JOGURT ZA IZGORENICI

Vo slu~aj da izgorite od letnoto sonce, jogurtot navistina }e ja navla`ni i izladi ko`ata, no nema da & ja vrati nejzinata elasti~nost, koja ja imala pred dopirot so son~evite zraci. Zatoa najdobro e da ne izgorite. I ponatamu jogurtot mo`e da go koristite kako maska za lice, no vo kombinacija so nekoe sezonsko ovo{je (jagodi, banani). Ovaa maska mo`e da bide dobra no samo za mrsna ko`a.


NEKOLKU SOVETI ZA NEGA NA KOSATA

Kolor - {ampon ili farba?

Frizerite obi~no prepora~uvaat promena na bojata na kosata so "vistinski" boi, t.e. farbi. Pri~ina e {to ~estata upotreba na kolor - {ampon mo`e pove}e da ja o{teti kosata od farbite. Negovite sostojki vleguvaat vo strukturata na kosata, pa so vreme ja pravat ~uvstvitelna. Od druga strana, farbata gi boi i belite vlakna.

^esto miewe na kosata

^estoto miewe na kosata na nekoi im e mnogu potrebno, osobeno ako kosata preterano im se masti. Dokolku i vie ste edni od onie na koi im e potrebno po~esto miewe na kosata, nabavete neutralni i ne`ni {amponi, koi nema da ja o{tetat kosata, nitu pak }e ja naru{at ph-neutralnosta. Mo`e da se koristat i detski {amponi.

Upotreba na regenerator

Sekako. Regeneratoort na kosata }e & go vrati sjajot, elasti~nosta, a ako imate dolga kosa, so pomo{ na regeneratorot polesno }e ja ras~e{late. Dokolku i posle upotrebata na regeneratorot kosata ostane suva, toga{ dr`ete go na kosata pove}e od pet minuti.

Potstri`uvawe

Ne e to~no deka ~estoto stri`ewe na kosata zna~i i nejzino pobrzo rastewe. Kako }e rasti kosata zavisi od nasledniot faktor i od mnogu drugi faktori. No, ova ne zna~i deka ne treba redovno da se stri`i, zatoa {to so kratewe na vrvovite kosata stanuva kvalitetena i sekako poubava.

Podgotvila: Rozita ZAKEVA