АРХИВА


БРОЈ 500


   
  Стевчо Јакимовски
  МОРА ДА ИМАМЕ ЗДРАВО СТОПАНСТВО
 
  Љубомир Д. Фрчкоски
  СИТЕ ГРЧКИ ИНТЕРЕСИ ВО МАКЕДОНИЈА И КОЕ Е "ЧАРЕТО"

 


 Во просториите на Ансамблот за народни песни и ора "Гоце Делчев" од Скопје почнува одбројувањето до претстојното одржување на јубилејниот, петнаесетти по ред Фестивал на нови родољубиви и патриотски песни "Гоце фест".>>>

 Пораката на сликарите е да ги насликаме сите убавини што Господ ги дал - природата, сонцето, денот, ноќта и сите тие убавини мисловни или природни, едноставно да им ги сервираме на луѓето за да може да ги видат, да осознаат каде живеат.>>>

 Моравме да бидеме поригорозни во смисла на оценување на уметничката вредност или културолошкото значење на проектот што се нуди.>>>

 Парламентот ја изразува и својата убеденост дека САС на МПЦ ќе продолжи со извршувањето на историската улога во зачувувањето на македонското национално ткиво и македонскиот национален идентитет и ги поддржува напорите за изборување на статусот на МПЦ во заедниците на православните цркви и народи.>>>

Во овој момент се случува испишување на историјата на Европската унија и се скицираат контурите на идната европска федерација. Македонија мора да биде поамбициозна во овој поглед, своите цели да ги постави повисоко. Тоа ќе значи поголема одговорност и притисок и врз Владата и врз јавната администрација.>>>

   
 
 
МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 2004