MAKEDONSKA RIZNICA

EGZODUS

Makedoncite begaat od svoite domovi pod smrtna zakana... Ne, ova ne e 1949 koga stotici iljadi Makedonci bea isterani od svoite domovi vo Egejska Makedonija od gr~kite vojski. Ova e 2001 godina i Makedoncite gi napu{taat svoite domovi koi ne se na teritorija na stranska dr`ava, tuku na teritorijata na Republika Makedonija. Vrhovniot komandant koj ima ustavna zada~a da gi {titi gra|anite na Makedonija po s# izgleda re{il da gi {titi samo onie za koi e siguren deka glasale za nego, onie {to go donele na vlast. 

Br. 368  13/07/2001

Slobodni za ~itawe se onie stranici koi se ozna~eni so (slobodno)!

 

KOMENTAR

Gledano odnadvor
EGZODUS
Pi{uva: Slavko MANGOVSKI (slobodno)

POLITIKA

Nacrt-dokumentot na posrednicite Fransoa Leotar i Xejms Perdju
VO PARLAMENTOT ]E SE ZBORUVA NA ALBANSKI?!
Podgotvila: @aklina MITEVSKA (slobodno)

KOMENTAR

Makedonski pluralizam
PARITE SE OTEPUVA^KA
Pi{uva: Mi{ko TALESKI

POLITIKA

Novata makedonska golgota od Tanu{evci do "Ilirida"
REPRIZA NA "BUKURE[KIOT DOGOVOR"?
Pi{uva: Kokan STOJ^EV (slobodno)

POGLEDI

Ogledalce, ogledalce
DOGOVOR SO NEVOZMO@NO DOGOVORNA STRANA
Gog ma Gog

POLITIKA

Servilnosta na makedonskite politi~ki partii kon zapadnata politi~ka mafija
KOJ TU\INEC JA SPASUVAL MAKEDONIJA?
Politi~ka partija "Narodna volja"

VOENA HRONIKA (ovde) (slobodno)

POLITIKA

Voenite analiti~ari za demilitarizacijata na t.n. ONA
POTPOLNOTO RAZORU@UVAWE E NEVOZMO@NO
Pi{uva: @aklina MITEVSKA

SOLIDARNOST

Adresi i `iro-smetki na semejstvata na zaginatite pripadnici na makedonskite bezbednosni sili
MAKEDONCITE ZA NAJBLISKITE NA HEROITE
Podgotvila: Anita DIMOVA (slobodno)

POLITIKA

Komunisti~kata paranoi~na teorija za postoewe na "nadvore{en neprijatel"
INTERES NA REPUBLIKA MAKEDONIJA E PRIJATELSTVOTO SO ZAPAD!
Pi{uva: Aleksandar DONSKI
 
Matemati~ki paradoks ili makedonska propast
22,7 E POGOLEMO OD 77,3 OTSTO!
Pi{uva: Angelko \OR^EV

MAKEDONCITE VO SVETOT

Protesten sobir na Makedonskata zaednica od Sidnej po povod politikata na NATO i EU
DA STAVIME KRAJ NA NASILSTVATA

EKONOMIJA - BIZNIS - PARI (ovde)

VESTI (ovde) (slobodno)

BALKANIKA (ovde) (slobodno)

NEDELNA HRONIKA - KULTURA (ovde)

KULTURA

Kaliopi, vistinski muzi~ki profesionalec
DA SME EDNO NA PAT DO MAKEDONIJA
Razgovarala: Mileva LAZOVA

FORUM

DO KOGA ]E SE ZLOUPOTREBUVA NA[ETO TRPENIE?
Slobodan Jankovski

PISMA (ovde) (slobodno)

ISTORIJA

Simpozium vo MANU posveten na epohata na Justinijan
JUSTINIJANA PRIMA PO^ESNO IME NA MPC
Pi{uva: Anita DIMOVA
 
Otkrien nov gr~ki dokument za granicite na istoriska Makedonija (2)
"GORNOMAKEDONIJA" E NAVREDA ZA MAKEDONSKIOT NAROD
Pi{uva: Elefterija Vamvakovska - Qorovska

FEQTON

Nikola Kirov - Majski, 120 godini od ra|aweto (3)
NEUMOREN BOREC ZA MAKEDONSKOTO PROGRESIVNO DVI@EWE
Pi{uva: d-r Blagoja STOI^OVSKI

SVEDO[TVA

Istorijata ne e samo minato
VLIJANIETO NA MAKEDONCITE VRZ INDISKOTO SLIKARSTVO I LITERATURA
Pi{uva: Aleksandar DONSKI (slobodno)

VERATA NA[A RISJANSKA

Golemite Hristovi apostoli
"NE @IVEAM JAS, TUKU HRISTOS @IVEE VO MENE"
Pi{uva: axika @ivanka FILIPOVSKA (slobodno)
 
Imendenot na "Svetite apostoli Petar i Pavle" vo Skopje
SVETLINI [TO NE SE ZABORAVAAT
Pi{uva: Dragan ZAFIROV

SPORT

FUDBAL: Intertoto-kup, revan{ od vtoroto kolo
UBEDLIV PLASMAN VO SLEDNIOT KRUG
FLE[ VESTI
Podgotvila: Zorica NASKOVSKA
 

  

Copyright 2001 "MAKEDONSKO SONCE"