Knigi

"VIDELINKI"

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

Kako prodol`uvawe na ne{to {to otsekoga{ postoelo i tleelo i vo sozdava~ot i vo bi-tieto na negovata zemja, kni-gata "Videlinki" iskri so neskrotlivi misli steknati so iskustvo, proizlezeni od du{ata, zapi{ani za da postoi i opstoi mislata i se}avaweto.

I kako da ne proizleze ovaa "Videlinki(a)" koga: Ne e tolku prijatno da se `ivee vo onie podnebja kade {to se vnimava samo na gradeweto molitvi, vezewe na bolka i izbor na igra "te{koto".


Mihail Levenski e roden 1942 godina vo selo Vladimirovo. Levenski e lekar nevropsihijatar, no ima sozdadeno pove}e literaturni dela, radio i TV-drami i scenarija za filmovi.

Negovi dosega izdadeni knigi se: "Strni{te", "Magija", "Doseluvawe", "Od utrobata na gnevot", "Lo{ prepis na originalot 3", "Sozdavawe na svetot vo mene", "Makadam" i "Kako da stanam svoj".