Флегијците на Биотија и на Тесалија – Дел 1

Публикацијата „Балканот и Македонија“ од покојниот академик Антоније Шкикљев – Дончо од Белград е објавено за…

Балканот и Македонија

VI ДРЕВНА МАКЕДОНИЈА ВО ПРАИСОТИРСКИОТ ЕГЕЈ (ДЕЛ V) На просторите на Македонија, Бригите најверојатно дошле помеѓу Кадмовата миграција во земјата…