Na godi{en odmor - ama kade?

DOMA[NO SONCE PROTIV STRANSKI "IZGORENICI"

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Turkanicite pred gr~kata Ambasada se s# pogolemi i po~esti, zatoa {to se ~eka za viza. Do kade otide makedonskoto dostoinstvo?!
  • Na{iot isto~en sosed s# u{te nema vovedeno re`im za viza, no zatoa na granica }e se po~uvstvuvate pomalku navredeni od "mo{ne qubezniot" odnos na bugarskite carinici koi mnogu n# "obi~at"
  • Jadran. Kolku nostalgi~no zvu~i. Pa Be~i~i, pa Zelenika, pa Budva, pa Herceg Novi. "Plavi se Jadran talasa, vra}a se radni~ka klasa", razbira{

Pred po~etokot na letnata sezona i koristeweto na letnite odmori, sigurno pove}eto gra|ani na na{ata dr`ava (gra|ani zatoa {to `iveeme vo t.n. gra|ansko op{testvo), razmisluvaat kade na odmor ova leto 2000-to. Ova e vistinski period za da se izbegne sekojdnevieto, trkata po vreme i pari, slu{aweto politika, aferi, kriminal, crni hroniki, odewa i doa|awa na delegacii, promocii, izlo`bi i sli~no.

A, kade navistina }e odi makedonskiot gra|anin? Denovive turkanicite pred gr~kata Ambasada se s# pogolemi i po~esti, zatoa {to se ~eka za viza. Do kade otide makedonskoto dostoinstvo?! Lu|eto bukvalno molat i turkaat so laktite, koj poprv da stasa do portite na Ambasadata i da gi zamoli gospodata Grci da im dozvolat da si gi potro{at devizite vo Grcija, oti mnogu sakaat da investiraat vo turizmot na svojot ju`en sosed! Ako ja sporedime dr`avata so edno semejstvo, koe normalno ima sosedi, ne veruvam deka ako sakate na svojot sosed da mu dadete, na primer 1500 germanski marki, toj da ne ve pu{ti kaj nego na kafe. A, ponekoga{ ovoj apsurd odi dotamu {to e vozmo`no i da ne dobiete viza, pa da se nervirate {to parite }e mora da vi ostanat!

MORE SI E MORE!

Sekako na{iot isto~en sosed s# u{te nema vovedeno re`im za viza, no zatoa na granica }e se po~uvstvuvate pomalku navredeni od "mo{ne qubezniot" odnos na bugarskite carinici koi mnogu n# "obi~at". Carinikot mo`e "qubezno" da vi re~e "davajte gi paso{ite i ~ekajte!" A, pusto Makedon~e tolku e umno, pa poslu{no }e stoi, }e ~eka s# samo za da otide na "^erno More", na zlatnite pesoci, kade {to mo`e da go opqa~kaat, da go navredat ili ne, vo zavisnost od temperaturata na denot i u`ivaj}i da pie "naturalen sok s's cevka". Ova }e ve osve`i vo letnite gore{tini, pri {to }e slu{nete mnogu politi~ki i kulturni prikazni i toa s# na va{a smetka, ama more si e more!

Jadran. Kolku nostalgi~no zvu~i. Pa Be~i~i, pa Zelenika, pa Budva, pa Herceg Novi. "Plavi se Jadran talasa, vra}a se radni~ka klasa", razbira{. E, ovde situacijata e poinakva. Ima mnogu pove}e jod, a i me{tanite se mnogu poqubezni. Samo na~inot kako da se stasa dotamu e "malku" pote`ok. Preku Kosovo ne, zatoa {to ovaa zona lu|eto s# u{te ne ja ~uvstvuvaat za sigurna. Preku SR Jugoslavija, ama dotamu }e pominete niz mnogu policiski kontroli.

QUBEZNITE OHRI\ANI

A, na{iot zapaden sosed nemojte ni da se obiduvate da go posetite, iako ima mnogu ubavi peso~ni pla`i, za{to tie doa|aat ovde da ograbuvaat, a ako im otidete tamu, }e vi priredat ubavo dobredojde. Nivniot turisti~ki teren ne e ispitan i zatoa ne eksperimentirajte. Sepak, deset dena ne se pri~ina da rizikuvate i da zagubite mnogu pove}e.

I za kraj Ohrid. Gradot pod Samuilovite tvrdini. Ovde navistina "srde~no" }e ve pre~ekaat ako ste od Skopje. ]e bidete posebno privilegirani, oti cenite za vas }e bidat povisoki, a na va{eto negoduvawe }e se odgovara so sintagmata "ak ti ~init". Ovaa "gostoprimlivost" na ohri|ani e sekoga{ na nivna {teta. Na seto ova se nadovrzuva i faktot deka patuvaweto na odmor vo stranstvo za Makedonecot e golem predizvik. Zatoa prilivot na pari od doma{niot turizam e s# pomal.