Germanskiot pe~at za Makedonija

@ivot na "bure barut"

Pove}e germanski vesnici, pokraj izvestuvawata za aktuelnata sostojba vo Makedonija, se osvrnuvaat i na nejzinata idnina.

Berlinskiot vesnik "Junge velt" (Mlad svet) u{te vo svojot naslov uka`uva deka Albancite sakaat da go smenat Ustavot i deka tie so ovaa promena se stremat kon podelba na Makedonija. Vesnikot objasnuva deka baraweto za voveduvawe etni~ka policija vo lokalnata samouprava bi zna~elo katastrofa za zemjata, odnosno bi dovelo do ista situacija kakva {to e ve}e na Kosovo: ~isti albanski gradovi i sela.

Vesnikot "[tutgarter nahrihten" vo svojot naslov ka`uva mnogu: "@iveewe na bure barut": Makedoncite stravuvaat od vtora Bosna i deka re{enieto za mir vo RM ne e na dofat.

Vesnikot "Berliner Morgenpot", trgnuvaj}i od istra`uvawata na nau~nicite na mirovnite studii, uka`uva deka germanskiot Bundesver stravuva od rizi~nite posledici dokolku Germanija u~estvuva vo NATO-trupite vo Makedonija. Vsu{nost, za sobirawe na oru`jeto ne e potrebno u~estvo na NATO. Toa mo`e da go stori i makedonskata Vlada, dokolku teroristite na t.n. ONA slobodno go predadat oru`jeto. "Berliner Morgenpot" objasnuva deka SAD ja gledaat Makedonija kako probna zemja da utvrdat dali navistina NATO mo`e da sorabotuva so EU.


Nasufi vo Brisel

Multietni~ko op{testvo ili gra|anska vojna

Premierot napravi u{te eden strate{ki ~ekor vo svojata namera da ja raznebiti do kraj makedonskata dr`ava. Mesto Zoran Krstevski, vo svetot go isprati Albanecot Nasufi da ja pretstavuva Makedonija.

Na ~etvrtiot sostanok na Sovetot za sorabotka na EU i Makedonija, Nasufi se izjasnil deka vo Makedonija vladee gra|anska vojna. Toj nekolkupati povtoril deka Makedonija ima dve alternativi: multietni~ko op{testvo ili gra|anska vojna.

Kolku za potsetuvawe, Nasufi kako eks-minister za pravda ne go potpi{a baraweto za ekstradicija na Fazli Veliu, eden od komandantite na t.n ONA. Negovoto ministeruvawe be{e krunisano i so trampata na teroristot Xavid Hasani za ~etvorica na{i kidnapirani vojnici.


Spored nedelnikot na albanski jazik "Globi"

21 pri~ina za poddr{ka na t.n. ONA

Nedelnikot na albanski jazik "Globi", {to se pe~ati vo na{ata dr`ava, vo svojot posleden broj objavi 21 pri~ina poradi koi treba da se poddr`i t.n. ONA.

Spored vesnikot, nevrabotenosta kaj Slovenite e 31 procent, a kaj Albancite 60, potoa Albancite rabotat kako obi~ni gra|ani, vo zemjodelstvoto, se zanimavaat so trgovija na malo, dodeka Slovenite se nao|aat na rakovodni funkcii, vo administracijata, vo bankite, vo Telekomot, obrazovanieto i kulturata. Albancite, se veli vo "Globi", nemaat visoko obrazovanie na albanski jazik vo atraktivnite fakulteti {to vodat do rabota, a diplomite od Albanija i Kosovo im se priznavaat vo celiot svet, osven vo Srbija i Makedonija. Kako pri~ina za priznavaweto na t.n ONA nedelnikot go naveduva i faktot oti Albancite ne mo`at da kupuvaat nedvi`nini od Slovenite bez specijalni dozvoli, deka Albancite se spre~eni da gi upotrebuvaat albanskite napisi vo lokalitetite vo koi `iveat, deka tamu nema voda, elektri~na energija i telefon. Vesnikot veli i oti na Albancite ne im e dozvoleno da go upotrebuvaat albanskiot jazik i toponimi vo obrazovanieto i sekojdnevniot `ivot. Vrabotenite Albanci nemaat glas vo podra~jata kade {to se mnozinstvo, t.e. se simboli~no malcinstvo vo dr`avata i vo op{tinite, a albanskite politi~ki partii ve}e deset godini slu`at kako diskriminatorsko alibi.

BJRM, kako {to ja narekuva "Globi" na{ata dr`ava, po osamostojuvaweto ekonomskite fondovi sistematski i ekskluzivno gi ima investirano vo podra~jata naseleni so Sloveni prodlabo~uvaj}i go endekot me|u Albancite i Slovenite. Po osamostojuvaweto, BJRM go smeni Ustavot samo za da go otstrani imeto na Albancite od Preambulata i sistematski go poddr`uva{e Belgrad protiv Kosovo.