Da im se zastane na patot na raznite sekti!
ODRODUVAWETO OD SVETATA CRKVA VODI KON BEZDNA
Pi{uva: Dragan ZAFIROV

Slika17.jpg (67202 bytes)


Sve{tenikot ne e samo sve{tenik da gi izvr{uva verskite obredi i da se gri`i za hramot za koj e opredelen, tuku da bide duhoven vospituva~, misioner, kreator na seta duhovna celina, dobli`uvaj}i mu se na vernikot vo sekojdnevnite potrebi, razgovori, molitvi i da stane negoviot vistinski duhoven tatko


@iveeme vo edna bura od nastani po`elni i nepo`elni. Vrzani sme so vremiwa na ispitanie i so brzopleti nastani polni so gnev i prokletstvo. Zar ne e toa paradoks na `ivotot vo koj mladiot ~ovek jaglenisuva i sogoruva vo edna izbezumena dogma na raspjatie. Bez vistinskata hristijanska paralela ne mo`eme da go najdeme i vistinskiot atribut na bliskosta i takanare~eniot fenomen: bli`niot, bla`eniot i s# toa stanuva prevez i vo enigmata na ova zemno prostranstvo se pretvora vo eden satanski izrod.

Da go zememe primerot na dvajcata mladi pretstapnici, sekta{i vo edna od gimnaziite vo Kolorado - SAD koi neodamna izvr{ija nezapameten zlostor, se isturija na svoite vrsnici vo bibliotekata na [kolata i ubija 16 u~enika i taka sami si gi odzedoa i svoite `ivoti.

[to zna~i ova, za site nas?! Zarem ne e toa opomena deka ~ovekot bez razlika dali e mlad ili star, zaveden od bludnosta i ekstremnosta na satanizmot bez hristijanska podloga, e daleku od vistinata na bo`jiot zbor i stanuva segment na zatruena sredina polna so gor~ina bez nikakvo vistinsko hristijansko vdahnuvawe, daleku od bo`jata promisla i bez vistinskiot blagodet od Boga. Toa isto se slu~uva i kaj nas, samo vo poblaga forma ili vo poindividualna pojava mo`ebi poretko, no isto taka mnogu opasno. Odroduvaweto od verou~enieto, od crkvite i od Boga e samo eden opasen jaz od koj mo`e da se padne, da se stavi na kocka mladiot `ivot koj ni e tolku potreben tokmu sega vo ovie izopa~eni nemirni vremiwa na luwi i vojna. Site nie denes morame {iroko da gi otvorime vratite, odnosno srcata i du{ite posebno kon mladite, zalutanite, da gi povikuvame vo ~asovite po verska pouka na verski seminari, razni klubovi, verski dru{tva kako na primer verskoto studio "Sv. Erazmo Ohridski" koj e vistinska oaza da ja spasi ~esta, obrazot, du{ata na mladiot ~ovek i da se vospituva vo pravecot kon vistinskata etika, kon delata i naukata na na{iot spasitel Gospod Isus Hristos.

Sve{tenikot ne e samo sve{tenik da gi izvr{uva verskite obredi i da se gri`i za hramot za koj e opredelen, tuku da bide duhoven vospituva~, misioner, kreator na seta duhovna celina, dobli`uvaj}i mu se na vernikot vo sekojdnevnite potrebi, razgovori, molitvi i da stane negoviot vistinski duhoven tatko za toa za {to e i postaven.

Samo taka toj }e gi pribli`i zalutanite mladi koi se neodredeni, razmisluvaat kade e vistinata na verata, koja vera e najpravedna so vistinsko u~ewe i koj e Gospod, Jehova, Buda, Hri{na, Muhamed itn. Vo ovie sekti vistinskiot Gospod spasitel Isus Hristos soedinet vo Sveta Troica se pretstavuva kako vtorostepena li~nost. Vo osnovata na hristijanskata crkva e edinstvoto na Svetata Troica pretstaveno preku Otecot, Sinot i Svetiot Duh.

Site drugi takanare~eni crkvi i grupi se edna obi~na sektomanija koi se obiduvaat da go raskalemat vistinskiot vernik, a posebno mladite neopredelenite. Tie se mnogu opasni i me|u niv se ekstremnite i kako pe~urki se ra|aat da go prodavaat i sozdavaat Boga sekoj na svoj na~in kako da e toa trgovija za vistinata i pravewe na ne~esen biznis so izvalkani race. Zatoa site nie vistinskite hristijani, posebno pravoslavniot svet, sve{tenstvoto, teolozite i svetiot sinod na MPC i site drugi pravoslavni crkvi, site tie mora da bidat na eden svet gospodov tron i da ja soprat invazijata na prokolnatite za da gi zatvorime vratite na toa opasno zlo. Da ja so~uvame vistinskata etika za veruvaweto vo Sveta Troica i da go so~uvame moralot za koj sme site nie odgovorni.