Razubavuvawe na Skopje

YIDNI I PODNI MURALI

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

Denovive vo naselbata Aerodrom vo Skopje, pred trafikata "Tobako", decata-~lenovi na slikarskata {kola "De Ga", rabotea na razubavuvawe na gradot. Ovoj detaq, izraboten od deca, a podarok za decata na gradot, e del od akcijata na ovaa {kola za razubavuvawe na Skopje. Slikarskata {kola "De Ga", ~ij{to rakovoditel e Josip Karaka{ postoi ve}e 6 -7 godini. So svoi izlo`bi nastapile vo mnogu zemji i se dobitnici na brojni nagradi. Ovaa {kola pomaga i vo podgotovkite za polagawe na priemni ispiti vo Srednoto likovno u~ili{te i Akademijata za umetnost. Klasata za talentirani deca od 7 - 10 godini e onaa, koja so dirigentskata ~etka na svojot u~itel Karaka{ }e raboti na razubavuvawe na u{te mnogu drugi objekti vo gradot. Ne dobivaat nikakvi donacii od gradot, a site sredstva gi obezbeduvaat sami. Gradskite vlasti sakaat gradot da im bide ubav, a ne sakaat da doniraat sredstva.

Slikarskata {kola "De Ga" apelira do site, koi sakaat da u~estvuvaat vo ovaa akcija za razubavuvawe na prostorite pred firmi, du}ani i sli~no, da se javat na tel. 091/416 - 251.