SOLIDARNOST

Adresi i `iro-smetki na semejstvata na zaginatite pripadnici na makedonskite bezbednosni sili

MAKEDONCITE ZA NAJBLISKITE NA HEROITE

Podgotvila: Anita DIMOVA

Vo poslednite dva broja "Makedonsko sonce" gi objavi adresite i `iro-smetkite na del od semejstvata na zaginatite pripadnici na bezbednosnite sili na Republika Makedonija. Ovaa humana akcija ja prodol`uvame i ponatamu, a taa e pottiknata od `elbata na na{ite sonarodnici {irum svetot da ja spodelat bolkata i tagata so semejstvata na zaginatite heroi koi gi polo`ija svoite mladi `ivoti za slobodata i bezbednosta na Makedonija so donacii na sredstva koi bi bile minimalna uteha za nivnata zaguba.


Semejstvo na policaec vo PS "Tearce" MOMIR Sande STOJANOVSKI, roden 1971 godina

s. Dubrovnica, 1330 Kriva Palanka

`iro-smetki vo Komercijalno-investiciona banka, a.d.Kumanovo, delovna edinica Kriva Palanka

denarska `.s-ka br. 40900-620-16-807000020-678-20

devizna `.s-ka br. 40900-620-16-7271-4923-08

 

Semejstvo na potporu~nik vo MVR GORAN Vlado STOJANOVSKI, roden na 27.5.1973 godina vo Kriva Palanka

Ul. "8-mi oktomvri" br. 38, 1330 Kriva Palanka

tel: 389-31 375-735

`iro-smetka br. 40900-620-16-8070000-677-19, Komercijalno-investiciona banka, a.d. Kumanovo, delovna edinica Kriva Palanka

 

Semejstvo na policaecot JANE Aleksandar JAKIMOVSKI, roden na 6.7.1965 godina vo Kriva Palanka

Ul. "8-mi oktomvri" br.17, 1330 Kriva Palanka - adresa na roditelite

Ul. "Partizanska" br.20, n. Doma~in dol - adresa na soprugata

tel: 389-31 375-234

`iro-smetki vo Komercijalno-investiciona banka, a.d. Kumanovo, delovna edinica Kriva Palanka

denarska `. s-ka br. 40900-620-16-807000020-679-21

devizna `. s-ka br. 40900-620-16-7271-4925-10

 

Semejstvo na policaecot MARJAN @ivko BO@INOVSKI, roden na 16.5.1974 godina vo Bitola

Ul. "Ko~anska" br.6-2/19, 7000 Bitola

tel: 389-97 232-603

`iro-smetki vo Stopanska banka, a.d. Bitola

denarska `.s-ka br. 40300-620-16-8070-6009-73

devizna `.s-ka br. 40300-620-16-0430101065973

 

Semejstvo na policaecot KIRE Miladin KOSTADINOVSKI, roden na 6.12.1976 godina vo Bitola

Ul. "JNA" br.22/12, 7000 Bitola ili

Ul. "Petko [alevski" br.19, nas. Gorno Orizari, 7000 Bitola

tel: 389-97 252-839 ili 389-97 261-194

`iro-smetka br. 40300-620-16-8070-6010-74, Stopanska banka, a.d. Bitola

 

Semejstvo na policaecot BO[KO Trajan NAJDOVSKI, roden na 3.1.1976 godina vo Bitola

Selo Dolno Orizari, 7000 Bitola

tel: 389-97 265-175

`iro-smetki vo Stopanska banka, a.d. Bitola

denarska `.s-ka br. 40300-620-16-8070-6008-72

devizna `.s-ka br. 40300-620-16-0430101065949/301

 

Semejstvo na policaecot IL^E Bla`e STOJANOVSKI, roden 21.5.1976 godina vo Bitola

Selo Dolno Orizari, 7000 Bitola

tel: 389-97 284-687

`iro-smetki vo Stopanska banka a.d. Bitola

denarska `.s-ka br. 40300-620-16-8070-607-71, dan. br. 40295113351

devizna `. s-ka br. 40300-620-16-0430101065930

 

