Drumuva i dramuva Tihomir STOJANOVSKI
TAKA JAS GO RAZBIRAM PALEWETO


Nemoj brate Mladene, ako e toa stav na partijata, ne daj Bo`e, }e & se prepovtori istorijata?!

Makedonskiot jazik e osnovata, bugarskiot e idiom. Vebster go objavi toa vo 1967 g. Dilemata e prosta. Neka se raspi{e vo Bugarija referendum za site onie koi se ~uvstvuvaat, ili imaat makedonski koren i da se prebrojat. Toga{ prikaznata }e se zavrti naopaku. Koj od kogo poteknuva.


Zlobnicite velat deka zamirisuva na izgoreno. Nekoj zabrazden vo istorijata mo`e da pomisli deka gori Aleksandriskata biblioteka ili Artemidniot hram vo Efes. I dvata nastani se vrzani so makedonskiot car.

Pome|u novata zgrada na Sudot i Univerzitetskata biblioteka mirisa{e na pale`. Kako nekoj ili ne{to da gori. Vesta brgu se ras~u niz gradot. Ili izvestuvaweto. Noviot direktor gi pali "zastarenite" knigi. Nekoi glasini odea dotamu deka u`ival vo paleweto. Go pravel toa so strast i slovo-slovosuval. Drugi pak, velea deka ne gi pali, tuku deka gi isfrla niz penxeriwata i gi skladira vo otpadni sadovi-kontejneri i gi nosi na nekoe od gradskite buni{ta. Patuvaat knigite nakaj izlezot od gradot i vleguvaat ili izleguvaat od istorijata. Ili se presozdavaat vo ~ad, vo vozdu{esta kategorija na duhot.

 

PO@AR VO BIBLIOTEKATA

Za mig zamirisa na plamen. Gori Artemidniot hram vo Efes. Edonki i tra~anki okolu Hem. Parmenion gi razbi Peoncite i Ilirite. Pe~at so lik na lav, se rodi Aleksandar. Carot. Na{iot golemec koj ni go proslavi imeto i rodot makedonski. Mirisa{e na izgoreno na granikot pome|u novata zgrada na Sudot i Univerzitetskata biblioteka. Mo`ebi so toa se nagovestuva{e povtornoto ra|awe na Carot. Ili pak be{e repeticija, prepovtoruvawe na sudbinata na aleksandriskata, carskata makedonska biblioteka. Zlobnicite velat deka noviot direktor pali li pali, ili pak isfrla od "ostarenite" knigi. Ej. Ne znam dali navistina se rabote{e za palewe, opo`aruvawe ili ednostavno me zanese nekoja makedonska metafora. Zlobnicite ja {irat vesta deka noviot direktor na bibliotekata Mladen Srbinovski li~no gi pepelosuval nepotrebnite knigi. Jas ne poveruvav vo toa. Vo bo`emnoto palewe. Ako se pali, neka se pali. Gori brate Mladene, izgori gi kupi{tata knigi, eve, po~ni so istoriskite, za Makedonija ima ~etiri istoriski prikazni. Gr~ka, B'lgarska, Albano-ilirska, i Srpcka. Ako ti treba pomo{ vikni me i mene da gi zapalime makedonskite istorii, ~etirite verzii na makedonizmot.

Gori brate Mladene i onaka rakopisite ne gorat, ah, toj Mihail Bulgakov {to zapi{a i pre`ivea kako duhovna doblest. Gori majkata nivna, izgori raspepeli. Pa otkako }e zavr{i po`arot, }e po~neme od korenot makedonski.

]e se obedinime, }e go fatime rodot li~no od Herodot, od makedonskoto mitolo{ko carstvo, od drevnomakedonskoto pismo, od makedonskata neolitska ku}a (5000 g.p.n.e.). Gori, izgori, brate Mladene.

Gi otvoriv o~ite, prestana da mirisa na ~ad. Povtorno nekoja metafora mi ja po~estila dumata. Kupiv vesnik vo edna butka. ^itam li ~itam, ej se opismenih ^ernorizeco Hrabrio slavoslovosuvam.

