Demonstracii, protesti, {trajkovi, mitinzi...
PRETPOSLEDNIOT ^EKOR
Pi{uva: Lidija ZORBA

Mitingot organiziran od strana na SDSM - zavr{i. Koj saka{e da bide na plo{tadot i da protestira - protestira{e. Efektite od site paroli, govori, svirkawa i vikawa na nezadovolnite od vlasta - ramni na nula.

No, toa ni malku ne gi obeshrabruva site drugi nezadovolnici da se obidat da go napravat pretposledniot ~ekor, onoj {to go najavuva posledniot, najlo{iot. A {to mo`at? Pravniot sistem ne funkcionira: imame Ustav - xabe. Imame zakoni - xabe. Imame inspekcii i policajci - xabe, imame narod - za da bide la`en i ograbuvan.

Kolku i da saka da bide optimist, za Makedonecot, toa stanuva s# pote{ko i pote{ko. Poslednite denar~iwa i dolar~iwa skrieni pod pernicite i du{ecite (ovde bankite ne zna~at ni{to) po~nuvaat da se nagrizuvaat. Taze pari v ku}a ne vleguvaat.

Mladite ~ekaat podobro utre, go baraat pred portite na stranskite ambasadi.

 

PENZIONERI

Penzionerite, onie koi pomnat i pote{ki denovi, se nadevaat deka nema da bide polo{o. Polo{oto e na pragot. Od vetuvawata na ministerot Stojmenov deka na onie koi si go odrabotile rabotniot vek }e im gi nadomesti ograbenite osum posto - ni{to. Zatoa, na Vladata i nedostasuvaat samo 43,4 milioni marki godi{no. Nema "kutrata". I penzionerite nemaat, ama koj gi pra{uva. Ako ne im se dopa|a - neka protestiraat. ]e & ka`at na zgradata na Vladata: Uaaa Vlada!, deka spored Zakonot mora da im gi vrati osumte posto, deka nemaat za leb, deka nemaat za lek ... I tolku. Ako imaat sre}a, utre }e gi primi nekoj minister da im veti veter i magla.

 

TATOVCI

Bitol~ani nikako da prestanat da se {okiraat. Ograbenite {teda~i od TAT, pak se "iznenadeni". Potpretsedatelot na Zdru`enieto na {teda~ite od ovaa "banka" izjavi deka e {okiran. I toj i site so nego, so prazni xebovi i u{i polni so vetuvawa, nikako da izlezat od {ok. Od denot na pukaweto na aferata so TAT, Sowa Nikolovska nitu edna{ ne izjavi deka e {okirana. A i zo{to bi bila - na `enata s# & e jasno.

Sepak, ograbenite ne se davaat. I tie, kako i penzionerite, najavuvaat protestni demonstracii niz Bitola, potoa mo`ebi }e dojdat da ja vidat zgradata na Vladata vo Skopje, }e & gi poka`at parolite, }e posvirkaat, }e povikaat, }e si popla~at eden na drug i- tolku. Taka be{e dosega, zo{to ne bi bilo i otsega?

 

ZEMJODELCI

Poseta na zgradata na Vladata na Republika Makedonija, najavuvaat i zemjodelcite. Posetata kako {to velat tie, }e bide masovna bidej}i vo nea }e bidat vklu~eni nezadovolnite zemjodelci od Bitola, Skopje i mnogu drugi delovi na zemjata. Samo da zavr{i `etvata... Potoa resorniot minister }e im objasni na zemjodelcite deka `itoto od stranstvo e poeftino i pokvalitetno od nivnoto, deka mnogu baraat i deka toa {to go baraat ne mo`e.

 

SINDIKAT

Sindikalcite, {trajkovite gi navestija u{te odamna. Na poslednata sednica na Sovetot na Sojuzot na Sindikatite na Makedonija, pretsedatelot @ivko Tolevski, samo gi potvrdi prethodnite najavi. Negovite nade`i deka premierot sesrdno }e se zalo`i vo re{avaweto na natrupanite problemi na rabotnicite, se izjalovija. Premierot ima pova`ni, dr`avni~ki raboti i nema vreme da se zanimava so nekakvi neplateni pridonesi za zdravstveno i penzisko osiguruvawe, socijalna pomo{, obvrski za isplata na rati za akcii itn. itn..

I taka, ako sostojbite ne se promenat (a zo{to bi se promenile?) sindikalcite }e organiziraat generalen {trajk, koj "nema da ima vrska so politikata".

Dali ba{ka, dali zaedno, }e {trajkuvaat i `elezni~arite. Ispla{en od najavata za izgradba na naftovodot Skopje-Solun, Avtonomniot sindikat na `elezni~arite najavi {trajk.

So ogled na situacijata i raspolo`enieto na narodot, dosega najavenite {trajkovi i mitinzi se samo po~etok na zbidnuvawata, koi n# o~ekuvaat naesen. Klop~eto po~nuva da se odmotuva, da se nadevame deka nema da ima mnogu do krajot.