PREGLED NA NASLOVITE VO BROJ 253
               
                                        
REKOA ZA MAKEDONIJA 2
                     
Viduvawa za vojnata vo sosedstvoto

3

BELOSVETSKI "GOSTI" ZA OGRABUVAWE
Pi{uva: Angelina MARKUS
                               
Po povod 84 godini od smrtta na Jane Sandanski

4

SPOMEN ZA VELIKANOT OD ILINDENSKATA EPOHA
Spored pi{uvaweto na vesnikot Wujork Tajms

4

BORCI NA TAKANARE^ENATA OVK SE LEKUVAAT VO MAKEDONIJA?!
----------------

4

DPA VR[I PRITISOK VRZ SLOBODATA NA INFORMIRAWETO
Makedonija u{te dolgo }e tropa pred portite na NATO

4

DIPLOMATSKA [LAKANICA OD NATO?!
Pi{uva: Kokan STOJ^EV
                            
Kosta STOIMENOVSKI: Za makedonskata nadvore{na politika 

5

EVROPA SE PODALEKU OD MAKEDONIJA
                           
Gradona~alnikot na Op{tina Samokov Ilija Pop Stefanija gi negira tvrdewata deka prisvoil op{testveni sredstva

6

OBVINUVAWATA SE BEZ OSNOVA - NE SUM JA ZLOUPOTREBIL FUNKCIJATA GRADONA^ALNIK!
Pi{uva: Kokan STOJ^EV
Rade Zlateski, glaven arhitekt na Op{tina Samokov

6

IMAME DOKUMENTI ZA SE [TO IZGRADIVME
Pi{uva: Lidija ZORBA
                                   
Vasil Iqov, sovetnik - konzervator vo Zavodot za za{tita na spomenicite na kulturata na grad Skopje

7

RESTAVRACIJA NA ZA[TITNIOT SIMBOL NA SKOPJE
Podgotvil: Aneta POPANTOSKA
                                      
Vo tekot na vikendot nov incident vo Kumanovo

8

NAVIVA^ITE-ALBANCI PLUKAA I GNEVNO UDIRAA PO VOZILATA
Razgovaral: Kokan STOJ^EV
Nova kniga od makedonskata istoriografija

8

SE RU[I BEDEMOT OKOLU POVE]ETOMNATA ISTORIJA NA MAKEDONSKIOT NAROD
Pi{uva: Koce STOJMENOV
                           
Ste~ajnite rabotnici vo potraga po svoite prava

9

MANIPULACII VO PRIVATIZACIJATA NA MZT ISHRANA, DOO SKOPJE!?
Pi{uva: Anita ANGELOVSKA
Nezadovolstvo kaj skopskite mlekoproizvoditeli

9

NEISPLATENITE PARI GO KO^AT PROIZVODSTVOTO NA MLEKO
Pi{uva: Lidija ZORBA
Kako razmisluvaat gra|anite za cenite i uslugite na JSP "Skopje" i privatnite prevoznici

10

SE VOZIME SKAPO I NEKVALITETNO
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA
Za{tita na `ivotnata sredina

10

CENTAROT ZA PRIMENA NA RADIOIZOTOPITE ]E PRERASNE VO NACIONALEN CENTAR
Pi{uva: Rozita ZAKEVA
                           
Vladimir Muratovski, pretsedatel na Zdru`enieto na privatnite stomatolozi vo Makedonija

11

PRIVATNITE STOMATOLOZI VO POTRAGA PO SVOETO MESTO VO OP[TESTVOTO
Razgovarala: Anita ANGELOVSKA
                                      
INTERVJU: Dimitar Ciev, dekan na Fakultetot za fizi~ka kultura

12-13

NEMA DA BIDAM VO PARTIJA ^IE RAKOVODSTVO SEDI SO LU\E KOI MISLAT SAMO NA "GOLEMA ALBANIJA"!
Pi{uva: Gorazd TODOROVSKI
                                  
VESTI 14-15
                         
"Babuno Libe Babuno" od Svetokril Babunin  16
POEMA ZA SUDBINA NA OTKORNATIKOT
Tradicionalna sredba na lokalitetot "Polatski pat" 16
"MAKTEON '99" PO ^ETVRTI PAT
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA
                      
VERATA NA[A RISJANSKA             
Da im se zastane na patot na raznite sekti! 17
ODRODUVAWETO OD SVETATA CRKVA VODI KON BEZDNA
Pi{uva: Dragan ZAFIROV
                     
FEQTON: Poslednata godina od `ivotot na Goce Del~ev (4) 18
SMRTTA NA GOCE DEL^EV SE U[TE TABU-TEMA ZA ISTORIOGRAFIJATA
Pi{uva: Koce STOJMENOV
                            
Istorijata ne e samo minato

19

ANTI^KITE MAKEDONCI VO DENE[NITE LEGENDI I PREDANIJA
Pi{uva: Aleksandar DONSKI
                       
PISMA - PISMA - PISMA 20-21
                          
Aprilski saem na knigata i librografikata vo Skopje 22
SO NOVINI VO IZDAVA[TVOTO POBLISKU DO ^ITATELSKATAPUBLIKA
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA
                               
S P O R T      
Rakomet - `eni

23

@DREPKA ZA VOZVRATNI NATPREVARI
Rakomet - ma`i

23

[AMPIONSKATA TITULA ZA VARDAR VATROSTALNA
Podgotvil: Ceko BELOGRADI[KI
                             
Saem na knigata i librografikata vo Skopje

24

ZASTAPENA LITERATURA OD NAJ[IROK VID
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA
                      
NAPOMENA: Samo tekstovite {to se vo sina boja i se podvle~eni se nao|aat vo ova elektronsko izdanie