POGLEDI

Ogledalce. ogledalce

TROJCA ERGENI JA [A[ARDISAA MAKEDONIJA

Gog ma Gog

To~no, ama apsolutno to~no e toa deka eden nacionalizam, zamenuva drug nacionalizam. Vo erata na Milo{evi}, caruva{e srpskiot, a sega `ivee albanskiot nacionalizam. Kako da se skrotat ovie nepripitomeni yverovi?

Nikako!

Vomjazeni albanski lica ne davaat garancija, zaedno so izgubeni makedonski sudbini deka na ovie prostori }e ima `ivot kakov {to ima{e. Nekakva kletva ja oblazi i crkvata i xamijata. Ne{to nekade pukna, da znaeme kade, lesno }e go "zavarime". Me|utoa, puknatoto se {iri. Do kade, }e vidime? Ima mnogu logika vo toa {to go baraat Albancite, no ima isto taka u{te pogolema logika vo toa {to ne go davaat Makedoncite. Kade da se prese~e? Sekade e tanko!

Od silni i golemi zborovi se pla{am, kako |avol od temjan. Ama vremevo e mnogu turbulentno. Leto e, a na politikata obi~no vo leto mnogu-mnogu ne & se veruva. Za inaet, tokmu sega, kako da ni se re{ava sudbinata. Na makedonskata reka od `ivotot & se pravi korito.

Lu|e, zarem niedna reka na svetot, sama ne si go probiva patot do moreto? Oti toga{, ni go trasiraat drugi!

Na ovie i mnogu drugi pra{awa, na{ite deca }e dobijat odgovor koga }e porasnat. Dotoga{, aj da si pomuabetime za nas denes. Vo poslednive deset godini vo avtenti~na, samostojna i suverena makedonska dr`ava se slu~uvaa ~udni nedr`avni raboti. Prosto ~ovek da ne poveruva vo natprevarot koj pove}e }e & na{teti na Makedonija, kako da e tu|a. Od kade seto toa, daj ni Gospodi um da doznaeme i da prekratime.

A, tolku sme mali, no ne premali za da si dozvolime na crkovni mesta da gradime privatni ku}i, so crkovni pari da pla}ame me|usebni mirjanski kavgi, na somnitelni biznismeni da im ovozmo`uvame u{te posomnitelni privatizacii, da im dademe na kriminalci da otvoraat {tedilnici, na trgovci da gi prodavaat na{ite du{i.

Kakov e ovoj cirkus, trojca ergeni da mo`at da ja {a{ardisaat dr`avava: eden fudbaler, eden ~inovnik i eden voza~, profesii i do profesii za prikaz. Milioni marki za otkup na banki, pe~atnici, hoteli, slatkarnici!

Gata~kine se napregaat da & ja pretska`at sudbinata na Makedonija. Pa, nie sami }e si ja potopime dr`avava vo koja tolku mnogu se kolneme, a a~iktan ja la`eme.

Ne ja biva {to ne ja biva. Mariovcite velat: [o ne se pr~ilo, ne se kozi. Sakam da mu gi prostam na Qub~o Georgievski kako premier site grevovi. I na prethodniot - Branko. Ama "ne mom", po tetovsko-ohridski, oti epten se zaglaveni.

Na Brankota narodot mu ka`a kaj padna. Na Qub~eta doprva }e mu ka`e, ako ve}e ne mu e ka`ano. Dr`ava ne se pravi i ne se komanduva samo da ima{ `elba da dojde{ na nejzinoto ~elo, tuku i da poseduva{ znaewe, mudrost i ume{nost.

Dr`avata ne ti bila bunker {to se osvojuva na "ura". Vo nea treba da se vlo`i mnogu smisla za pravda, hrabrost za otka`uvawe od privilegii, sigurnost vo potpirawe na zakonite, odva`nost vo napu{tawe na vlasta... Arhitekt na komunizmot ne be{e Lenin, tuku Ne~ajev. Ama Lenin, prifati da ja "potpi{e" smetkata i na Stalin.

Ako kako narod vo edna dr`ava ne{to ni treba vo ovoj moment, toa e vistinata. Tie {to ja vodat, dol`ni se i pred Boga i pred sebe si, da ni ja ka`at. Taka pomirno }e spieme i posigurno }e ja odbranime dr`avata!