PREGLED NA NASLOVITE VO BROJ 244
               
                                    
]e puknam, ako ne ka`am 2
ZA INAETOT NA[.... MAGARE[KI
Pi{uva: Vele ALEKSOSKI
                     
...pod budnoto oko...

3

"MITO, MORE MITO - I KORUPCIJA"
Pi{uva: Spiro HRISTOV
                               
Dvodnevna oficijalna poseta na premierot Georgievski vo Bugarija

4

ZAEDNI^KATA DEKLARACIJA ZA JAZIKOT VO SENKA NA BUGARSKITE TENKOVI
Sednica na Vrhovniot sud

4

NEA@URNOSTA NA SUDOVITE PRI^INA ZA NEDOVERBA KAJ GRA\ANITE
Vo sabota vo 11 ~asot na Gradskiot poligon vo Ohrid

4

"OHRID '99" - PRV MAKEDONSKI TURNIR NA DRESIRANI KU^IWA
Sorabotka

4

@ANKO ^ADO, MINISTER ZA STOPANSTVO NA REPUBLIKA MAKEDONIJA, PO POSETATA NA SR GERMANIJA
                             
Kako treba (i kako ne treba!) da se odnesuvame kon na{ata `ivotna sredina

5

IZVORNOTO NAMALUVAWE NA OTPADOT - GRI@A NA SEKOJ ^OVEK
Podgotvil: Ranko J. MLADENOSKI
                              
[to bi pravele, koga ne bi go uvezuvale slatkiot proizvod?

6

NA[ [E]ER KOLKU ZA LEK
Pi{uva: Jasen UMINSKI
                           
Nekoja ~udna matematika na gradskite tatkovci za da go opravdaat zgolemuvaweto na cenata na gradskiot prevoz

7

POSKAPUVAWETO E "POEVTINUVAWE"!
Pi{uva: Jasen UMINSKI
                    
Vonredna sednica na Sobranieto na Makedonskata karate federacija

8-9

PORAKI DO MINISTERSTVOTO ZA MLADI I SPORT
Inicijativa na gospodinot Stamen Traj~evski

8-9

JUBILEEN NARODEN SOBIR
Pi{uva: Slobodan DON^EVSKI
Vo MPCO "Sv. Velikoma~enik \or|i Kratovski" vo Hamburg

8-9

DEVET GODINI OD POSTOEWETO NA CRKVATA
Podgotvil: Slobodan DON^EVSKI
                               
Sovremenite stresovi kako istoriski fakti

10

ZA TRESKAVECOT I ZLATNOTO JABOLKO
Pi{uva: Psiholog Jove Veleski, ekspert za stres
Na{e sekojdnevie

10

SEMEJSTVOTO I KRIMINALITETOT
Pi{uva: Marjan KOTESKI
                                                      
Drumuva i dramuva Tihomir STOJANOVSKI

11

SITE TODORALEKSANDRUVAWA NA HOMEROVIOT NAROD
                                      
SVETSKI MAKEDONSKI MLADINSKI KONGRES

12-13

NACIONALNA PROGRAMA ZA DECA I MLADI
Podgotvila: Anastasija MOJSOVA
                                   
VESTI 14-15
                         
FEQTON: Razbojni{tvoto vo Makedonija 1900 - 1950 (5)  16
DIVEEWETO NA ^ETITE
Pi{uva: m-r Marjan KOTESKI
                      
VERATA NA[A RISJANSKA

      

@itie 17
SVETI VELIKOMA^ENIK TEODOR TIRON
Od: "Makedonski narodni praznici i obi~ai"- Marko Kitevski
----------------- 17
NEDELA NA PRAVOSLAVIETO
Pi{uva: Otec Riste Trajkovski
Portret 17
SNE@ANA SPASOVSKA - MLAD TEOLOG
                     
Vo spomen na Lazaros Gazepis (Lazo Gazepov)  18
ALEKSANDAR III - VELIKIOT
Podgotvil: Petar VODENSKI
                            
Aleksandar DONSKI: Istorijata ne e samo minato

19

ANTI^KO-MAKEDONSKI NARODNI OBI^AI EVIDENTIRANI KAKO OBI^AI VO 19. VEK! 
                       
PISMA - PISMA - PISMA 20-21
                          
FILMSKI OSVRT: "Rani" na Sr|an Dragojevi} 22
[TO SE SLU^UVA[E SO SRBIJA DODEKA UBAVITE SELA UBAVO GOREA VO BOSNA?
Pi{uva: Grizelda PETROVSKA
                               
S P O R T      
Rakomet

23

[PANCITE PRE^KA ZA FINALETO
Rakomet

23

SLOVENKITE VO LO[A POLO@BA
Ko{arka

23

@DREPKATA NA 13 MART
                             
"Prosto da vi e od mene i od Gospoda!"

24

PRO^KA VO NA[ITE KRAI[TA
                      
NAPOMENA: Samo tekstovite {to se vo sina boja i se podvle~eni se nao|aat vo ova elektronsko izdanie