^itam li ~itam, naslov "Nova Makedonija" vesnikot, demek, od novite Makedonci, a kade se starite? Podnaslov -"Balkanska ko{nica kopne`". Naslov "Strelkite na makedonskiot ~asovnik". Avtor, ti brate, mili Mladene. Dobro e toa, do v~era te sataniziraa sega ima{ pravo da ja obeli{ dumata makedonska. I vo del od pisanijata si vo pravo. Taka e brate mili, epten e taka kako {to veli{.

 

NEMOJ BRATE MLADENE

Ete, na primer i Konstantin ^ulkas veli isto kako i ti deka makedonskiot e dijalekt, odnosno IDIOM koj vle~e koren od raniot Homerov jazik?! Toj IDIOM go zboruvaat slavo-makedoncite od Lerin. Ete, pojdi vo Lerin i vidi na koj jazik "glagolat" Makedoncite od Lerin.Taka }e ispadne deka Homer e B'lgarin. Ili pak Gavril I. Kacarov koj veli deka pogolem i pogord narod od Makedoncite od vremeto na Aleksandar i Filip nemalo do den dene{en. Spored poslednite dve-tri strani vo negovata kniga "Filip II" ispa|a deka anti~kite Makedonci bile B'lgari?! Knigata e pe~atena vo Srdec, dene{na Sofija koj bil del od Makedonija. I taka brate Mladene, ne si vo pravo koga zboruva{ za bugarizmot na drevniot makedonski narod.

Ete, zemi gi etimolo{kite re~nici. Bugarskiot: B'lgar - turano tatarski termin {to zna~i zbir{tina. Ili Volgari dojdeni od rekata Volga kako famoznite Sloveni. Kako e toga{ mo`na vrskata so Homer. Homer go ~ita{e Aleksandar na makedonski i od nego zema{e uka. Ponatamu, serb ili turski zbor zna~i sloboden ~ovek ili servus od latinski sluga ili serp onie koi rabotea so srpot. Albani ili alova banija ili bel po latinski ili iliri sinonim za Sloveni odnosno Makedonci. Elini religiski pravec vo anti~ka Makedonija. Ili Grk, Grci, Garci, crni lu|e, sli~no kako ^erno Grci (gorci). I taka zemi gi site druzi Sloveni Iliri, tribali, kanibali na svojot narod od koj se odrodile vo XIX vek. Razdeli, pa vladej. Razdeli, pa makedonistvuvaj. Antropolo{kite razliki na Balkanot na makedonskiot poluostrov se nezna~itelni. Vidi, d-r Risto Ivanovski "Sredozemjeto pradomovina na Evropjanite". A toponimijata, oronimijata, nisonimijata i drugite semakedonski. Vidi, Mah Fasmer "Slovenite vo Grcija".

Nemoj brate Mladene, denes gi imame knigite na d-r Ta{ko Bel~ev (osum i drugi koi ~ekaat red za izdavawe), imame makedonska neolitska ku}a (5000 g.p.n.e.) predavawa na Vangel Bo`inovski, napisi i bro{ura od Angelina Markus za drevnomakedonskata filozofija i teatar, karpestoto pismo i graviri na d-r Du{ko Aleksovski, ~itaweto na drevnomakedonskoto pismo od Vasil Iqov, knigite na Sime Pandovski, predavawata i napisite na \or|i Koteski i verojatno & drugi prerodbenici.

Nemoj brate Mladene, ako e toa stav na partijata, ne daj Bo`e }e i se prepovtori istorijata?!

Makedonskiot jazik e osnovata, bugarskiot e idiom. Vebster go objavi toa vo 1967 g. Dilemata e prosta. Neka se raspi{e vo Bugarija referendum za site onie koi se ~uvstvuvaat, ili imaat makedonski koren i da se prebrojat. Toga{ prikaznata }e se zavrti naopaku. Koj od kogo poteknuva.

Prestana da ~adi metaforata. Go ostaviv vesnikot na edna klupa. Mu nedostasuva{e samo pe~at so lik na lav za povtorno da se rodi. Carot.

Makedon olimpiski Bog sin na Yeus i Tija. Taka jas go razbiram paleweto. Bulgakov, Makedonecu moj. Nemoj brate Mladene, dosta so toj crn delben makedonski XIX vek.