PREGLED NA NASLOVITE VO BROJ 261
               

                                         

REKOA ZA MAKEDONIJA 2
                     
Gledano odnadvor

3

KONSPIRACIJA?

I ohridskiot biser pozelene od izrekite na na{ite slobodoumni politi~ari

3

NA PRATENICITE NEKOJ TREBA DA IM UDRI "^VRGA" PO GLAVA ZA DA SE OSVESTAT

Pi{uva: Kokan STOJ^EV
                               

Anketnata komisija za javni nabavki rasprava{e za finansiskoto rabotewe vo Ministerstvoto za odbrana 

4

82 MILIONI MARKI SE POTRO[ENI NENAMENSKI

Pi{uva: Kokan STOJ^EV

                                  

Platforma na Akademijata na naukite na Albanija (2)

5

ZA DA BIDE[ ^OVEK NE TREBA DA BIDE[ GOLEM

Podgotvil: Koce STOJMENOV
                                   

Ako pukne vo Zapadna Makedonija?!

6

POLOG ]E GORI I PEPEL ]E SE STORI!

Pi{uva: SrebreLEVKOVSKI

Od germanskiot lokalen pe~at

6

INTERVJU NA MINISTEROT TRENEVSKI

Preneseno od Germanskiot lokalen pe~at, Prevel: Ilija \ORESKI

                            

Na{i izvozni rezultati

7

"GERAS CUNEV" JA OSVOI AMERIKA

Otkupot i cenata na lebnoto `ito

7

RABOTIME KAKO VOLOT ZA SLAMATA

O~ekuvaniot rod i plasmanot na makedonskoto "Zlatno lisje"

7

TUTUN ZA NAFTA

Pi{uva: Jasen UMINSKI
                                       

Makedoncite vo svetot - g. Nasto Palioski, biznismen vo Minhen 

8

MAKEDONIJA NE E PRAVNA DR@AVA

Pi{uva: Lidija ZORBA

Vo Fondot za penzisko i invalidsko osiguruvawe

9

KAKO DO INVALIDSKA PENZIJA

Kako se uni{tuvaat na{ite prirodni bogatstva

9

NATO-TURISTI VO KATLANOVSKA BAWA
Pi{uva: Rozita ZAKEVA
                           

Reporta`a za seloto Krivoga{tani

10

VO VENITE NA KRIVOGA[TANCI TE^E KOMITSKA KRV

Pi{uva: Kokan STOJ^EV

                           

Drumuva i dramuva Tihomir STOJANOVSKI

11

TAKA JAS GO RAZBIRAM PALEWETO

Reagirawe

11

IDEOLO[KA BORBA NA DAVID I GOLIJAT PO POVOD NEODAMNE[NIOT NAPIS OD Q.T. VO "LIK"
Pi{uva: Angelina Markus
------------------------------------------------

11

REAGIRAWE OD MINISTERSTVOTO ZA ISELENI[TVO
[ef na Kabinetot Martin Pe{ev
                               

Prof. d-r Qudmil Spasov, vraboten na Filolo{kiot fakultet izjavuva:

12

NIKOJ NE MO@E DA GO UBEDUVA MAKEDONECOT DEKA E NE[TO [TO NE E

Pi{uva: Qupka VASILOVSKA

Makedonskata filharmonija - kulturen ambasador

13

FILHARMONIJATA RABOTI SO POLNA PAREA
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA
                                 
VESTI 14-15
                         
Vra}awe kon korenite 16
VO GERMANIJA ME\U NA[ITE
Pi{uva: Slobodan DON^EVSKI
                      
VERATA NA[A RISJANSKA             
@itie na nedelata 17
SVETI PREPODOBNI NAUM OHRIDSKI
Pi{uva: Axika @ivanka FILIPOVSKA
Eden mal portret! 17
HRISTIJAN^ETO SA[A SAVI], DUHOVEN CVET NA MLADOSTA
Pi{uva: Dragan ZAFIROV
------------------------------------------------- 17
MANASTIROT "SV. ERAZMO" GO PROSLAVI SVOJOT PATRONEN SVETEC
Pi{uva: Dragan ZAFIROV
                                
ISTORIJATA OD DRUG AGOL 18
DREVNOMAKEDONSKI SUPSTRAT
Pi{uva: prof. d-r Ta{ko BEL^EV
                            
Istorijata ne e samo minato

19

ANTI^KO-MAKEDONSKI IMIWA VO DENE[NATA MAKEDONSKA NACIJA
Pi{uva: Aleksandar DONSKI
                       
PISMA - PISMA - PISMA 20-21
                          
Kiro Bo{koski - gajdaxija 22
GAJDATA E DU[A NA NARODOT I SIMBOL NA MAKEDONIJA
Nova kniga od Boris Apostolov 22
"REINKARNIRANA TI[INA"
Pi{uva: Aneta POPANTOSKA
S P O R T       
Prvo kolo na Inter-Toto kupot 23
POBEDA SO POBEDNI^KO SRCE
Prvo kolo na Inter-Toto kupot 23
REZULTAT ZA PLASMAN VO VTOROTO KOLO
Razgovaral: Koce STOJMENOV
                             
---------------------------------------

24

NA[ITE SVETILI[TA VO REPUBLIKATA I DIJASPORATA
Pi{uva: Dragan ZAFIROV
                      
NAPOMENA: Samo tekstovite {to se vo sina boja i se podvle~eni se nao|aat vo ova elektronsko izdanie