Pate{estvieto na "najnacionalnata" partija

ZABLUDITE NA ^LENSTVOTO NA VMRO - DPMNE

Pi{uva: Vlado STEPANOSKI

Iska`uvawata vo ovoj tekst, pokraj toa {to se nameneti za po{irokata javnost, posebno se nameneti za sega{noto ~lenstvo na VMRO - DPMNE, za onie koi imaat nekakvi funkcii vo ovaa Partija, pred s# ~esni patrioti, a koi za `al, s# u{te mu slu`at na rakovodstvoto na DPMNE, od sitni interesi ili golemi zabludi. Velam sitni interesi, tie sigurno ne se mali koga se raboti za funkcii vo vlasta, no vo sporedba so nacionalnite makedonski interesi se navistina, `alno, sitni.

Op{to poznata e partiskata politi~ka platforma na VMRO - DPMNE, postavena vo 1990 godina so osnovaweto na Partijata. Vpro~em i samoto ime na Partijata iska`uva{e na edna makedonska nacionalna demokratska partija za makedonsko nacionalno edinstvo. Od li~no u~estvo i iskustvo mo`am slobodno da ka`am deka toga{ ovaa Partija be{e vo vistinska smisla narodna, osnova~ be{e makedonskiot narod, na kogo vo toa vreme koga makedonskata dr`ava se osamostojuva{e, mu be{e neophodna kako voda za suva zemja. I {to e najva`no, najmalku na narodot mu be{e va`no dali na ~elo na partijata }e be{e Qub~o Georgievski ili nekoj drug. Koj i da be{e pretsedatel, taa }e be{e takva i tolkava kako {to be{e.

Vo golema zabluda e Qub~o Georgievski i drugite negovi istomislenici deka VMRO-DPMNE se sozdade poradi nego, vo golema zabluda e Qub~o ako misle{e deka 1990 godina makedonskiot narod glasa{e za VMRO-DPMNE poradi nego.

Makedonskiot narod 1990 godina glasa{e za VMRO-DPMNE, odnosno glasa{e protiv toga{nata partija koja ve}e 50 godini be{e na vlast a ne be{e re{itelna da zazeme cvrsti stavovi vo odnos na osamostojuvaweto na Makedonija. Vpro~em na makedonskiot narod najmalku od se mu treba{e gradewe na novi kult-pretsedateli, novo ednoumie i totalitarizam, bidej}i edvaj ~eka{e da izleze od oklopot na porane{noto ednoumie i ednopartiski sistem.

No, se slu~uva sprotivnoto, vedna{ po izborite vo 1990 godina vo VMRO-DPMNE po~nuva so brzo tempo da se gradi novo ednoumie nov kult (Qub~o Georgievski), {to e ve}e prva zabluda i izmama na narodot i ~lenstvoto na ovaa partija.

Ponatamu, evolutivnoto pate{estvie na DPMNE do den-denes ni e dobro poznato. Qub~o Georgievski uspea Programata i partiskata platofrma vo izminatiov period da ja preobrazi i transformira od nacionalna makedonska vo antinacionalna i antimakedonska. Site ovie promeni Qub~o gi pravda{e so pragmatizmot vo politikata i so negovo navodno"golemo" zdobieno iskustvo vo politikata. Povtorno ~ista ZABLUDA i IZMAMA. Pa, moi gospoda ~itateli, dodeka g. Qub~o Georgievski se u~e{e i go steknuva{e negovoto "golemo" politi~ko iskustvo VMRO-DPMNE gi napravi najgolemite strate{ki proma{uvawa. Na dvapati ja zagubi (to~no re~eno izbega) od vlasta, so toa & dozvoli na toga{nata SDSM da go napravi nepre~eno najgolemiot dr`aven grabe` vo istorijata na makedonskiot narod (~itaj privatizacija).

