Reakcija
HUMANISTI MO@AT DA BIDAT SAMO ONIE KOI VERUVAAT VO BOGA
Pi{uva: otec m-r Riste TRAJKOVSKI

Povod: Li~niot stav na m-r Toni Naumovski vo "Start" posledniot broj od 26 fevruari 1999 godina so naslov "Verata ja isklu~uva naukata"


Bog ne dava da se posramoti. Bog nikoj ne go videl so fizi~ki o~i i potoa da ostane `iv. Bog e transedenten i imanenten, Bog ne e razumen, tuku nadrazumen. Za Negovoto poimawe e potrebna vera kako {to veli ap. Pavle: "Bez vera ne e mo`no da se ugodi na Boga... "Evr. 11.6. ^ovekot edinstveno se razlikuva od `ivotnite {to ima razum i vera vo Boga. Postoeweto na Boga ne se doka`uva, tuku se poka`uva na prisustvoto na ve~nite bo`estveni vistini, i prisustvoto na natprirodnto vo prirodata i ~ovekot. Otkrovenieto bo`jo ne se vpu{ta vo doka`uvawe na Boga, tuku Boga go poka`uva vo Negovite dela. Zna~i ottuka proizleguva deka Bog e predmet na verata a ne na znaeweto. A vie "drugar" ste antiteist nemate vera i ste agnostik za egzistencijata Bo`ja. Hristos rekol koj saka neka go zeme svojot krst i neka vrvi po mene. Site ne vrvat po Bo`jiot pat, zo{to ne sakaa. ^ovekot ima slobodna volja, mo`e i ne mora da veruva vo Boga. Veronaukata {to ja bara MPC od dr`avata da se vovede po u~ili{tata ne pretendira deka site }e stanat onie koi ja slu{aat fanati~ni vernici i fundamentalisti. Nie `iveeme vo Evropa, a Evropa se temeli na hristijanstvoto. Hristijanstvoto e navlezeno vo site sferi duhovni na evropskiot ~ovek i toa vo literaturata, muzikata, umetnosta, arhitekturata i t.n. Apsolutno ne e to~no deka naukata e protiv verata. Naprotiv, edna so druga se nadopolnuvaat. Od strana na mnogutira`niot francuski vesnik "L' figaro" e napravena anketa na 100 nau~nici od razli~ni profili od niv 99,9 se izjasnile kako ateisti. Taka, malata po~etni~ka nauka gi otfrla lu|eto od Boga, a dodeka pak serioznata nauka pak gi vra}a lu|eto kon Boga. Da ne zaboravime da spomeneme deka site zemji na Evropskata unija go izu~uvaat predmetot Istorija na religiite. A ako nie se stremime da vlezeme vo obedineta Evropa treba li da go isfrlime religioznoto obrazovanie? Ili nie se smetame za pokulturni i poprogresivni narodi od niv!? Ve molam "drugar" edna{ zasekoga{ zaboravte go marksizmot, materijalizmot, komunizmot i ateizmot. Ne pravete lament nad umren ~ovek!

Site zemji koi go imaa marksizmot za dr`avna religija propadnaa kako moralno taka i materijalno, taka {to taa ideologija propadna kako kartonska kutija! Komunizmot ostavi pusto{ i golema praznina vo du{ata na na{iot ~ovek, a mizerija vo dr`avata.

Pove}eto od svetskata populacija na ~ove{tvoto spored statistkata e religiozna, a ateizmot e isklu~ok. Egzaltiran hedonisti~ki ~ovek vie go navreduvate so va{iot li~en stav blago~estiviot i pravoslaven Makedonec! Velite deka Bog ne postoi. I vo Sv. pismo vo St. zavet se veli: Re~e bezumnik nema Bog vo svoeto srce. Ama koj re~e: Bezumnik! ^ovekovata slobodna volja Vi dozvoluva i si e Va{e da veruvate ili ne veruvate, no ne frlajte blasfemija na onie {to veruvaat. Za{to ona {to ne go znaete i ne mo`ete da go kritikuvate. Vie u{te se hranite preku crveniot papok od Golemiot inkvizitor (Satanata) koj e gospodar na zloto i teminata.

Vie zaboravate i ne sakate da priznaete deka so nauka i toa egzatna kako matematikata se zanimavale sve{tenicite pred Hrista vo Egipet. Sve{teni lica t.e. episkopi bile prvite na{i prosvetiteli i u~iteli i prvi i i ja dale azbukata i kulturata, a toa bile ramno apostolite Sv. Kiril i Metodija, Sv. Kliment, Sv. Naum, Gorazd, Angelarij i drugi. I na{ite sega{ni aktuelni episkopi se naslednici na tie episkopi, i za{to gi gledate preku temni nao~ari i so takva negativna energija,

Tuka vie me{ate babi i `abi. MPC ja izedna~uvate so eresi pa duri i so satanski sekti.Za vas se site pliva~i, ribi i krokodili. Pak ponatamu zapa|ate u{te vo pogolemi zabludi i protivre~nosti. Kako golem "du{ebri`nik" velite so parite koi bi se dale za plata na verou~itelite da se upotrebat za siroma{nite i da se otvorat sirotali{ta za bednite. Ve pra{uvam Vas "humanisto" {to napravija takvite kako tebe za 50 godini vladeewe za siroma{nite i bednite? Da ve informiram deka MPC ve}e otvori besplatni menzi za siroma{nite i deli hrana na bednite vo svoite ramki na mo`nostite po skopskite crkvi Sv. Petka i Sv. Petar i Pavle i vo drugi.

]e se molam za Vas da ne padnete u{te vo pogolema napast!

I }e zavr{am so zborovite hristovi: Gospodi oprosti mu, za{to ne znae {to pravi.