Knigi

SRPSKI IZVORI ZA MAKEDONIJA

Vo izdanie na ZUMPRES - Skopje od pe~at izleze knigata "Srpski izvori za istorijata na Makedonskiot narod (1902-1903) Op{estveno-politi~ki, reformski, demografski i nufuski pra{awa" kn. 6. Izborot, redakcijata i komentarite se od d-r Gligor Todorovski i d-r Nada Jurukova.

Prilo`enite 57 dokumenti "vo knigata se na jazikot na koj nastanale, na srpski jazik. Vo niv ne e vr{ena nitu jazi~na, nitu stilska promena so cel da se zadr`i {to pove}e nivnata avtenti~nost. Se izvr{eni sosema nezna~itelni intervencii vo ortografska smisla, pri {to so golema po~etna bukva se pi{uvaat li~nite imiwa i ni{to pove}e. Site dokumenti go zadr`uvaat svoeto datirawe, koe{to e po starite kalendari. Dokumentite se podredeni po hronolo{ki red, po godini. Sekoj dokument e odbele`an so prost arapski broj. Nepoznatite mesta i li~nosti, kako i izvesni neto~nosti vo niv, kolku mo`evme da gi zabele`ime, gi objasnivme pod tekstot. Nekade, kade {to mo`evme da najdeme, naveduvame literatura {to govori za istiot nastan za potpolno i posestrano osvetluvawe na tretiranite pra{awa vo dokumentite."

K.S.