Belgijanecot @an Volf, golem prijatel na makedonskiot narod, o~ekuva pomo{ za vtorata kniga za Makedonija
NOVATA KNIGA ZA MAKEDONIJA - GOLEM ARGUMENT PROTIV MAKEDONSKITE NEGATORI
Podgotvil: Ranko J. MLADENOSKI

Slika12.jpg (9967 bytes)


  • So osamostojuvaweto na Makedonija, poto~no so organiziranite mitinzi od strana na Svetskiot makedonski kongres, gospodinot @an Volf aktivno se vklu~i vo poddr{kata za priznavawe na Republika Makedonija protestiraj}i zaedno vo mnogu evropski metropoli
  • Vo 1984 godina napi{av kniga pod naslov "Raspar~ena Makedonija" koja be{e izdadena na francuski jazik vo Pariz od izdava~kata ku}a "Editions Cujas", a so koja ja branev Va{ata tatkovina od stranskite apetiti koi ne prestanaa da & se zakanuvaat niz celata nejzina istorija - pi{uva gospodinot @an Volf vo pismoto do premierot Qub~o Georgievski

Na golem del od makedonskata javnost &   e poznat belgiskiot publicist, `urnalist i istori~ar, 78 godi{niot @an Volf. Negovoto prijatelstvo kon makedonskiot narod datira u{te od dale~nata 1952 godina koga za prvpat stapnal na makedonsko tlo kako mlad novinar. Inspiriran od istoriskoto i kulturnoto bogatstvo na makedonskiot narod, vo 1984 godina so posredstvo na eden pariski izdava~, ja publikuva knigata "Raspar~ena Makedonija" (La Macédoine déchirée).

Za `al ovaa kniga ne be{e prevedena od francuski na makedonski jazik i zatoa malkumina makedonski frankofoni imaa zadovolstvo da ja pro~itaat istata, no sepak taa si ja postigna celta so toa {to be{e distribuirana vo mnogu frankofonski zemji.

 

PODDR[KA ZA PRIZNAVAWE NA MAKEDONIJA

So osamostojuvaweto na Makedonija, poto~no so organiziranite mitinzi od strana na Svetskiot makedonski kongres, gospodinot @an Volf aktivno se vklu~i vo poddr{kata za priznavawe na Republika Makedonija protestiraj}i zaedno vo mnogu evropski metropoli.

Vquben vo Makedonija kako vo svoja vtora tatkovina, toj doa|a vo Skopje vo 1991 godina, ostvaruva kontakti so golem broj visoki dr`avnici i javni li~nosti od oblasta na kulturata i naukata, vetuvaj}i im u{te eden silen argument koj }e pomogne za realizirawe na priznavaweto na Makedonija, odnosno demantirawe na negatorskite aktivnosti od strana na nekoi na{i sosedi, osobeno na Grcija.

Imav prv kontakt so toga{niot minister za kultura, gospodinot \uner Ismail, koga mu rekov deka sum podgotven (ve}e imav sobrano dosta materijal) da izdadam pokompletna istorija na Makedonija po~nuvaj}i od antikata do denes, ni re~e gospodinot @an Volf.

Potoa na{iot prijatel stapil vo kontakt so gospodinot Boris Vi{inski koj mu vetil deka knigata treba da bide izdadena so tira` od okolu 50.000 primeroci so toa {to }e bide prevedena i na makedonski i na angliski jazik. Bidej}i minister za kultura vo 1997 godina be{e gospodinot Unkovski, Vi{inski mu vetil deka so nego }e se sredi celata zdelka. Vo 1997 godina so ve}e napi{an rakopis gospodinot @an Volf pristigna vo Makedonija da bara pomo{ za izdavawe na istoriskata kniga. Go iskoristivme negoviot prestoj i kako na{ dolgogodi{en prijatel (na na{iot glaven i odgovoren urednik) vo Redakcijata na "Makedonsko sonce" ja snimivme dokumentarnata emisija "Na bedemot na Makedonija" (avtori Meto Jovanovski i m-r Vele Aleksovski) vo koja{to gospodinot Volf ja preraska`uva vistinata za Makedonija, po~nuvaj}i od antikata do denes, a najmnogu zboruva za nepravdite {to & se nanesuvaat na ovaa bibliska zemja. Dokumentarniot film be{e so zadovolstvo gledan od makedonskite tv-gleda~i na dvapati, no isto taka i vo iseleni{tvoto, kade {to na{ite aktivisti - patrioti go titluvaa na angliski jazik.

Kako belgiski dr`avjanin, @an Volf kontaktira so na{iot ambasador vo Brisel, Jovan Tegovski, ~ij{to optimizam ostanuva i do den denes, kako i so po~esniot belgiski konzul vo Makedonija, Dragan Stevkov, koi{to i po promenata na vlasta vo Makedonija mu vetuvaat na gospodinot Volf deka so novata vlast mo`ebi kone~no }e se realizira izdavaweto na negovata kniga. Vo neodamne{niot faks ispraten do na{iot glaven urednik toj veli:

Po~ituvan i drag kolega. Otkako ve}e kone~no razbrav deka Unkovski ne saka{e pove}e da me primi vo vrska so izdavaweto na mojata kniga, a nikoga{ ne }e razberam zo{to i pokraj toa {to mi vetuva{e, toj ne se dr`e{e do svoeto vetuvawe, dodeka ambasadorot Jovan Tegovski postojano poka`uva sovr{ena qubeznost kon mene i postojano mi dava{e pomo{ sekoga{ koga }e zatreba{e. So konzulot Dragan Stevkov odr`uvam kontakti i toj e mo`ebi edinstveniot vo Makedonija, osven tebe, koj s# u{te se se}ava na ona {to sum go storil za Makedonija.

