VERATA NA[A RISJANSKA

Prepodoben Tome Malein i Sveta Velikoma~enica Nedela

"NE PLA[I SE OD MAKITE, MOJATA BLAGODAT E SO TEBE"

Pi{uva: axika @ivanka FILIPOVSKA

  • Qubovta na Prepodoben Tome kon Hrista bila tolku golema {to Bog mu ispratil voda~ "no}e pred nego da odi ognen stolb i Sveti prorok Ilija.
  • "So nieden na~in ne mo`e{ da me odvrati{ od mojata vera... Za mene e `ivot da se umre za Hrista", mu rekla Sveta Nedela na Apolonij.

Bogatiot "so teloto mnogu krupen" i hrabar vojvoda Tome, pobednikot nad neprijatelskite vojski, go pozna "ve~niot izvor na sekoe dobro" - Gospod Isus Hristos, go zasaka i se otka`a od svetskata slava i ~est. Go primil mona{kiot ~in i se povlekol od svetot vo pustina. @iveel i se izlo`uval na najte{ki podvizi vo desettiot vek.

Negovata qubov kon Hrista bila tolku golema {to Bog mu ispratil voda~ "no}e pred nego da odi ognen stolb i Sveti prorok Ilija" i Prepodoben Tome stignal vo pustinskata gora nare~ena Malea, do Sveta Gora. Bog mu podaril vo izobilie "sila na ~udotvorstvo i blagodat na iscelenie" i gi le~el lu|eto od sekoja bolest. Po negovite molitvi kon Boga, se pojavil izvor na voda na bezvodno mesto. Umrel kako pobednik nad neprijatelite na ~ove~kiot `ivot i kako nekoga{ koga hrabro gi pobeduval vidlivite neprijateli, taka vo pustinata gi pobeduval nevidlivite vojski na zli duhovi. So vera kon nego, so negovite molitvi kon Boga i so blagodatta na Hristos, negovite sveti mo{ti vr{at natpriroden na~in na lekuvawe, duri i od neizle~ivi bolesti.

HRISTOBORNITE CAREVI

Makedonskata pravoslavna crkva na 27 juli go proslavuva Prepodoben Tome Malein. Istiot den &  se oddava ~est na poznatata vo svetot Sveta Velikoma~enica Nedela. Vo vremeto na hristobornite carevi Dioklecijan i Maksimijan, hristijanite bile ma~eni i ubivani. Toga{, vo Anadolija `iveele nabo`nite hristijani Sveti Dorotej i Evsevija. Po molitvite kon Boga, vo podocne`nite godini, Bog im podaril `ensko dete koe se rodilo vo nedela i zatoa pri kr{tevaweto go dobilo imeto Nedela. Nejzinite roditeli, u{te pred da se rodi, vetile deka }e ja posvetat na Boga. Sveta Nedela porasnala "prekrasna so telo i du{a" i sakala da umre kako devojka. Zatoa gi odbivala mom~iwata koi ja barale za sopatni~ka. No, edno od odbienite mom~iwa, re{ilo da &  se osveti. Ja obvinilo Nedela i nejzinite roditeli kako hristijani, kaj carot Dioklecijan. Po naredba na carot, roditelite na Sveta Nedela, bile ma~eni i progoneti vo gradot Melitin, kaj upravnikot Just. Tamu, vo najgolemi maki za Hrista, go zavr{ile svojot `ivot. Dioklecijan ja predal Sveta Nedela na sud kaj Maksimijan, vo gradot Nikomidija (Mala Azija).

MA^ENI^KA SMRT

Na sudot, pred carot, Sveta Nedela hrabro ja potvrdila svojata vera vo Hrista. Zatoa toj naredil da ja stavat na zemja i da ja kam{ikuvaat. Potoa, carot ja predal na ma~ewe na Ilarion, upravitelot na Vitinija (M. Azija), a po negovata smrt, na negoviot naslednik, upravitelot Apolonij. Toj ja frlil Sveta Nedela vo zatvor i naredil da bide ma~ena na najyverski na~in. Nejzinoto telo bilo pretvoreno vo krvavi rani. Vo zatvorot &  se javil Gospod Isus Hristos &  gi izle~il ranite i &  rekol: "Ne pla{i se od makite Nedelo, mojata blagodat e so tebe". Sveta Nedela mu rekla na Apolonij: "So nieden na~in ne mo`e{ da me odvrati{ od mojata vera... Za mene e `ivot da se umre za Hrista".

Po naredba na Apolonij, Sveta Nedela bila frlena vo ogan, no ostanala nepovredena. Pred nea dovele razni yverovi za da ja izedat `iva. No, sesilnata Hristova blagodat ja spasila od ranite, od ognot, od yverovite. Mnogu lu|e, gledaj}i gi bo`jite ~uda, poveruvale vo Hrista, no bile ubieni. Toga{ Apolonij, na sudot donel smrtna presuda: Sveta Nedela da bide prese~ena so me~. Iznesena nadvor od gradot, taa kleknala na kolena, gi vozdignala racete kon neboto i upatila posledna molitva kon Boga da ne ja razdeluva od nejzinite roditeli, nejzinata i nivnite du{i da bidat vo ve~niot `ivot zaedno upokoeni. Bog da gi spasi site onie koi }e go slavat nejziniot spomen. Ja zavr{ila molitvata i ja predala svojata du{a na Boga, pred da bide obezglavena. Vojnicite se upatile kon nea za da ja izvr{at smrtnata kazna i koga ja videle mrtva se za~udile.