Gledano odnadvor

KADE SE MAKEDONCITE?

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Gr~kata Vlada prodol`uva da ja brani neodrl`ivata pozicija deka Makedonci vo Grcija nema. Minatata nedela, dodeka se odr`uva{e prvata konferencija za pe~atot na Vino`ito vo Atina, vo sosednata prostorija se odr`uva{e konferencija i na portparolot na gr~kata Vlada, g. Repas. Na pra{aweto dali e zapoznat so ona {to se slu~uva vo sosednata prostorija, kako i za pismoto na pratenicite na Evropskiot parlament, vo koe baraat Grcija da go priznae makedonskiot jazik, portparolot samo go povtori poznatiot stav na gr~kata Vlada deka Makedonci nema i spored toa problemot ne postoi. So vakvi objasnuvawa dosega gr~kata Vlada uspeva{e da ja zamajuva Evropa. Na nejzina nesre}a toj period zavr{i. Sega Evropskiot parlament, preku anga`iraweto na Vino`ito i koalicionite partneri ZELENI/Evropska slobodna alijansa, zapo~na proceduri vo koi se bara od gr~kata Vlada priznavawe na makedonskiot jazik i negovo vklu~uvawe vo obrazovniot sistem na Republika Grcija. Pismoto na evropskite parlamentarci do premierot, g. Simitis go objavivme vo minatiot broj. Na 16 maj be{e postaveno i verbalno pra{awe (kopijata od angliskot original ja objavuvame podolu) pred Evropskiot parlament so koe se pra{uva {to }e prezeme ovoj Parlament za za{tita na makedonskot jazik vo Grcija. Ve}e rekovme pogore deka Vino`ito odr`a i pres-konferencija. Iako mediumite vo Grcija, informaciite od konferencijata ne gi prenesoa, sepak samiot fakt deka edna makedonska organizacija odr`a konferencija za pe~at vo dr`avna zgrada vo centarot na Atina pretstavuva svoeviden presedan. Prisutnite novinari imaa mo`nost, od prva raka, da se zapoznat so faktot deka Makedonci, sepak, postojat vo Grcija i nemaat namera da mol~at. A, kako odgovor na tvrdeweto ili dilemata na gr~kata Vlada dali ima Makedonci vo Grcija ili kade se Makedoncite, na naslovnata stranica vi ja prenesuvame geografskata karta na Severna Grcija. So `olto se obele`ani mestata vo koi 100 otsto od naselenieto e makedonsko, a so crveno mestata kade barem 50 otsto od naselenieto se Makedonci. Ovaa karta, koja otprilika pretstavuva edna tretina od naselenite mesta, im be{e predadena na evropskite parlamentarci, zaedno so kompletniot spisok na site naseleni mesta so naznaka koi se makedonski, a koi me{ani. Sledniot pat koga g. Repas }e dava odgovor na pra{awata kade se Makedoncite vo Grcija se nadevame deka }e ja konsultira ovaa ili nekoja sli~na karta.

PARI

Kako i sekoja godina, dr`avata poka`a kade le`i interesot vo poddr{kata na pe~atenite mediumi. Im posakuvame dobredojde vo “klubot na nepo`elnite” na kolegite koi ovaa godina ne dobija finansiska poddr{ka. Nie dolgo vreme bevme edinstven ~len na ovoj klub i eve sega ve}e vtora godina dobivme i dru{tvo. Vo isto vreme im pora~uvame da ne o~ajuvaat premnogu. Ima dobri mo`nosti re`imot da se smeni i tie sepak da dobijat pomo{. Edinstveno nie od "Makedonsko sonce" sme osudeni da ja ~ekame vistinskata makedonska opcija i vistinskata makedonska vlada, pa da ni pomagaat.

Te{ko bilo da si Makedonec vo svojata dr`ava. A, za toa kade otidoa parite i dali mo`e da se vidi kade se prioritetite na Vladata, pove}e vo slednite broevi.