Gledano odnadvor
NOVIOT RIM
Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Ima edna vistina vo svetot za koja{to na{ite politi~ari izgleda se slepi. Centarot na svetot denes se nao|a vo Va{ington, tretiot Rim. Na onie {to ne veruvaat vo toa im prepora~uvam da poglednat koja e najgolemata voena sila na svetot. Amerika vodi vo voenata tehnologija i vlo`uva ogromni pari vo odr`uvawe i modernizirawe na voenite sili taka {to i ne sakaj}i e primorana da izigruva svetski policaec i e edinstvenata sila koja{to mo`e da intervenira vo koj bilo del na svetot vo rok od 24 ~asa. Toa e pove}e od o~igledno, ako gi razgledame neodamne{nite konflikti vo svetot, od Irak do Bosna i do Kosovo. Tie {to ne veruvaat, neka poglednat koja e najgolemata ekonomska sila vo svetot. Eden zbor na Alen Grinspan, direktor na Federalnata banka, e dovolen da gi potrese finansiskite pazari vo svetot. Dolarot dominira i amerikanskata ekonomija, izgleda deka nema granici vo svojata ekspanzija. Ajde da pogledneme i ~ija kultura vladee so svetot. Od holivudskite filmovi sekojdnevno prisutni vo na{iot `ivot, do Koka- Kola i levis farmerkite, Amerika dominira. Zna~i, denes site pati{ta vodat do Va{ington, kako {to porano vodele do Rim. Koj ne e svesen za toa, gi pla}a posledicite, kako {to }e vidime podolu.

Amerika sekoga{ bila meta na mnogu Makedonci, koi{to vo poslednite 150 godini vo golem broj se iseluvale tamu za da gi izbegnat ekonomskite i politi~kite pritisoci taka {to denes imame golem broj Amerikanci, gordi na svoeto makedonsko poteklo. Mnogu od niv, niz godinite, se iska~ile na vidni mesta na socijalnite skalila i otsekoga{ bile spremni da & pomognat na zemjata od koja{to poteknuvaat, isto kako {to toa go pravat site nivni prijateli od zemjite od kade {to poteknuvaat tie. Site ovie Makedonci se potencijalni ambasadori na Makedonija, no za `al Makedonija e edna od retkite zemji koja{to dosega voop{to ne go iskoristila toj ogromen potencijal so o~igledni, za nas negativni, rezultati. Ako gi razgledame primerite na Izrael, Grcija i Hrvatska, }e vidime deka tie imaat ogromno prisustvo vo Va{ington i rezultatite vedna{ se zabele`livi vo diplomatskata i ekonomska pomo{ i poddr{ka koi tie ja dobivale porano, a ja dobivaat i denes. Amerika mnogu saka da ni pomogne, pa zatoa sme staveni na listata me|u prvite najprivelegirani nacii na svetot. No, po ona "pomogni si sam, za i Gospod da ti pomogne", sepak seto toa zavisi i od nas, a nie bogami, izgleda ne sakame da si pomogneme, barem taka be{e so prethodnata Vlada, koja re~isi ne odr`uva{e nikakvi kontakti so Makedoncite vo Amerika.

Na{eto pretstavni{tvo, na nivo na Ambasada, vo Va{ington e kako koe bilo drugo vo svetot, bez da vodime smetka deka tamu ni e potrebno silno i mnogubrojno prisustvo na eksperti koi sekojdnevno bi lobirale za na{ite interesi i bi organizirale zaedni~ki nastapi pred Kongresot, Senatot i Izvr{nite organi so mnogubrojnite Amerikanci od makedonsko poteklo. Organizacijata bi prodol`ila i kon podobruvawe na organizaciite na na{ite iselenici, koi po potreba bi se oglasile po telefon, faks i elektronska po{ta za da go iska`at svoeto mislewe na svoite senatori i kongresmeni, po pra{awa od va`nost za Makedonija. Toa neodamna se slu~i koga be{e blokirana voenata pomo{ za Makedonija, zaradi eden kongresmen koj bil "prijatelski raspolo`en" kon Albancite, pa se organizira{e kampawa da mu se "pomogne" na kongresmenot, za da si go promeni misleweto.

Denes, Amerika za Makedonija pretstavuva sojuznik od ogromna va`nost. Amerika be{e taa koja{to napravi UNPROFOR da bide vozmo`en. Amerikanskiot ambasador, Kristofer Hil, napravi pove}e od koj bilo, koga prv uka`a deka prilivot na kosovskite begalci e ednakov na 30 milioni meksikanski begalci na amerikanskite granici, pa taka malku ja ubla`i mediumskata katastrofa. Oficeri na na{ata Armija i Policija se {koluvaat vo amerikanskite akademii, a amerikanskite organizacii koi{to pomagaat vo razni poliwa vo Makedonija, ne se malku. Seto ova, ni oddaleku ne zna~i deka e dovolno, no dali }e se napravi mnogu pove}e, navistina zavisi od nas. Ako ne sme pretstaveni organizirano i kako {to treba vo Rim i da po~neme da se nadvikuvame so drugite za na{ite interesi maka }e ma~ime u{te dolgo vreme. Ne treba da zaboravime deka sosedite se daleku poorganizirani i poprisutni taka {to ponekoga{ i Belata ku}a ako saka da ni pomogne, }e mora, taa pomo{ da pomine niz Kongresot, kade {to sosedskite interesi se daleku popretstaveni. Makedonija,vo odnos na naselenieto e golema kolku Bruklin, edno od predgradijata na gradot Wujork. Vo normalni uslovi bi mo`ele da prosperirame, samo koga bi go plasirale, barem polovinata od na{eto proizvodstvo, vo Amerika. So pomo{ na na{ite Amerikanci, bi mo`elo toa da stane vistina, no sledniot ~ekor zavisi od nas.

OD EDNOUMIE DO MALOUMIE

Ministerstvoto koe postignuva najgolemi "uspesi" vo ova vreme e sekako ona na kulturata. Energi~niot minister za samo malku vreme, uspea da go promeni liceto na makedonskata kultura taka {to, ako prodol`i u{te malku }e si imame te{kotii so toa kako na{ata kultura da ja razlikuvame od onaa na kom{iite. Posledniot "uspeh", zabele`uvame deka e re~isi uni{teniot Seminar za makedonski jazik na koj sekoja godina se proizveduvaat vqubenici vo na{iot jazik i kultura od celiot svet, koi{to koga }e se vratat doma, stanuvaat neumorni lobisti na na{ata kultura. Na mnogumina od nas, koi ne gi razbiraat misterioznite pati{ta na ministerot, ne ni e jasno kako mo`e da se skratat pari za vakvi programi i da se davaat na maloumni pretstavi vo koi se reklamira na{eto nepostoewe. Vo sekoj slu~aj predlagame "efikasniot" minister vo najskoro vreme da se rekonstruira vo nekoe drugo ministerstvo kade {to ni se neophodni itni promeni i reformi, kako na primer ekonomijata. Na takov na~in, so ekspresnoto sproveduvawe na reformite pod nadzor na "efikasniot" minister, predviduvame vleguvawe vo EU vo rok od 3-4 godini.

SE U[TE FYROM

Onie koi{to o~ekuvaa bura reakcii od na{ite politi~ari za na{ite napisi, vo vrska so problemot na imeto }e moraat da pri~ekaat. Politi~arite verojatno s# u{te "mislat" dali ova (ne)ime da si go ~uvame zasekoga{ ili ne. Edna rabota e sigurna: nie taka ne mislime. "Makedonsko sonce" }e prodol`i da pi{uva za ovoj problem se do negovata razvrska.