Ogledalce, ogledalce

DIEM PERDIDI, MAKEDONIJO!

Gog ma Gog

Ne mi sudete, oti sudam: Kade e racioto na Makedonecot za - Makedonija? Sme se istegnale i izdol`ile; sme se rasposlale i ra{irile; sme se zanesle. Mislime deka sme centar na svetot, deka sekomu mo`eme da mu ka`eme s# v lice, i toa {to treba i toa {to ne treba. Nie ne ~ekame nekoj ne{to da ni ka`e, da n# pra{a. Na sred ka`uvawe, ili pra{awe "uskoknuvame" za da mu ka`eme {to mislime nie.

Kaj nas zboruva srceto. I, da vidite, ne e tolku lo{o, ama e mnogu neracionalno, i za sebe i za tatkovinata. Vo stara Grcija, mudrite sovetuvale: srceto e vo u{ite, se razbira, preku zborot! Re~i mu nekomu lo{o, cel `ivot }e te pamti. Ama, nie sme nie, arnoto go premol~uvame, lo{oto ekspresno go istaknuvame. Ne mojme, {to velat od Resen, da ne go ka`eme toa {to mislime, pa makar da mislime i pogre{no.

[to mu treba{e nekni, vo sabotata, na onoj "zapalenko" od tribinata na natprevarot Kometal \or~e Petrov - Hipo du{manski da se presmetuva so samiot sebe?! O~igledno ne sme dorasnati da gi u`ivame blagodetite na civilizacijata: edna{ ni se uka`uva prilika na na{ teren, vo na{ dvor, da se predadat medali i pehar na najdobrite rakometarki na Evropa, bez razlika koi se tie, i toj ~in da go vidi "cel svet", a nie seto toa go frlame vo Vardar za da go odnese vo nevrat.

I taka }e bide, da znaete. Kaznite doprva }e po~nat da ni stasuvaat. Ama za qubov na pravdata i vistinata, "zapalenkovcite" od Kale ne se najvinovni. Mnogu od tie {to treba da si go stavat prstot na umot, gi ima i me|u nas: sportskite rabotnici, novinarite, funkcionerite, stru~wacite. Nikako ne mo`am da razberam so kakvi arugmenti nekoi "stu~waci" izjavija, a novinarite toa ume{no go plasiraa (?!?!) deka gospodinot Prokop, menaxerot na Hipo bil golemiot mag {to mo`el ne samo da namesti sudii, tuku da im "vleze i vo meneteto" da sudat kako {to saka toj!

Taka e toa. Tertulijan, za sekoja valkana, pogrdna i nekontrolirana izjava, najde prekrasna eksplikacija: "Re~e i ja spasi du{ata svoja"! Da, ama ja povredi tu|ata! [to e va`no sega dali Prokop e "mesta~ na sudii", ili ne? Va`no e nie zagubivme so devet golovi vo Viena, pobedivme so eden gol vo Skopje i do`iveavme nenadomestliva prokuda deka sme nekoe "zaostanato gnezdo na planinskiot Balkan kade {to im sudime i presuduvame na site {to ne se po na{iot }ef".

Carstvo davame, carstvo da obezvrednime. Vo Stokholm tolku ja "napumpavme atmosferata", {to ~etirite devoj~iwa gi frlivme vo "`iv ogan" ne vodej}i smetka deka mo`eme da gi izgorime, ama i nie so niv. Ne e nikakov grev {to ne stanavme pobednici na Evrosongot 2000, no e neviden hendikep {to na takvi reprezentativni priredbi ispra}ame "kamikazi", koi za `al ne se `rtvuvaat sebesi, tuku ja `rtvuvaat Makedonija!

Znaete li {to velel carot Tit koga denot }e mu pominel bez da stori ne{to dobro za Rim? "Dijom perdidi.... Go izgubiv denot"!

Vratete ja istorijata nazad, ako mo`ete?! Ne denovi, tuku stoletija imame izgubeno ne pravej}i (naj) dobro za Makedonija. Nie mislime deka Makedonija se saka so toa {to na nekoja glavna "`entcka" vo Stokholm }e & ja prestegneme rakata vo znak na protest ili so kamen, mo`e i drug vid tvrd predmet, }e mu ja dupneme glavata na Prokop, da pamti?! Treba{e li po taa na{a balkansko - makedonska logika za isteruvawe na pravdata i pravi~nosta, Simon Trp~evski vo London da mu go iskr{i klavirot na protivnikot, oti Finecot go osvoi prvoto, a na{iot vtoroto mesto.

Simon Trp~evski go napravi toa {to mo`e{e za Makedonija, osvoi vtoro mesto, ne pomalku va`no od prvoto. Nie vo sabotata ne im dozvolivme na na{ite rakometarki da mu se izraduvaat na svojot dosega najgolem uspeh, bez razlika {to bevme vtori, zad Hipo. Izgleda vo nas ima nekakov "pogre{en sindrom na Aleksandar Veliki: ili prvi, ili bri{ete n#.... Ama, kako {to stojat rabotite, ve}e po~nuvaat da n# bri{at!

Slo`eni se odnosite vo koi `iveeme. Ima edna istoriska tegoba {to postojano ni visi nad glavata: site se vinovni za na{ata makedonska nesre}a, a nie - najmalku. Benzinot re~isi "nedelno" ni poskapuva; zdravstvenata za{tita ni privatna, ni dr`avna; obrazovanieto - kako vo Papua. Istorijata ja pretvorivme vo faustovska! Edno-dve, od MANU barame dnevno da reagira, oti "lu|e, ni otide dr`avi~kava"!

Vo prvite denovi od dekemvri 1996 godina, na golemite grobi{ta vo Budimpe{ta, po vtorpat, polovina vek od negovata "prva smrt" vo Wujork, be{e go pogrebale \ula Kabo{, kralot na komedijantite, ungarskiot ^aplin, yvezdata na varieteto, artist so najubavo ispi{ani kritiki. Sakam da ka`am: Ungarija go vrati svojot gra|anin!

Koga nie }e po~neme da gi vra}ame na{ite Makedonci pogrebani vo pobliskiot i podale~en svet, ne pravej}i nacionalni cirkusi, ne vo smisla da ni se smeat, tuku vo smisla od vra}aweto da ne sozdavame istorija protiv istorijata!