PREGLED NA NASLOVITE VO BROJ 243
               
                                  
]e puknam, ako ne ka`am 2
TAJVANSKOTO ZNAME - MAKEDONSKO?! 
Pi{uva: Vele ALEKSOSKI
                     
...pod budnoto oko...

3

OF, OF, "AMAN" OD...
(pred posetata na premierot Qub~o Georgievski na Bugarija)
Pi{uva: Spiro HRISTOV
                               
Intervju na programata na BiBiSi na makedonski jazik so D-r Ane \orgov

4

UPOTREBATA NA KONDOMOT GOLEMA PRI^INA ZA RAK NA DOJKATA
Pi{uva: m-r Zlatko ANDREEVSKI
Otstreli

4

KOJ PUKA[E VO LAKAVI^KITE LEBEDI?
Nastapija dobri denovi za na{eto lozarstvo i vinarstvo

4

MAKEDONSKOTO VINO GO OSVOJUVA SVETOT
                             
Semejnoto nasilstvo, op{ta pojava vo celiot svet

5

DALI E TOA SEMEJNA RABOTA
Pi{uva: Slobodan DON^EVSKI
                              
"Voda~ot" na vrhovisti~kata MPO vo Toronto za gostuvaweto na ministerot M.Trenevski

6-7

MINISTERSTVOTO ZA ISELENI[TVO PO STAPKITE NA "JUGOSLOVENSKATA MATICA"
G. Mladenov, 10.02 1999 godina, Toronto
Na{ odgovor: Odrodenite Makedonci `alat za predavni~kiot ~in, bidej}i

6-7

MAKEDONIJA E SVETA ZEMJA, A MAKEDONCITE - SVETI LU\E!
Pi{uva: Vele ALEKSOSKI
                    
Pred potpi{uvaweto na deklaracijata me|u Republika Bugarija i Republika Makedonija

8

PROTEST OD OMO "ILINDEN"
OMO "Ilinden"- Pirin
V sabota na Gradskiot poligon vo Ohrid

8

PRV TURNIR NA DRESIRANI KU^IWA VO MAKEDONIJA
Pi{uva: Ranko J. MLADENOSKI
Zdru`enie na finansiskite rabotnici na lokalnata samouprava i javnite pretprijatija

8

GODI[NO SOBRANIE VO HOTELOT MOLIKA
Pi{uva: Violeta TA[EVA
                               
Zdrave Barutovski po povod izjavata na Svetozar Vukmanovi} - Tempo vo novogodi{niot broj na "Pobjeda" 

9

TEMPO BESRAMNO LA@E
Pi{uva: Slobodan DON^EVSKI
                               
Intervju so Goce Durtanoski, generalen sekretar na Svetskiot makedonski mladinski kongres

10

NEPRAVDITE OKOLU IMETO MAKEDONIJA ZA MENE ZNA^AT RASPETIE!
Pi{uva: Vele ALEKSOSKI
                                                      
Gospo|a Donka Pavlovska od naselbata ^ento se `ali:

11

ALBANCITE MI SE FALAT DEKA JA KUPILE DR@AVATA
Pi{uva: Slobodan DON^EVSKI
                                      
INTERVJU: Otec Koce Saltirov, sve{tenik vo crkvata "Sveti Kiril i Metodij" vo naselbata "Metodija Andonov - ^ento" vo Skopje

12

KOJ SAKA DA SE POKA@E PRED NARODOT, NEKA SE POKA@UVA VO CIRKUS, A NE VO SVETATA CRKVA!
Razgovaral: Ranko J. MLADENOSKI
                                   
Ministerot za iseleni{tvo vo poseta na Makedonskite zaednici vo Amerika

13

ODBELE@ANA 40-GODI[NINATA OD POSTOEWETO NA "OBEDINETI MAKEDONCI" VO TORONTO
Pi{uva: Traj~e VEQANOVSKI
                        
VESTI 14-15
                         
FEQTON: Razbojni{tvoto vo Makedonija 1900 - 1950 (4)  16
MAKEDONIJA-DEL OD PEKOLOT
Pi{uva: m-r Marjan KOTESKI
                      
VERATA NA[A RISJANSKA

      

@itie 17
SVETI \OR\I KRATOVSKI
----------------- 17
VELIKI POKLADI - PRO^KA
Od: "Makedonski narodni praznici i obi~ai"- Marko Kitevski
                     
Vo spomen na Lazaros Gazepis (Lazo Gazepov) 18
FILIP II - CAR NA MAKEDONIJA
Podgotvil: Petar VODENSKI
                            
Aleksandar DONSKI: Istorijata ne e samo minato

19

ANTI^KO-MAKEDONSKITE FOLKLORNI ELEMENTI KAJ MAKEDONCITE OD 19. I 20. VEK
                       
PISMA - PISMA - PISMA 20-21
                          
FILM: Vo presret na 71-to dodeluvawe na nagradata "Oskar" 22
DALI VQUBENIOT [EKSPIR ]E GO SOVLADA VOJNIKOT RAJAN?
Pi{uva: Grizelda PETROVSKA
                               
S P O R T      
Profi boks vo Veles na 13 fevruari

23

TRIUMF NA NASKOVSKI
Zavr{i 30 jubileen [arplaninski kup

23

SITE PO^ESTI ZA FRANCUSKIOT SKIJA^
Pripremil: Leonid POP TODOROV
                             
OD MAKEDONSKATA DUHOVNA RIZNICA

24

MANASTIROT "SVETI PREPODOBEN GAVRIL LESNOVSKI"
                      
NAPOMENA: Samo tekstovite {to se vo sina boja i se podvle~eni se nao|aat vo ova elektronsko izdanie