Po {est godini ukinata Odlukata na Vladata na Kenet

PORAZENA GR^KATA MAKEDONOFOBIJA

Prevod i obrabotka Mirjana Simjanovska "The Age", 27 maj 2000

  • Makedonskata zaednica vo Viktorija ja dobi {estgodi{nata bitka protiv Vladata na Viktorija vo vrska so imeto na svojot jazik
  • Porane{niot premier Xef Kenet ja favorizira{e pri~inata na Gr~kata zaednica, koja se protive{e na upotrebata na terminot "makedonski", tvrdej}i deka toa implicira teritorijalni pretenzii

Vrhovniot sud v~era ja poni{ti Odlukata od 1994 godina donesena od Vladata na Kenet da ja oslovuva Makedonskata zaednica kako "slavomakedonska", a makedonskiot jazik kako "makedonsko-slovenski".

Ovaa Odluka be{e pri~ina za u{te pogolema tenzija pome|u Gr~kata i Makedonskata zaednica {to vo 1994 godina kulminira{e so serija grafiti i podmetnati eksplozivni napravi vo pove}e crkvi i klubovi na iselenicite.

Porane{niot premier Xef Kenet ja favorizira{e pri~inata na Gr~kata zaednica, koja se protive{e na upotrebata na terminot "makedonski", tvrdej}i deka toa implicira teritorijalni pretenzii.

No, v~era{nata Odluka vra~aena od glavniot sudija Glison, sudiite Kalinan i Hejn & nalo`ija na Vladata na Viktorija da go otstrani prefiksot "slavo" ili "slovenski" od site vladini dokumenti i da go oslovuva jazikot so "makedonski".

Sekretarot na Zdru`enieto na makedonskite u~iteli Pandora Petrovska, so neskrieno zadovolstvo ja primi Odlukata.

Gospo|a Petrovska re~e deka Odlukata za promenata na imeto be{e nesomneno rasisti~ka i ja povika Vladata na Breks da go poddr`i vra}aweto na imeto na makedonskiot jazik spored svojot me|unaroden status.

Voodu{eveni sme od Odlukata na Vrhovniot sud. Vo poslednite {est godini Viktorija e edinstvenata dr`ava vo svetot koja izdade direktiva za promena na imeto na eden me|unarodno priznat jazik, a potoa se vklu~i vo dolgotraen praven proces da ja odr`i taa direktiva koja pretstavuva potencijalno kr{ewe na Zakonot za rasna diskriminacija, re~e taa.

Vo momentov vo Avstralija najmnogu se zboruva za pomiruvawe (na Aborixinite i Vladata). Bi sakale Vladata da prodol`i da se dvi`i vo toj pravec i krajno vreme e Makedonskata zaednica da bide tretirana ednakvo.

Gospo|ata Petrovska re~e deka ovaa dejnost ima{e seriozno vlijanie vrz multikulturnoto izu~uvawe na jazikot vo Viktorija. Vo site ostanati dr`avi vo Avstralija ispitot vo 12-tata godina se oslovuva so "makedonski", no vo Viktorija, veli taa, mu be{e zalepena etiketata "makedonski (slovenski)". Toa e me|unarodno priznat jazik koj ne mo`e da se poistoveti so nikoj drug, no toa ima{e vlijanie ne samo vrz u~enicite tuku i vrz profesorite i nivnoto rabotno mesto, re~e taa. Nie sakame da se otstrani etiketata. Sakame jazikot da se oslovuva so “makedonski” isto onaka kako {to site drugi dr`avi vo Avstralija go oslovuvaat.

Portparolot na Vladata re~e deka Vladata na Breks prodol`ila so slu~ajot koj{to bil zapo~nat od prethodnata vlada, no ja prifa}a Odlukata na Vrhovniot sud.