MAKEDONSKA RIZNICA

USTAVEN PAZAR ILI KOJ NI GI BRANI NACIONALNITE INTERESI?

Se dobli`uva denot koga Premierot i Pretsedatelot na Republika Makedonija }e si go ispolnat vetuvaweto dadeno na albanskite koaliciski partii i }e ja potpi{at promenata na Ustavot. 

Br. 369  20/07/2001

Slobodni za ~itawe se onie stranici koi se ozna~eni so (slobodno)!

 

KOMENTAR

Gledano odnadvor
USTAVEN PAZAR ILI KOJ NI GI BRANI NACIONALNITE INTERESI?
Pi{uva: Slavko MANGOVSKI (slobodno)

MEDIJA MONITOR (ovde) (slobodno)

KOMENTAR

Makedonski pluralizam
GRAN PRI ZA "ONA"
Pi{uva: Mi{ko TALESKI

INTERVJU

Slobodan Bogoeski, ekspert za bezbednosni pra{awa i porane{en potsekretar vo Ministerstvoto za vnatre{ni raboti
GEORGIEVSKI I TRAJKOVSKI JA PRODAVAAT MAKEDONIJA
Razgovarala: @aklina MITEVSKA

POLITIKA

Potresni prikazni na proteranite Makedonci od tetovskite sela
VLASTA DIGNA RACE OD NAS
@aklina MITEVSKA
Kokan STOJ^EV

POGLEDI

Ogledalce. ogledalce
TROJCA ERGENI JA [A[ARDISAA MAKEDONIJA
Gog ma Gog
 
Inferiornite zabludi na nelojalnite makedonski Albanci
"DR@AVOTVOREN" NAKOT VO MAKEDONIJA
Pi{uva: Kiril TERZIEV

POLITIKA

Stavovi na parlamentarnite i vonparlamentarnite partii za promenata na Ustavot
NEMAME LEGALITET ZA KRUPNI PROMENI
Pi{uva: Kokan STOJ^EV

VOENA HRONIKA (ovde) (slobodno)

SOLIDARNOST

Adresi i `iro-smetki na semejstvata na zaginatite pripadnici na makedonskite bezbednosni sili
MAKEDONCITE ZA NAJBLISKITE NA HEROITE
Podgotvila: Anita DIMOVA (slobodno)

VESTI (ovde) (slobodno)

BALKANIKA (ovde) (slobodno)

POLITIKA

Prodol`uva uni{tuvaweto na zna~ajni sakralni objekti
ZA ALBANSKITE TERORISTI NI[TO NE E SVETO!
Pi{uva: Mileva LAZOVA
 
INVESTICII: Gorko iskustvo za investirawe od iselenicite vo Republika Makedonija
NEVIDENO SUDSKO SCENARIO
Podgotvila: Aneta POPANTOSKA

OBRAZOVANIE

Posledici od privilegiite za malcinstvata vo Makedonija vo borbata za indeks
DISKRIMINACIJA NA MAKEDONSKITE STUDENTI VO SOPSTVENATA DR@AVA
Pi{uva: Anita DIMOVA

EKONOMIJA - BIZNIS - PARI (ovde)

KULTURNA HRONIKA (ovde)

FORUM

NA MAKEDONCITE IM "PUKNA" FILMOT OD MAKEDONSKITE LIDERI
D. Biceski

PISMA (ovde) (slobodno)

FEQTON

Nikola Kirov - Majski, 120 godini od ra|aweto (4)
GLORIFIKATOR NA KRU[EVSKIOT REVOLUCIONEREN ^IN
Pi{uva: d-r Blagoja STOI^OVSKI

SVEDO[TVA

Istorijata ne e samo minato
UDELOT NA MAKEDONCITE VO LIKOVNATA UMETNOST
Pi{uva: Aleksandar DONSKI (slobodno)

VERATA NA[A RISJANSKA

Prepodoben Tome Malein i Sveta Velikoma~enica Nedela
"NE PLA[I SE OD MAKITE, MOJATA BLAGODAT E SO TEBE"
Pi{uva: axika @ivanka FILIPOVSKA (slobodno)
 
Manastirot "Sveta Velikoma~enica Nedela Kirijaki" vo Katlanovo
OAZA NA RADOST, MOLITVA I VESELBA
Pi{uva: Dragan ZAFIROV
 
Vo crkvata "Svetite apostoli Petar i Pavle" vo Skopje
SVE^ENO PROSLAVENI PETROVDEN I PAVLOVDEN
Pi{uva: Dragan ZAFIROV

SPORT

FUDBAL: Treto kolo od Intertoto-kupot
"POBEDA" POVTORNO NESOVLADANA
FLE[ VESTI
Podgotvila: Zorica NASKOVSKA

MAKEDONSKA KUJNA (ovde) (slobodno)

 

  

Copyright 2001 "MAKEDONSKO SONCE"