Ne mo`e DPMNE, odnosno Qub~o Georgievski da bega od odgovornosta za ovie proma{uvawa, bidej}i vinata za zbidnuvawata do 1998 godina e negova ne samo na SDSM, odbiva{e da sostavi vlada koga & be{e najpotreben na Makedonija, odbiva{e da sorabotuva koga na Makedonija & be{e najpotreben nacionalniot politi~ki konsenzus, bega{e od SDSM (komunistite kako |avol od ogan - kako tie da se Arapi, a ne Makedonci, gi bojkotira{e izborite za da go prikrie svoeto neznaewe i neuspe{no rakovodewe, go otstrani {esnaestkrakoto sonce - najgolemiot i najstariot makedonski simbol i mnogu drugi diletantski politi~ki proma{uvawa za {to ovoj tekst e pretesen da se iska`at, a so {to samo & na{teti na Makedonija.

No, da uka`eme na najgolemata zabluda i izmama na Qub~o Georgievski i negovite izme}ari. Mnogu mudro, perfidno osmisleno so svoite isto~ni istomislenici (bugarofili) g. Qub~o po~nuva kontinuirano od 1991 godina da gi otstranuva site ~esni, kvalitetni makedonski patrioti koi mnogu dadoa i zna~ea za ovaa Partija i bea sto`er na makedonskiot patriotizam (po~nuvaj}i so Tomislav Stefkovski, Boris Zmejkovski i mnogu drugi), a koi go so~inuvaa i vodea makedonskoto krilo vo Partijata. Treba da znaeme deka, za `al, VMRO-DPMNE u{te od po~etokot be{e podelena na dve krila (bugarofili i makedonisti).

I kone~no po dolgata vnatre{na borba 1997 godina so otstranuvaweto na Boris Zmejkovski od Partijata, uspea (za `al) bugarofilskoto krilo na ~elo so Qub~o Georgievski, Dosta Dimovska da ja prezemat celata kontrola nad Partijata.

^lenstvoto i narodot, zaslepeni i ogor~eni od dotoga{noto nekontrolirano i arogantno vladeewe na SDSM, ne mo`ea da gi osoznaat i uvidat ovie previrawa vo DPMNE, pa zatoa 1998 godina mu dadoa doverba na VMRO-DPMNE da ja vodi dr`avata.

Tuka ve}e e napravena golemata gre{ka. Posledicite od nea, od 1998 godina do denes gi uvide i oseti samiot makedonski narod.

Simnati se site maski, site zavesi od rakovodstvoto na DPMNE. Utvrdena e i sogledana od na{iot period tu|ata antimakedonska politika {to ja vodi DPMNE, pomognata so PDPA (ekstremnite albanski nacionalisti i DA -profiterska partija za edna upotreba.

Zad ovoj spoj na bugarsko-albanski i profiterski partii mo`e li makedonskiot narod da o~ekuva podobri denovi i gri`a za vitalnite nacionalni interesi?

Od ovie moi razmisluvawa i sogleduvawa mnogu ~esni makedonski patrioti, koi s# u{te se vo redovite na DPMNE }e se najdat pogodeni i nezadovolni, no porano ili podocna, vistinata mora da se voo~i i priznae. Mojata cel e dobronamerno da im uka`am deka se vo golema zabluda ako mislat deka nivnoto rakovodstvo raboti za makedonskite nacionalni interesi. Ako mislat deka gre{am ili sum vo zabluda, slobodno vo sekoe vreme mo`at toa da mi go doka`at i da me ubedat vo sprotivnoto.

I po s# izgleda deka nade`ta za podobro utre na makedonskata dr`ava, vistinskite makedonski patrioti }e ja baraat vo edna nova makedonska politi~ka opozicija, nov makedonski politi~ki blok.

Novata VMRO - Vistinska makedonska reformska opozicija, so svojata programska partiska platforma treba da bide sto`erot na noviot makedonski politi~ki blok, sto`erot na makedonskoto nacionalno edinstvo, sto`erot okolu koj }e se obedinat i splotat site makedonski intelektualni patriotski sili i makedonski patriotski partii i zdru`enija.

Da se nadevame deka i ovaa na{a dolgoo~ekuvana makedonska partija nema da gi povtori gre{kite i zalbudite na DPMNE, bidej}i edno e sigurno, makedonskiot narod pove}e nema da dozvoli nitu da zaboravi nekakvi izmami, zabludi, neiskustvo i diletantsko odnesuvawe, vo politi~koto deluvawe na poedinci - politi~ari vo opozicijata, a nitu vo pretendentite za vlasta, za vodeweto na dr`avnata vnatre{na i nadvore{na politika.