 

"MAKEDONIJA - MIT ILI REALNOST" - NOVATA KNIGA NA @AN VOLF

[tom ambasadorot Tegovski razbra deka noviot premier Georgievski }e dojde vo Brisel, toj mi re~e deka }e organizira priem na makedonskata kolonija vo Belgija vo negova ~est i deka i jas }e bidam pokanet, dodava gospodinot Volf. Toj mi re~e deka Premierot }e me primi nekolku minuti na razgovor so nego. Si go odr`a zborot i go podgotvi terenot na moe zadovolstvo. Premierot vleze vo golemata sala na ambasadata, zede zbor za da gi pozdravi okolu dvestete Makedonci, a isto taka i edinstveniot Belgijanec - prijatel na dr`avata i na ambasadata ve}e dolgo vreme. Ministerot za nadvore{ni raboti, gospodinot A. Dimitrov, kogo go poznavam u{te od 1984 godina, dojde kaj mene so otvoreni race, me pozdravi i mi re~e da mu ispratam pismo vo koe }e mu gi objasnam te{kotiite so mojata kniga "Makedonija - mit ili realnost" pred negovoto zaminuvawe od Belgija. Povtoruvaj}i mi dva-tri pati deka me o~ekuva vo Skopje, gospodinot Georgievski me|u drugoto vo diskusijata re~e deka ja imam i negovata soglasnost za izdavawe na knigata i dodade: "Vie ste mnogu poznat kaj nas. Vi blagodarime za s# {to dosega ste napravile za na{ata zemja i treba taa kniga da se publikuva".

Vo negovoto pismo do na{ata Redakcija, pokraj drugoto, bevme informirani deka gospodinot @an Volf so posredstvo na Ambasadata, ispratil pismo na makedonski jazik i do Premierot, dodeka pismoto na gospodinot Dimitrov mu bilo predadeni utroto na 16 fevruari.

Seto ova se slu~ilo na 15 fevruari. I na krajot gospodinot Volf, ni pi{uva: "Po~ituvan kolega, do denes - treti mart (toga{ e napi{ano negovoto pismo do na{ata Redakcija) nemam nikakov povraten signal. Toa e o~igledno normalno poradi zafatenosta na Premierot vo ovie prvi meseci od negovata Vlada, kako i za ministerot Dimitrov, no se nadevam deka ovaa 'ti{ina' ne }e trae predolgo. Ovaa kniga }e treba da bide modificirana vo nekoi poglavja i se razbira, aktuelizirana. Se nadevam mnogu deka na tvojata zemja - Makedonija }e &  treba pove}e od koga i da e. No, preliminarno za koja i da e rabota i modifikacija od moja strana, bi trebalo jas da dojdam vo Skopje kade bi pominal desetina dena za konkretizirawe na ponatamo{nata rabota. Se nadevam deka ti }e stapi{ vo kontakt so gospodinot minister za nadvore{ni raboti kako i so Premierot i }e me informira{ koga tie }e mo`at da gi realiziraat nivnite qubezni vetuvawa vo op{t interes na makedonskiot narod. Vpro~em, tie ne treba da napravat kojznae kolkava rabota - samo da mi dadat zeleno svetlo i mo`nost da dojdam vo Skopje. Drugoto }e go napravam jas so tvoja pomo{...."

 

POMO[ OD SE [TO E MAKEDONSKO

A na{ata pomo{ vo {to se sostoi? Na na{iot prijatel mu vetivme deka, kako svetski makedonski nedelnik }a ja reklamirame besplatno ovaa istoriska kniga, a kako lu|e od Svetskiot makedonski kongres i so pomo{ na Ministerstvoto za iseleni{tvo }e dejstvuvame i sugerirame za nejzinata distribucija, ne samo vo makedonskite asocijacii - klubovi i dru{tva vo iseleni{tvoto, tuku i do vlastite i do istoriskite i kulturnite institucii vo dr`avite kade {to na{ite `iveat. Za izdavawe na vakvo grandiozno delo vo odbrana na makedonskata kauza ~ija{to verodostojnost se zgolemuva so toa {to avtorot ne e Makedonec, se nadevame deka ne samo nadle`nite vo Makedonija, tuku i na{ite vo iseleni{tvoto }e pridonesat bilo so negovoto {irewe, ili pak finansisko pomagawe, za{to sre}na i bogata e onaa zemja koja{to ima nadvore{ni prijateli, kako {to Makedonija go ima mnogu po~ituvaniot gospodin @an Volf.

So ogled deka rakopisot za knigata e re~isi podgotven, na{iot belgiski prijatel si ja zavr{i postavenata zada~a. Sega od site nas - Makedonci se ~eka reakcija za finalizirawe na ova delo od nacionalen interes.