RAMBO...?

Ne. Toa ne e Rambo, ne se la`ete od uniformata, toa e Pretsedatelot na RM.

Nekolkute "specijalci" od obezbeduvaweto navistina izgledaa kako rambovci, no uniformata na "Vrhovniot komandant" e samo fasada zad koja se krie verojatno najnesposobnata vladeja~ka struktura vo svetot. Ve}e ni se zgadi da slu{ame sekojdnevni lagi preku mediumite. 

Br. 361  25/05/2001

Slobodni za ~itawe se onie stranici koi se ozna~eni so (slobodno)!

 

KOMENTAR

Gledano odnadvor
RAMBO...?
Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

MEDIJA MONITOR (ovde)

KOMENTAR

Makedonski pluralizam
[IROKATA KOALICIJA GO RA[IRI FRONTOT
Pi{uva: Mi{ko TALESKI

INTERVJU

Zvonko Mir~evski, potpretsedatel na Parlamentot
OVAA VLADA NEMA LEGITIMITET DA DONESUVA POLITI^KI ODLUKI!
Razgovaral: Qup~o PAN^EVSKI

POGLEDI

Ogledalce, ogledalce
KAJ [TO E BOLESTA, TUKA E I LEKOT
Gog ma Gog

POLITIKA

Redefinirawe na najvisokiot zakonodaven akt
MAKEDONSKIOT USTAV NA POPRAVEN!
Pi{uva: Qup~o PAN^EVSKI
 
Vnatre{no-partiski prepukuvawa vo Liberalnata partija
FRAKCIONERSTVOTO KAKO IMIX
Pi{uva: @aklina MITEVSKA
 
Otvoreno dosie, pratenik-frakcioner na VMRO-Vistinska
ZAVERA PROTIV ^ERKEZOV!?
Pi{uva: Kokan STOJ^EV

INTERVJU

Mir~e Tomovski, novinar i publicist
BALKANOT IMA [ANSI DA STANE REGION BEZ VIZIJA
Razgovarala: @aklina MITEVSKA

POLITIKA

Razgovor so d-r Jovan Korubin, profesor na Katedrata po sociologija
GOLEMATA MAKEDONSKA DILEMA - TRADICIJA ILI SOVREMENOST?
Razgovarala: Anita DIMOVA

OBRAZOVANIE

Na proektot Peksnas mu se bli`i krajot
[TRAJK ZA ZNAEWE, A NE ZA PRAZEN STOMAK
Pi{uva: Anita DIMOVA

EKONOMIJA

"Makedonski telekomunikacii"
INTERNET - PREDIZVIK, MO@NOSTI I PERSPEKTIVI
Pi{uva: Qup~o PAN^EVSKI

VESTI (ovde)

BALKANIKA (ovde)

KULTURA

Makedonija so dva proekta na Mileniumskiot festival vo Ungarija
VO POTRAGA PO GOLEMATA MAJKA NA PI[UVANIOT ZBOR
Pi{uva: Marina STAMENKOVA
 
^estvuvawe na solunskite bra}a Sveti Kiril i Metodij
DVANAESETVEKOVNA PISMENOST
Podgotvila: Anita DIMOVA
 
Izlo`ba vo Rim po povod manifestacijata vo ~est na Sveti Kiril
REZBATA VO MAKEDONSKATA TRADICIONALNA KU]A
Pi{uva: Anita DIMOVA
 
Po povod Me|unarodniot den na muzeite
GRADITELI NA OP[TESTVOTO
Pi{uva: Anita DIMOVA
 
29. majski operski ve~eri
VERDIEVITE DELA MELEM ZA UMETNI^KATA DU[A
Pi{uva: Mileva LAZOVA
 
Naum i Fis - deset godini zaedno
NEMAME DRUGO ORU@JE OSVEN PESNATA!
Razgovarala: Mileva LAZOVA
 
NEDELNA HRONIKA

FORUM

MUSLIMANITE /ARNAUTITE/ GO GNASAT HRISTIJANSKIOT /MAKEDONSKIOT/ DVOGLAV OREL
D-r Risto Ivanovski
 
KOMUWARI I LE[INARI
Stefan Donevski - Majka, Ohrid

PISMA (ovde)

FEQTON

Obedinuvaweto na Makedonija i tretmanot na Makedoncite vo sosednite zemji niz izve{taite na francuskite diplomatski pretstavnici (6)
ZEMJATA NA SELANITE - FABRIKITE NA RABOTNICITE
Pi{uva: d-r Lazar LAZAROV

SVEDO[TVA

Istorijata ne e samo minato
DALI DREVNITE MAKEDONCI IMALE SREDBA SO NLO?
Pi{uva: Aleksandar DONSKI

VERATA NA[A RISJANSKA

Sveti ramnoapostolni Konstantin i Elena i Sveti ma~enik Talalej
"SO OVA POBEDUVAJ!"
Pi{uva: axika @ivanka FILIPOVSKA
 
Smetkata se pla}a pred Bo`jiot sud
KOI SME I KADE SME?
Pi{uva: Dragan ZAFIROV
 
OSVETUVAWE NA "SVETA TROICA"

SPORT

RAKOMET: Kvalifikacii za SP 2001 za `eni
KATASTROFALEN PORAZ NA MAKEDONIJA
FLE[ VESTI
Podgotvila: Zorica NASKOVSKA

MAKEDONSKA KUJNA (ovde)

  

Copyright 2000 "MAKEDONSKO SONCE"