Pres vo Makedonskata pravoslavna crkva

MPC KAKO "OHRIDSKA ARHIEPISKOPIJA"?

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

Po povod neodamne{nite branuvawa vo javnosta okolu priznavaweto na Makedonskata pravoslavna crkva pod imeto "Ohridska arhiepiskopija" , Poglavarot na MPC dade oficijalna informacija deka MPC s# u{te ne dobila nikakva oficijalna ponuda od Gr~kata pravoslavna crkva, so koja aftokefalnosta }e & se priznae pod ime "Ohridska arhiepiskopija".

Osven so ona so {to sme zapoznaeni od javnite glasila nikakov oficijalen dokument ili predlog od strana na Gr~kata pravoslavna crkva nema, re~e poglavarot.

G.g. Stefan odbi da go ka`e li~noto mislewe za mo`nata varijanta so komentar deka mo`niot predlog }e se komentira toga{ koga }e bide oficijalen.