PREGLED NA NASLOVITE VO BROJ 246
               
                                     
]e puknam, ako ne ka`am 2
INSTANT NAROD
Pi{uva: Vele ALEKSOSKI
                     
...pod budnoto oko...

3

PISKOTNICI SE SLU[AAT...
Pi{uva: Spiro HRISTOV
                               
Obrazovanie

4

VI[ATA ZEMJODELSKA [KOLA OD BITOLA PRERASNUVA VO FAKULTET
Penzii

4

INICIJATIVA ZA ZA[TITA NA ZAKONITOSTA
Zamenikot minister za nadvore{ni raboti na Republika Makedonija vo dvodnevna poseta na Sojuznata pokraina Bavarija

4

PRIVLEKUVAWE NA GERMANSKI INVESTITORI
Boris Stojmenov, minister za finansii:

4

MMF ]E GI POKRIE TRO[OCITE NA KOSOVSKITE BEGALCI
Krediti

4

PRIORITET - IZVOZNITE PRETPRIJATIJA
                             
\or|i Ilievski, potsekretar za osnovno obrazovanie: 

5

NASTAVNICITE SE OSNOVATA NA EDNO U^ILI[TE
Pi{uva: Vele ALEKSOSKI
                              
@ivotot na Vesna Perkova od Veles zavisi od humanosta na gra|anite

6

ZA OPERACIJATA POTREBNI SE 20.000 GERMANSKI MARKI
Pi{uva: Slobodan DON^EVSKI
Zavr{i posetata na tajvanskiot minister za nadvore{ni raboti Xejson Hu

6

NASOKI ZA IDNA DLABOKA EKONOMSKA SORABOTKA
Pi{uva: K.D.S.
                           
Aleksandar ^ingarov, suden za ideite na Goceva VMRO:

7

VO PO^ETOKOT NA NOB SITE SE BOREA ZA SAMOSTOJNA MAKEDONIJA, NO PODOCNA I SE PRIKLONIJA NA VLASTA
Pi{uva: Nada ALEKSOSKA
                    
Unijata na `enite na VMRO-DPMNE vo poseta na Javnata ustanova -Detski dom "11 Oktomvri" od Skopje

8

SO MAJ^INSKA QUBOV KON SITE DECA
Pi{uva: Nada ALEKSOSKA
                         
Vladimir Cvetanovski - nov upravnik na Makedonskiot naroden teatar vo Skopje

9

MNT DA BIDE HRAM NA KULTURATA, A NE CENTAR NA SKANDALI I AFERI
Pi{uva: Todor KUZMANOV
Teksitilnata industrija na udar na "sivata trgovija"

9

SE TOLERIRAAT ULI^NITE TEZGI
Pi{uva: Jasen UMINSKI
                               
Zemjodelskite zadrugi na krstopat na opstojuvaweto

10

NI NA NEBO, NI NA ZEMJA
Pi{uva: Jasen UMINSKI
Zimski igri me|u u~enicite od ~etiri stru{ki osnovni u~ili{ta

10

"SNE@NO SELO" VO PLANINSKOTO BOROVEC
Pi{uva: Zoran JOVANOSKI
                                                      
Ako i se veruva na statistikata, se e vo granicite na potrebite za `ivot

11

MLEKO KAKO OTROV
Okolinata na ezeroto "Mladost" kaj Veles stanuva se poprivle~na

11

MOTELOT SE PRO[IRUVA
Pi{uva: Jasen UMINSKI
IN MEMORIAM

11

D-R MARTIN GAJZEL
                                      
Belgijanecot @an Volf, golem prijatel na makedonskiot narod, o~ekuva pomo{ za vtorata kniga za Makedonija

12

NOVATA KNIGA ZA MAKEDONIJA - GOLEM ARGUMENT PROTIV MAKEDONSKITE NEGATORI
Podgotvil: Ranko J. MLADENOSKI
                                  
Denovi na frankofonijata vo Makedonija

13

PRODLABO^UVAWE NA FRANCUSKO-MAKEDONSKOTO PRIJATELSTVO
Pi{uva: Rozita ZAKEVA
                                   
VESTI 14-15
                         
FEQTON: Razbojni{tvoto vo Makedonija 1900 - 1950 (7) 16
RAZBOJNI[TVOTO VO MAKEDONIJA
Pi{uva: m-r Marjan KOTESKI
                      
VERATA NA[A RISJANSKA

      

Razmisluvawe 17
ZO[TO ODRODUVAWE OD VERATA I OD NA[ATA PRAVOSLAVNA HRISTIJANSKA CRKVA?
Pi{uva: Dragan ZAFIROV
Reakcija 17
HUMANISTI MO@AT DA BIDAT SAMO ONIE KOI VERUVAAT VO BOGA
Pi{uva: otec m-r Riste TRAJKOVSKI
                     
Vo spomen na Lazaros Gazepis (Lazo Gazepov)  18
SMRTTA NA ALEKSANDAR MAKEDONSKI
Podgotvil: Petar VODENSKI
                            
Aleksandar DONSKI: Istorijata ne e samo minato

19

OBI^AITE NA ANTI^KO-MAKEDONSKITE KRALEVI REGISTRIRANI I VO 19. VEK
                       
PISMA - PISMA - PISMA 20
                          
Po povod 35 godini od smrtta na Milton Manaki 21
AKTIVEN U^ESNIK VO VNATRE[NO MAKEDONSKATA REVOLUCIONERNA ORGANIZACIJA
                         
FILM: Od 12 do 21 mart vo Domot na ARM i vo Muzejot na sovremenata umetnost vo Skopje 22
VTOR FILMSKI FESTIVAL "SKOPJE '99"
Pi{uva: Grizelda PETROVSKA
                               
S P O R T      
S P O R T: Prviot Makedonec {to igral fudbal vo Latinska Amerika (Meksiko)

23

MEKSIKANCITE @IVEAT I UMIRAAT ZA FUDBALOT
Pi{uva: K.D.S.
                             
Motivi od Belomorska Makedonija

24

ISTORIJA, BOGATSTVO I UBAVINA
Pi{uva: A. MOJSOVA
                      
NAPOMENA: Samo tekstovite {to se vo sina boja i se podvle~eni se nao|aat vo ova elektronsko izdanie