Evropska crna lista

Evropskite ministri vovedoa restrikcii za patuvawe na lu|e povrzani so ONA, vo obid da se zapre finansiraweto na konfliktot vo Makedonija. Dodeka na amerikanskata lista se navedeni 20-tina imiwa, na evropskata gi ima 38. Evropskata unija smeta deka viznata zabrana ima ogromno psiholo{ko vlijanie vrz ekstremistite i e edinstven na~in da se nateraat na konstruktivnost, duri i onie najradikalnite.

[efot na francuskata diplomatija, Iber Vedrin, izjavi deka sega ne e vistinskoto vreme za zapo~nuvawe na primenata za zabranata.

Potpisi protiv ustavnite promeni

Nevladinite organizacii, ekolo{kite dru{tva i Organizacijata na `enite na Skopje od 16 juli na Plo{tadot "Makedonija" vo Skopje i vo drugite gradovi vo Makedonija postavija punktovi na koi sobiraat potpisi protiv najavenite ustavni promeni. Inicijativata }e prodol`i s# dodeka ne se zadovolat barawata na gra|anite {to zaedno so peticijata }e bidat upateni do politi~kiot vrv vo Republika Makedonija.

Prebegani policajci

^lenovi i aktivisti na vladeja~kata DPA intenzivno rabotat na ubeduvawe na Albanci vraboteni vo instituciite za bezbednost da gi napu{tat svoite rabotni mesta i da se priklu~at vo t.n. ONA. Najnov slu~aj e prebeguvaweto na trojca policajci od koi dvajca se aktivno vraboteni vo policiskata stanica vo Gostivar, a eden e rezervist.

Spored informacii od MVR, vakvata taktika se o~ekuva da prodol`i i ponatamu poradi s# pogolemiot pritisok {to go vr{at aktivistite i ~lenovite na DPA.

"Makedonija da pobara misija na ON"

Direktorot na Transnacionalnata fondacija za mir, Jan Oberg, vo vrska so politi~kiot dijalog vo na{ata zemja i planiranata misija na NATO za razoru`uvawe na teroristite izjavi: "Krizata vo koja se nao|a Makedonija mo`e da se nadmine samo so studiozen pristap na site subjekti. Ne mo`e da ima uspe{no re{enie koe }e dojde preku no}. Vo toj pravec planiranata misija na NATO ne e najadekvatno re{enie. Mnogu podobro e Makedonija da bara misija na ON, baziraj}i se na iskustvoto {to go ima{e so UNPREDEP".

Albancite nezadovolni od Perdju i Leotar

Musa Xaferi, politi~ki lider na t.n. ONA za Zapadna Evropa, vo intervjuto za vesnikot "Flaka" izjavi: "Poa|aj}i od politi~kite barawa na ONA, navedeni i vo prizrenskata politi~ka deklaracija na trite albanski subjekti, smetam deka proekt-predlozite na Perdju i Leotar se mnogu daleku i ne gi ispolnuvaat ni minimalnite barawa na albanskata strana.

Na albanski vo Parlamentot?

Potpretsedatelot na PDP, Azis Polo`ani, izjavi deka kopjata s# u{te se kr{at za tri do ~etiri pra{awa i toa: upotrebata na jazicite, kompetenciite na lokalnata samouprava, mehanizmite za za{tita od majorizacija i precizirawe na re{enijata za dvata univerziteta vo Tetovo. Vo takva naelektrizirana situacija duri se procenuva deka i kompromisot za upotreba na albanskiot jazik na plenarnite sednici na Parlamentot, {to e supstitucija za nivnoto kategori~no barawe albanskiot da bide vtor oficijalen jazik, }e naide na otpor kaj prateni~kite grupi od makedonska strana.

Brigadite na t.n. ONA

Vo napisot objaven vo germanskiot vesnik "Frankfurter algemane", pod naslov "Strukturata i oru`jeto na ONA" se veli deka ONA svoite edinici gi narekuva brigadi i gi razlikuva so tricifren broj. Prvi se aktivirani t.n. 112 brigada, vo blizina na Kumanovo i 113 brigada vo okolinata na Tetovo. Nivniot broj e okolu 400 borci. Vo borbite vo Ara~inovo dejstvuvala i brigada so broj 114 so okolu 150-200 borci. Vo posledno vreme e zabele`ano formirawe na dve novi brigadi, vo regionot me|u Debar i Gostivar i na istok od Gostivar so okolu 50-100 borci. Spored procenkata na vesnikot, t.n. ONA bi trebalo da broi okolu 1.000 borci.

Razli~na hrana za ARM i Policijata

Iako pripadnicite na ARM i Policijata se nao|aat vo re~isi isti krizni `ari{ta, dnevno dobivaat razli~no koli~estvo hrana. Dodeka na policajcite im se dava hrana vo vrednost od okolu 800 denari, vojnicite dobivaat skromni paketi vredni okolu 200 denari.

"Zamislete kako mu e na ona vojni~e koe v raka dr`i par~ence ka{kaval, pa{teta i leb, a go gleda policaecot sproti nego kako konzumira zna~itelno poobilen obrok. Neednakvosta gi iritira vojnicite na ARM", izjavi na presot sekretarot na Samostojniot sindikat na vrabotenite vo Ministerstvoto za odbrana, Zlatko Bavnik.