Semejstvo na policaecot ATANAS Pande JANEV, roden na 24.8.1976 godina vo Strumica

Ul. "Bra}a Miladinovci" br.40 stan 6, Strumica

tel: 389-902 24-138

`iro-smetka br. 41300-623-16-827100430

{tedna kni{ka br. 0146497-95, Stopanska banka, Skopje

 

Semejstvo na policaecot, pripadnik na ESZ, NIKOLA Eftim PEH^EVSKI, roden na 9.7.1976 godina vo Strumica

Ul. "Neretva" br.12, Berovo

tel: 389-33 470-335

`iro-smetka br. 404100-623-58-807020043035/38, Stopanska banka

 

Semejstvo na policaecot vo PS "Aerodrom" ALEKSANDAR Metodija STOJ^EV, roden na 13.7.1971 godina vo Skopje

Ul. "1439" br. 58, Pintija, 1000 Skopje ili

Ul "Sasa" br. 8, 1000 Skopje

tel: 389-2 461-917 ili 070-273-050

`iro-smetka br. 40100-620-175-4030993191133, Tutunska banka br. 8071-00-311-5

 

Semejstvo na policaecot od OVR Negotino KOSTA Stojan VOLKANOVSKI, roden na 1.1.1961 godina vo Negotino

Ul. "Femo Kulakov" br.63-1/2, Negotino

tel: 389-43 362-436

`iro-smetka br. 41630-623-42-807230410-04-20-55, Stopanska banka, a.d. Negotino

 

Semejstvo na policaecot, pripadnik na ESZ OLIVER Mirko KITANOVSKI, roden na 24.5.1980 vo Veles

S. Ba{inoselo, Veles

tel: 389-43-243-124

`iro-smetka br. 807230410-04-8/34, Stopanska banka, a.d. Veles


Od "Ogledalce"

(Objaveno vo na{iot nedelnik vo br. 366, str.11)

Majka na edno vojni~e, zakopano vo rovovite kaj Ara~inovo, mi go ~ita pismoto, iako e li~no, upateno do nea i tatko mu: "Najmili moi... Pred nekolku dena vi prativ poraka deka mo`ebi nema da se vratam i ve rasplakav do bolka, ama deneska vi velam }e se vratam skr{en od bolka. Ne znam koja bolka e pogolema, va{ata ili mojata? Denes ni rekoa deka sklu~ile primirje so teroristite. N# ubeduvaa deka istaknale beli znamiwa. I beli ga}i da istaknea, nie bevme cvrsto re{eni skapo da im naplatime za drskosta {to si ja dozvolija da okupiraat tu|a teritorija i da postavuvaat uslovi za prekin na borbata. No, naredba e naredba i nie mora da ja po~ituvame oti sme regularna armija. Samo da znaete kako neveni {to ovenuvaat, taka i nie moralno padnavme. A, mo`ebi vo strategijata na albanskite teroristi i tie {to gi poddr`uvaat e tokmu toa, da n# skr{at... ]e gi izedevme so zabi!".

Vo Radovi{ mi raska`aa za vojnikot Milenkoski i negoviot drugar Kole Tu|arov. I dvajcata vo ARM, na pozicii pod padinite na [ara, edniot kako izvidnik, a drugiot kako ni{anxija na tenk, na dale~ina od desetina kilometri.

Pozdravi si pra}ale po drugari. Vo eden moment, koga se odmorale igraj}i karti vo {atorot, Kole na radio go slu{a imeto na Milenkoski, masakriran od albanskite teroristi.

A, tenkot na pozicija, svrten kon teroristite i nivnite upori{ta... Kole Tu|arov gi frla kartite, izleguva od {atorot. Za sre}a, negovite drugari pretpostavile kade odi i zo{to odi. Vo posleden moment go spre~uvaat ona {to im e nepoznato i tu|o na Imer Imeri i Arben Xaferi: makedonskiot vojnik so pritaena patina na dostoinstvo i ugled, u{te od vremeto na svoite predci falangisti! Ama, do koga?

Gog ma Gog