PREGLED NA NASLOVITE VO BROJ 264
               

                                         

SODR@INA 3
                     

Gledano odnadvor

4

NOVIOT RIM

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

                                  

Razgovor so noviot pretsedatel na Republi~kata komisija za odnosi so verskite zaednici m-r \or|i Naumov

5-6

SEDI[TATA NA TRI EPARHII NA MPC ]E MORA DA BIDAT ME\U ISELENICITE

Razgovaral: Kokan STOJ^EV
                                   

Do kade mo`e da se odi so interesite na Albancite vo Makedonija!?

7

PRAVATA SE SOZDADENI ZA SITE NACIONALNOSTI VO MAKEDONIJA
Pi{uva: Kokan STOJ^EV
                                 
Demonstracii, protesti, {trajkovi, mitinzi...

8

PRETPOSLEDNIOT ^EKOR
Pi{uva: Lidija ZORBA

Opremuvaweto na Armijata na Republika Makedonija

9

ORU@JETO ZA ARM SE NABAVUVA OD NEKOLKU IZVORI

Pi{uva: Kokan STOJ^EV

                                  

Albanci i Makedonci - Skopje 

10-11

NIE SME O.K., A VIE?

Pi{uva: Lidija ZORBA

                            

-----------------------------------

12

- ULICITE NA SKOPSKITE NASELBI

- EZEROTO TRESKA ZABRANETO ZA KAPEWE
- "GALI^KA SVADBA" NA PETROVDEN
Pi{uva: Rozita ZAKEVA
                          

Od aktivnostite na makedonskite zdru`enija vo dijasporata

13

SREDBA NA DECATA BEGALCI VO UNGARIJA
Pi{uva: Stevan [AROVSKI

---------------------- 

14

IZLEZE JULSKIOT BROJ NA "NARODNA VOLJA"

Pi{uva: Aleksandar DONSKI

                                  

Ministerot nedopirliv za prvite lu|e od kulturata i novinarite

15-16

DPM PROTIV DIMITAR DIMITROV

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA
                                

Po nemilite nastani od minatogodi{nite izbori vo Ko~ani

17

KOLNETE SE VO DECATA I VNUCITE I SUDOVITE ]E VI VERUVAAT I NA LA@NOTO SVEDO^EWE
Pi{uva \or|i KOTEVSKI
                                       

Ekolo{ka patrola vo begalskite kampovi

18

KOJ ]E GO IS^ISTI \UBRETO?

Podgotvila: Aneta POPANTOSKA

                               

Ki~evska letna vikend razglednica

19

POD KOMANDA NA VOJVODITE I KOMITITE
Pi{uva: Srebre LEVKOVSKI
                                    

@irovni~ka direktorska trilogija 

20-21

TEMNITE STRANI NA VISTINATA

Pi{uva: Stevan [AROSKI

                                    

Rezolucija na crkovnite op{tini od Avstralija

22-23

FINANSISKI MALVERZACII NA VLADIKATA PETAR

Pretsedava~: Igor AVRAMOVSKI

                           

Bitolski "Plambit" verojatno }e se najde na obvinitelna klupa 

24

BEZ VINA - VINOVEN

Pi{uva: Jasen UMINSKI

                           

Koj dozvoluva da se true narodot so ve{ta~ki osve`itelni pijalaci?

25

SITE MOL^AT, A NARODOT PATI

Pi{uva: Jasen UMINSKI
                                       
MEDIJA MONITOR 26-27
                         

Vo manastirot Sv. Arhangel Gavril

28

^UDOTVORNATA MO] NA MANASTIROT

Pi{uva: Rozita ZAKEVA
                      

Vo Brisel odbele`ana 2322 godi{nina od smrtta na Aleksandar III Makedonski

29
2322 GODINI NA PIEDESTALOT OD SVETSKATA ISTORIJA
Izvestuva: Goce DURTANOSKI
                           

Istorijata ne e samo minato

30-31

DALI JAZIKOT NA ANTI^KITE MAKEDONCI BIL SLI^EN SO JAZIKOT NA SLOVENITE?(2)

Pi{uva: Aleksandar DONSKI
                               

ISTORIJATA OD DRUG AGOL

32-33
VENETSKA ODNOSNO DREVNOMAKEDONSKA TOPONIMIJA
Pi{uva: Ta{ko BEL^EV
                                
Platforma na Akademijata na naukite na Albanija (5) 34-35

ALBANCITE SEKOGA[ BARAAT NE[TO POVE]E

Podgotvil: Koce STOJMENOV
                            

FORUM:

36

- VO MAGEPSAN KRUG, NAMESTO PRAVNA DR@AVA
- MOJATA ZEMJA SE VIKA MAKEDONIJA
                                     

------------------------------

37

@IVOT ZAPI[AN NA SV. KLIMENTOVIOT TRON
Pi{uva: Dragan ZAFIROV
                       
VERATA NA[A RISJANSKA          
@ITIE NA NEDELATA

38

SVETATA VELIKOMA^ENICA NEDELA

Pi{uva: Axika @ivanka FILIPOVSKA

---------------------

39
NASTAN NA GODINATA [TO ]E SE PAMETI PRED SVETIOT MILENIUM
--------------------- 39
KAMBANATA BIE[E ZA GOLEMIOT PRAZNIK
(Od knigata "Vospitajte go svoeto dete")
                                                   
PISMA 40-41
                              

Od belgradskata grupa "Frenki"

42
"ZAJDI, ZAJDI JASNO SONCE" SE POGOLEM HIT VO MAKEDONIJA
Pi{uva: Dejan POPOVSKI
                          

Razogovor so Blagoj Nacoski

43

DA SE IMA UBAV GLAS E OPASNO

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

                                       
Nova kniga na Institutot za nacionalna istorija 44
BELE[KI NA KRSTE CRVENKOVSKI
Pi{uva: Koce STOJMENOV
                                     

-----------------------

45
NAGRADNA IGRA NA "MAKEDONSKO SONCE" I "TURKI[ ERLAJNS"
Pi{uva: Rozita ZAKEVA
Izlo`ba 45
1889 - 1999 DIMITAR PANDILOV - AVRAMOVSKI
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA
S P O R T       

FUDBAL: Revan{-natprevar na Inter-Toto kupot

46

POBEDA NE JA ISKORISTI [ANSATA

Revan{-natprevar na Inter - Toto kupot

46

ZA PLASMAN SE POTREBNI I GOLOVI

KO[ARKA: @rebuvawe za evropskite kupovi 47
TE[KI PROTIVNICI ZA MAKEDONSKITE EKIPI
Podgotvil: Koce STOJMENOV
                             
SOVETI

48-49

IZGRADETE BLISKOST

Podgotvila: Rozita ZAKEVA
MAKEDONSKA KUJNA
Podgotvuva: Stefan Don~evski, profesionalen gotva~
                              
KRSTOZBOR

50

                      
NAPOMENA: Samo tekstovite {to se vo sina boja i se podvle~eni se nao|aat vo ova elektronsko izdanie