Skandalozna poseta na Georgievski na Kosovo

PETTIOT SOSED NA MAKEDONIJA?!

Premierot na Republika Makedonija, Qub~o Georgievski, minatiot vikend prestojuva{e vo Pri{tina na konferencijata so naslov "Kosovo i negovite sosedi zaedno vo idnina", na koja izjavi: Makedonija e edna od retkite dr`avi, koja so celosna opravdanost mo`e da go ponese terminot sosedna dr`ava na Kosovo i deka po izdavaweto na me|unarodniot kodeks od stranata na UNMIK, mo`no e otvarawe na prvoto makedonsko pretstavni{tvo, kancelarija za vrski ili ne{to sli~no vo Kosovo.

Spored liderot na Liberalnata partija, Risto Gu{terov, u~estvoto na premierot Georgievski na dvodnevniot forum vo Pri{tina e nepotreben, nepromislen i {teten politi~ki poteg.

Vospostavuvaweto direktni kontakti so Kosovo zna~i lobirawe za negova samostojnost, sprotivno na Rezolucijata 1244 na OON za nepromenlivost na granicite i avtonomijata vo ramkite na SRJ, oceni liderot na DPM, Tomoslav Stojanovski.

Sredbata so kopretsedatelot na privremeniot sovet na Kosovo, Ha{im Ta~i, i razgovorite za me|udr`avna sorabotka pretstavuvaat neseriozen ~in za priznavawe na Kosovo od strana na Makedonija, smeta liderot na Demokratskiot Sojuz, Pavle Trajanov.

Zaborava li gospodinot Georgievski deka Kosovo s# u{te se nao|a vo SRJ!

@.M.


Skandal vo Vatikan

G.G. STEFAN ZABORAVEN NA TROTOAR!

Minatata nedela, Arhiepiskopot Ohridski i Makedonski, g.g. Stefan ne prisustvuva{e na priemot kaj papata Jovan Pavle Vtori. Pri~ina za negovoto neprisustvuvawe e voziloto na makedonskata ambasada koe od nejasni pri~ini ne pristignalo na dogovorenoto mesto. Taka, na{iot Poglavar zaedno so dr`avno-crkovnata delegacija, ostanale celi dva ~asa na rimskite ulici.

Spored Arhiepiskopot g.g. Stefan odgovorni za propustot se licata koi bile zadol`eni za tehni~kata realizacija na posetata i bara tie da se povikaat na odgovornost. ^lenovite na MPC smetaat deka stanuva zbor za namerna gre{ka, bidej}i na poglavarot mu bilo vetuvano do posleden moment deka o~ekuvanoto vozilo }e pristigne za toj da prisustvuva na priemot. I pokraj skandalot, preku Sovetot za edinstvo na crkvite, vrvot na MPC sepak uspea da dogovori sredba so papata Jovan Pavle Vtori. No, vistinata e deka na na{ata najvisoka crkovna delegacija vo Rim & se slu~i skandal.

M.L.


Reakcii po skandaloznata izjava na episkopot g. Jovan Drenvicki

TIVKO POGR^UVAWE NA MPC

Me|u vernicite vo [tip, no i me|u sve{tenicite, s# po~esto mo`e da se slu{ne tvrdeweto deka stanuva zbor za "tivko pogr~uvawe na MPC" od strana na episkopot g. Jovan Drenvicki

"Nie Makedoncite na{ata Crkva nesre}no sme ja narekle Makedonska pravoslavna crkva. So toa {to }e se vikame Makedonska, na{ata Crkva nema da bide ni pove}e, ni pomalku makedonska". Ova e poslednata skandalozna izjava na Administratorot na Bregalni~kata eparhija, episkopot Drenvicki, g. Jovan.

Argumenti za vakvoto tvrdewe, g. Jovan nao|a vo toa deka crkvite otsekoga{ se imenuvale spored gradovite (Aleksandriska, Carigradska patrijar{ija), a ne spored teritoriite i deka imenuvaweto na crkvite spored dr`avata i jazikot na narodot (Makedonska, Srpska, Bugarska) e ponova rabota vovedena od minatiot vek. Za da ja doobjasni motivacijata za vakvoto negovo tvrdewe, g. Jovan naglasuva deka promenata na imeto na MPC ne treba da bide kamen na sopnuvawe me|u dvete sosedni dr`avi, mislej}i sekako na Republika Makedonija i Republika Grcija.

Za bogoslu`bata na gr~ki jazik vo crkvata "Sveti Nikolaj" vo [tip, g. Jovan veli deka e toa sosema normalna rabota. Me|u vernicite vo [tip, no i me|u sve{tenicite, s# po~esto mo`e da se slu{ne tvrdeweto deka stanuva zbor za "tivko pogr~uvawe na MPC" od strana na episkopot g. Jovan Drenvicki.

R.M.


Biser na Arben Xaferi

QUB^O E AVANGARDA

Za albanskiot koalicionen partner, Arben Xaferi, posetata na Qub~o Georgievski na Kosovo e senzacija i spored nego "za vakvi ~ekori se sposobni samo hrabri lu|e". Nadovrzuvaj}i se na navodniot ksenofobi~en mentalitet vo Makedonija, liderot na DPA dodava: "Na Georgievski ne mu nedostiga takva hrabrost i toj dolgo vreme & pripa|a na politi~kata avangarda vo Makedonija".

Blaze si & na Makedonija so vakva politi~ka avangarda!

R.M.


Glupostite od liderot na PDP

BITOLA CENTAR NA ALBANSTVOTO??

Na proslavuvaweto od 10 godi{ninata od Partijata za demokratski prosperitet, liderot Imer Imeri se iznatreska gluposti izjavuvaj}i deka oficijaliziraweto na "tetovskiot univerzitet" kako dr`aven e golema volja na albanskiot narod koja ne mo`e da ja spre~i nikakva sila. Negovata poraka do Qub~o Georgievski i Vasil Tupurkovski e deka stavaweto raka na albanskata paralelka ne vodi kon dobro. Spored nego "sprotivstavuvaweto na takvata volja zna~i da se izvr{i samoubistvo". Imeri naglasi deka denovive se razviva nevidena kampawa protiv sredno{kolskoto obrazovanie na albanski jazik vo Bitola i po{iroko. Pritoa, Imeri ja povtori gluposta deka vo Bitola niknale prvite albanski bukvi i deka taa pretstavuva istorisko ogni{te za obrazovanieto na Albancite vo Makedonija i vo svetot.

- Poradi toa na pratenicite od partiite na Georgievski i Tupurkovski, koi so polna usta propagiraat deka se relaksirani me|unacionalnite odnosi i koi sega stavaat raka vrz albanskoto u~ili{te, im velime deka ova delo ne vodi kon dobro, istakna pretsedatelot na PDP.

R.M.