na pretplata !!!NOVO!!!

Nova cena za pretplata na internet. Sega mo`ete da go ~itate "Makedonsko Sonce" na internet za samo 20 USD 

Za pove}e informacii pritisnete ovde.

Slobodni za ~itawe se onie stranici koi se ozna~eni so (slobodno)!


  Br. 310 - 02/06/2000

KADE SE MAKEDONCITE?

Gr~kata Vlada prodol`uva da ja brani neodrl`ivata pozicija deka Makedonci vo Grcija nema. Minatata nedela, dodeka se odr`uva{e prvata konferencija za pe~atot na Vino`ito vo Atina, vo sosednata prostorija se odr`uva{e konferencija i na portparolot na gr~kata Vlada, g. Repas. Na pra{aweto dali e zapoznat so ona {to se slu~uva vo sosednata prostorija, kako i za pismoto na pratenicite na ...

                       

 

Komentar

Gledano odnadvor
KADE SE MAKEDONCITE?
Pi{uva: Slavko MANGOVSKI (slobodno)

Od petok do petok

Skandalozna poseta na Georgievski na Kosovo
PETTIOT SOSED NA MAKEDONIJA?! (pretplata)
 
Skandal vo Vatikan
G.G. STEFAN ZABORAVEN NA TROTOAR! (pretplata)
 
Reakcii po skandaloznata izjava na episkopot g. Jovan Drenvicki
TIVKO POGR^UVAWE NA MPC (pretplata)
 
Biser na Arben Xaferi
QUB^O E AVANGARDA (pretplata)
 
Glupostite od liderot na PDP
BITOLA CENTAR NA ALBANSTVOTO?? (pretplata)

Komentar

Ekonomskite i finansiskite analiti~ari ni ja ka`aa dijagnozata
MAKEDONIJA -BOLNIOT LIDER NA ZAPADEN BALKAN
Pi{uva: Dragi IVANOVSKI (pretplata)

Skandal

Vo crkvata "Sv. Nikolaj" vo [tip
BOGOSLU@BA NA GR^KI JAZIK!
Pi{uva: Marina STAMENKOVA (slobodno)

Politika

Treba li da se namali brojot na parlamentarcite?
NESOVESNI PRATENICI PRAZEN PARLAMENT
Pi{uva: @aklina MITEVSKA (pretplata)

Pogledi

Ogledalce, ogledalce
DIEM PERDIDI, MAKEDONIJO!
Gog ma Gog (pretplata)

Makedoncite vo svetot

Po {est godini ukinata Odlukata na Vladata na Kenet
PORAZENA GR^KATA MAKEDONOFOBIJA
Prevod i obrabotka Mirjana Simjanovska "The Age", 27 maj 2000 (slobodno)

Egej

Patuvawa bez granici so "Makedonsko sonce"
NA ORO VO ZABRDENI
Pi{uva: Slavko MANGOVSKI (pretplata)

Dilemi

ANKETA: Abortus - za ili protiv
SO "BREMENA" DR@AVA DO MALKU DECA
Pi{uva: Mileva LAZOVA (pretplata)

Medicina

Bezredie vo Dnevnata bolnica za zavisnici vo Skopje
METADONOT - LEK ILI DROGA!?
Pi{uva: Mileva LAZOVA (pretplata)

Oru`je

Akcija na policijata vo Zapadna Makedonija
PRIJAVUVAWE NA LEGALNOTO ORU@JE?!
Pi{uva: Ranko MLADENOSKI (pretplata)

Intervju

Razgovor so prof. d-r Milivoj Ga{ev, demograf
ERUPCII VO DEMOGRAFSKIOT MOZAIK
Pi{uva: Maja MAN^EVSKA (pretplata)

Pirin

Deklaracija na OMO "Ilinden" - PIRIN
BORBATA ZA ^OVEKOVI PRAVA NE E SEPARATIZAM!
Pretsedatel na OMO "Ilinden" - PIRIN in`. Ivan Singartijski (slobodno)
 
[to se krie zad nesoglasuvawata vo makedonskoto nacionalno dvi`ewe vo Bugarija?
KLEVETI KON OMO "ILINDEN" - PIRIN
D.I. (pretplata)

Turizam

Na godi{en odmor - ama kade?
DOMA[NO SONCE PROTIV STRANSKI "IZGORENICI"
Pi{uva: Rozita ZAKEVA (pretplata)

Skopje

Gradski park - Skopje
NOVO RUVO BEZ @ABJA PESNA
Pi{uva: Aneta POPANTOSKA (pretplata)
 
Razubavuvawe na Skopje
YIDNI I PODNI MURALI
Pi{uva: Rozita ZAKEVA (pretplata)

Medija monitor (ovde) (slobodno)

Reporta`a

Male{evsko selo
MAKITE NA MA^ENICITE OD MA^EVO
Pi{uva: Qupka VASILOVSKA (pretplata)

Iskoni

Istorijata ne e samo minato
DALI SVETIOT APOSTOL FILIP BIL ETNI^KI MAKEDONEC?
Pi{uva: Aleksandar DONSKI (slobodno)

Feqton

Novi istoriski pogledi (3)
IDEALITE NA PIJANE^KATA REPUBLIKA
Pi{uva: d-r Blagoj STOI^OVSKI (pretplata)

Forum

Pate{estvieto na "najnacionalnata" partija
ZABLUDITE NA ^LENSTVOTO NA VMRO - DPMNE
Pi{uva: Vlado STEPANOSKI (slobodno)
 
Makedonski disidenti - Blagoja [ambevski
@IVOT POSVETEN NA MAKEDONIJA
Pi{uva: Stefan Donevski - Majka (pretplata)

Etno

Soznanija i oceni na evropskite etimolozi
ALBANSKIOT I BUGARSKIOT - ME[ANI TU\I JAZICI
Lazar Lazarov (avtorot e doktor po istoriski nauki) (pretplata)

Verata na{a Risjanska

Poseta vo Amerikansko-kanadskata makedonska pravoslavna eparhija
DOM ZA MOLITVA NA ISELENICITE
Pi{uva: Marina STAMENKOVA (pretplata)
 
Pres vo Makedonskata pravoslavna crkva
MPC KAKO "OHRIDSKA ARHIEPISKOPIJA"?
Pi{uva: Marina STAMENKOVA (pretplata)
 
Sveti ramnoapostoli car Konstantin i carica Elena
SO VERATA PRAVOSLAVNA DO POBEDA
Pi{uva: Axika @ivanka FILIPOVSKA (slobodno)

Pisma (ovde) (pretplata)

Intervju

Andrijana Janevska, peja~ka
YVEZDITE POSTOJAT, NO TIE SE NA NEBOTO
Razgovaral: Dejan POPOVSKI (pretplata)

Kultura

Knigi
"VIDELINKI"
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA (pretplata)
 
Knigi
SRPSKI IZVORI ZA MAKEDONIJA
Pi{uva: Koce STOJMENOV (pretplata)
 
Struga - Me|unaroden simpozium
"^ERNODRINSKI - @IVOT I DELO"
Pi{uva: Koce STOJMENOV (pretplata)

Sport

Rakomet (`eni)
KRAJ SO NEMIL NASTAN
Pi{uva: Koce STOJMENOV (slobodno)

Soveti

MAKEDONSKA KUJNA
Podgotvila: Aneta POPANTOSKA (pretplata)
 
- JOGURT ZA IZGORENICI
- NEKOLKU SOVETI ZA NEGA NA KOSATA
Podgotvila: Rozita ZAKEVA (pretplata)

 

Copyright 2000 "MAKEDONSKO SONCE"