MEDIJA MONITOR

Osloboden vojnikot Mitrevski

Goran Mitrevski, zarobeniot makedonski vojnik od strana na t.n ONA, po devetnaesetdnevno zalo`ni{tvo e osloboden. Za negovoto osloboduvawe posreduvaa OBSE i zamenik-ministerot Muharem Nexipi.

Vozbuden sum {to sum `iv i {to se vrativ. Sakam da im se zablagodaram na OBSE, na gospodinot Nexipi i na pretsedatelot Trajkovski koj telefonski kontaktira{e so mene dodeka bev zaroben - izjavi profesionalniot vojnik Mitrevski.

Mitrevski re~e deka celo vreme bil zatvoren vo podrum vo seloto Vaksince i oti teroristite ne go maltretirale.

Teroristite za ultimatumot

Komandantot na t.n ONA, [pataim Ostreni, vo intervju za skopskiot nedelnik "Lobi" veli: "Onoj {to ima oru`je ne prifa}a ultimatumi, a nie ne go zedovme oru`jeto za da go frlime ".

Toj gi povtori barawata na t.n ONA za ramnopravnost so "Slovenite" i za menuvawe na Ustavot na Republika Makedonija, no izjavi i deka tie ne se teroristi i oti nikoga{ ne go dovele naselenieto vo opasnost.

General Andrevski {pion?

TV A1 tvrdi deka na~alnikot na General{tabot na ARM, Jovan Andrevski, im predaval informaciite na albanskite teroristi za namerite za akcija na na{ite bezbednosni sili.

Spored izvorot, dogovorite za akcii Andrevski mu gi prenesuval na {efot na amerikanskata agencija MPRI vo Skopje, Ri~ Grifit, a ovoj potoa im gi prenesuval na teroristite na t.n. ONA.

General Andrevski izjavi oti toa e forma na beskrupulozna vojna {to se vodi protiv General{tabot i protiv nego li~no. Najavi i krivi~na prijava protiv A1.

Majk Ajnik, ambasadorot na SAD vo Makedonija, gi demantira{e vakvite {pekulacii i izjavi deka napadot vrz Grifit e napad vrz SAD.

"Mu upatuvam maksimalna poddr{ka na na~alnikot na General{tabot general Jovan Andrevski - izjavi ministerot Bu~kovski. Obvinuvawata kon nego se rezultat na specijalnata vojna {to se vodi protiv general Andrevski od ~len na Sovetot za bezbednost. O~ekuvame pretsedatelot Boris Trajkovski da go smeni toj ~len na Sovetot za bezbednost".

Pretsedatelot na dr`avava veli: "Site elementi sodr`ani vo ovaa notorna izmislica, koja istovremeno e vperena i kon instituciite na sistemot vo dr`avava, se celosno neto~ni".

Branko Crvenkovski, isto taka, gi negira vakvite {pekulacii: Jas mo`am da go ka`am moeto li~no mislewe deka sum uveren i veruvam oti toa se ~isti {pekulacii i deka povtorno se pojavuva eden obid za nekakvi destrukcii vo najkriti~nite momenti za dr`avava.

Vo javnosta prostrui {pekulacija deka "informatorot" od Sovetot za bezbednost e Vlado Popovski. Gospodinot Popovski energi~no gi negira vakvite tvrdewa.

Promena na Preambulata

Ambasadorot na Obedinetoto Kralstvo vo Makedonija, Mark Dikinson, koj od pred nekolku dena e nazna~en za li~en pratenik na visokiot pretstavnik na EU za nadvore{na politika i bezbednost, vo intervju za "Vest" veli deka koga stanuva zbor za promeni na makedonskiot Ustav toj mnogu dobro go razbira stravot na Makedoncite oti so soglasuvawe na kompromis, Albancite }e prodol`at so novi barawa.

Toa mo`ebi e, a mo`ebi i ne e sovr{en Ustav, no mislam deka ima edna ili dve raboti {to bi mo`ele da se promenat, na primer Preambulata. Treba da se ka`e deka Albancite ne glasaa za Ustavot. A koga se zboruva za promenite na Ustavot, treba da se naglasi deka so tie promeni nema ni{to da im se odzeme na Makedoncite, veli Dikinson.

ONA da go ostavi oru`jeto!

Osloboditelnata nacionalna armija treba da go ostavi oru`jeto i da im dade dovolno prostor na politi~arite da rabotat na zabrzuvawe na politi~kiot dijalog.

Ova barawe go upati skopskiot vesnik na albanski jazik "Fakti", pri toa naveduvaj}i tri pri~ini za takviot stav: apelot od NATO i Va{ington do albanskite vostanici da go ostavat oru`jeto, alaramantnata sostojba na naselenieto vo Lipkovskiot region, po~ituvawe na demokratskite proceduri i potrebata da se reducira politi~kiot revan{izam.

Selski stra`i za so`ivot

@itelite na kumanovskoto selo Lopate, Makedonci i Albanci, formiraa {tab za za{tita na seloto i gi povikaa begalcite od nivnoto selo da se vratat. Vsu{nost tie u{te vo prviot den od krizata formiraa selski stra`i i proglasija policiski ~as, a velat deka bi napravile i `iv {tit za da go odbranat seloto, kade {to otsekoga{ `iveele kako bra}a.

Novata Vlada - grobar za Makedonija

Novata Vlada ne e koalicija za spas, taa e noviot grobar na me|unarodnata zaednica, koj treba da ja zakopa dr`avata i makedonskiot narod, izjavi liderot na MAAK - konzervativna, Stra{o Angelovski. Pette odluki koi pod pritisok na EU treba da gi donese Vladata, a koi }e ja uni{tat Makedonija, spored Angelovski se: zakonot za teritorijalna podelba; decentralizacija na vlasta vo delot so albanskoto naselenie; dvojazi~nost vo podra~nite ministerski edinici, kade prv jazik }e bide albanskiot i }e se insistira na regionalna podelba; so promenata na Preambulata makedonskiot narod nema da bide konstitutiven; ubijcite na makedonskite vojnici }e bidat amnestirani, a t.n ONA }e prerasne vo vtora regularna armija.