@itie
SVETI VELIKOMA^ENIK TEODOR TIRON
Od: "Makedonski narodni praznici i obi~ai"- Marko Kitevski

Slika17.jpg (16601 bytes)


Golem branitel na verata, vo izvorot na plamenot, kako vo mirna voda da e, svetiot ma~enik Teodor se raduva{e. Izgoren od ognot, kako sladok leb & se prinese na Troica. Po negovite molitvi, Hriste Bo`e, spasi gi na{ite du{i.


Svetiot veliko-ma~enik Teodor Tiron `iveel vo pontiskiot grad Amasija za vreme na rimskiot car Maksimilijan. Za vreme na vladeeweto na ovoj car bila izvr{ena najgolema hajka protiv hristijanite. Toga{ nastradal i svetiot velikoma~enik Teodor. Toj ne sakal da se otka`e od Hrista i na paganskite bogovi da im prinese `rtva poradi {to bil zatvoren i ma~en. No i vo zatvorot ne se upla{il od smrtta, tuku peel crkovni pesni poradi {to bil osuden na smrt so zapaluvawe. Bil zapalen na klada na 2.03/17.02.306 godina. Zatoa na ovoj den narodot go praznuva spomenot na svetiot velikoma~enik Teodor.

Narodot praznuva u{te eden praznik posveten na ovoj svetec, a toa e Todorova sabota, kako {to se vika prvata sabota od Veligdenskite posti, odnosno prvata sabota po Pro~ka.

Pedeset godini po smrtta na sveti Teodor vo Carigrad vladeel car Julijan Otstapnik. Taka bil nare~en poradi toa {to vo mladosta bil hristijanin, a podocna koga stanal car se otka`al od hristijanstvoto i so site sredstva gi progonuval hristijanite. Taa godina sakaj}i na nekoj na~in da im napakosti na hristijanite, a zanej}i kolku im zna~i Veligdenskiot post, osobeno prvata nedela po koja nekoi i se pri~estuvaat, carot naredil seta hrana {to se prodavala na pazarite da se poprska so krv od `rtvite prinesuvani na idolite. No toga{ na carigradskiot patrijarh ne vo sonot, tuku na jave mu se javil Sveti Teodor Tiron i mu rekol da im zabrani na hristijanite da kupuvaat hrana od pazarite, za{to taa }e bide oskverneta so krv. Namesto toa cela nedela da jadat p~enica so med. Patrijarhot taka postapil, hristijanite cela nedela jadele `ito i taka ostanale neispoganeti. Vo spomen na ovoj nastan prvata sabota od Veligdenskite posti e nare~ena Todorova sabota, toga{ se odi v crkva i se nosi `ito.

Vo spomen na ovoj podvig na Teodor Tiron se praznuva praznikot Todorova sabota vo narodot poznat kako Todorica. Ovoj praznik spa|a vo onie praznici {to nemaat postojan datum, tuku zavisat od Veligden. Sekoga{ se pa|a na edna nedela po Pro~ka, poto~no prvata sabota po ovoj praznik.