УЧИЛИШТЕТО НА СТЕВО И ЕСМА – НАЈНЕОБИЧНА МУЗИЧКА ГРУПА (21)

ДЕЛ ОД МОНОГРАФИЈАТА „ЕСМА“ НА СЛАВЕ КАТИН  Есма Реџепова и Стево Теодосиевски од 1960 до 1989 година…

„Историја на македонскиот народ од антички времиња до денес“ од Ристо Стефов (Chris Stefou)

Делото „Историја на македонскиот народ од антички времиња до денес“, „Македонска искра“, Скопје, 2008 на 500…

ЗАКЛУЧОК КОН ЗАЕДНИЧКАТА ИСТОРИЈА И ИДНИНА 

Публикацијата „Балканот и Македонија“ од покојниот академик Антоније Шкикљев – Дончо од Белград е објавено за…

ЕТНОГЕНЕЗА НА ЦИНЦАРИTE-АРОМАНИ 

Изучувањето на ономастиката, во прв ред топонимите и антропонимите, е од непроценлива вредност за согледување на…

Преселбите на Балканот

Егзодусот на Колхиѓаните и колонизација на источните брегови на Јадранот Аполониј преселбата на Колхиѓаните ја претворил…

СКИТИ – ПРАСЛОВЕНИ НА БАЛКАНОТ НОСИТЕЛИ НА КОНТИНУИТЕТОТ НА ПАНОНСКАТА КУЛТУРА

СКИТИ – ПРАСЛОВЕНИ НА БАЛКАНОТ НОСИТЕЛИ НА КОНТИНУИТЕТОТ НА ПАНОНСКАТА КУЛТУРА Скитите од Балканот припаѓале на индоевропски…

Балканот и Македонија – Борбата кај Ада Крчедин

БОРБАТА КАЈ АДА КРЧЕДИН На својот натамошен пат низ земјата на Хиперборејците, Херакле, следејќи го Дунав,…

Приказни од Балканот и Македонија – Хесперидините градини

ХЕСПЕРИДИНИТЕ ГРАДИНИ Задача на Херакле била на Евристиј да му донесе плод од златното јаболково дрво,…

Експедицијата на Аргонаутите

Јасон веднаш по разговорот со Пелиј ги отпочнал подготовките за одење во Колхида. Со Хироновата и…

Балканот и Македонија – Историја

Според наводите на Страбон, Фениќаните од Халкидики биле први колонисти на Еубеја кои на западните брегови…