[to se krie zad nesoglasuvawata vo makedonskoto nacionalno dvi`ewe vo Bugarija?

KLEVETI KON OMO "ILINDEN" - PIRIN

  • Razlikite vo taktikata i strategijata na dejstvuvaweto ne treba da bide osnova za napa|awe me|u makedonskite organizacii

Vo pogled na aktuelnite nedorazbirawa i me|usebni napadi za vistinskata su{tina i karakter na dejstvuvaweto na politi~kiot subjekt na Makedoncite vo Bugarija koi deluvaat niz registriranata, a ve}e i zabraneta politi~ka partija OMO "Ilinden"-PIRIN, ~estopati se iznesuvaat razni nevistini i nedostojni raboti vo pogled na nejziniot vistinski makedonski karakter.

Vo ovaa smisla kako najdobar demant na takvite proizvolni iznesuvawa, kritiki i napadi }e ni poslu`at delovi od nejzinata Programa i Statut vo koi to~no se zabele`ani nejzinite celi i zada~i.

Taka, u{te vo po~etokot na Programata na Partijata se veli deka OMO "Ilinden"-PIRIN e direkten naslednik na najzdravite i pozitivni tradici na bore~kite organizacii na Pirinska Makedonija, na VMRO od periodot na nejzinoto sozdavawe s# do smrtta na Jane Sandanski vo 1915 godina i obnovena vo tekot na 1990 godina pod imeto OMO "Ilinden". Ovaa Partija kategori~no se razgrani~uva od istorijata na VMRO vo periodot po 1915 godina, odnosno vo vremeto na vladeeweto so nea od strana na Todor Aleksandrov i Van~o Mihajlov s# do 1934 godina, kako i od organizacijata VMRO-SMD obnovena vo 1991 godina i od nekoi ekstremni i separatisti~ki zastranuvawa vo OMO "Ilinden". Tokmu poslednava konstatacija izgleda pretstavuva osnova za me|usebnite obvinuvawa na dvata subjekta {to vkupno gi slabee poziciite na makedonskoto nacionalno malcinstvo vo sosedna Bugarija.

Vo ponatamo{niot del od Programata na Partijata se veli deka taa raboti na za{titata na duhovnite vrednosti, bitot i kulturata na naselenieto od pirinskiot kraj i na begalcite od Vardarska i Egejska Makedonija raseleni niz cela Bugarija.

OMO "Ilinden"-PIRIN smeta deka osnoven kriterium za demokratizacijata na koja i da e partija vo Bugarija ili vo sosednite dr`avi, so koi taa bi mo`ela da odr`uva kontakti, pretstavuva priznavaweto na makedonskoto etni~ko malcinstvo vo Bugarija, soobrazno so Ramkovnata konvencija i Povelbata za pravata na ~ovekot.

Vo delot pak, {to se ozna~uva kako ~ove~ki gra|anski prava i demokratsko ureduvawe se veli deka nedopu{taweto na sega{noto bugarsko zakonodavstvo, OMO "Ilinden"-PIRIN da u~estvuva vo op{testveniot i politi~kiot `ivot na dr`avata, kako i sistematskiot pritisok vrz nea i nejzinite ~lenovi, pretstavuva diskriminacija vrz makedonskoto etni~ko malcinstvo, koe kako partija taa go za{tituva. [to u{te treba da se navede za da se potvrdi nejziniot makedonski karakter? Nie mislime deka seto ova {to e gore navedeno ne dava nikakva osnova za dilemi i somnevawa vo nejzinite opredelbi.

Toa se potvrduva so faktot deka ogromnoto mnozinstvo Makedonci vo Bugarija & ja davaat svojata poddr{ka na OMO "Ilinden"-PIRIN. Neodamne{nata manifestacija, pri posetata na grobot na Jane Sandanski vo Ro`enskiot manastir, e dokaz za nivnata privrzanost. Se postavuva pra{aweto, ~ii interesi zastapuvaat onie koi ja napa|aat ovaa makedonska partija.

D.I.