Vo tekot na vikendot nov incident vo Kumanovo
NAVIVA^ITE-ALBANCI PLUKAA I GNEVNO UDIRAA PO VOZILATA
Razgovaral: Kokan STOJ^EV

Slika8.jpg (8541 bytes)


  • Grupa od albanska nacionalnost, koja spored slobodni procenki broela od 500 do 1.000 lica - simpatizeri na FK "Ba{kimi", po prekinot na fudbalskiot natprevar na Gradskiot stadion vo Kumanovo, diveela po ulicite na gradot i uni{tila nekolku vozila

Po prekinot na fudbalskiot natprevar me|u Kumanovo i Ba{kimi, tolpa od 500 do 1.000 lica od albanska nacionalnost, diveeja po ulicite na gradot Kumanovo. Do ovaa informacija dojdovme blagodarenie na revoltiranite taksisti koi ni se javija vo Redakcijata zatoa {to vo uriva~koto stampedo nastradaa nivnite avtomobili. Incidentot se slu~il koga nezadovolnite igra~i od FK "Ba{kimi" go napu{tile terenot. Po ova pred vlezot na stadionot na fudbalerite im se pridru`ile naviva~ite. Tie svoeto nezadovolstvo go izrazile vrz parkiranite avtomobili, po {to reagirala policijata. Nabrgu, naviva~ite na FK "Ba{kimi" go prodol`ile svoeto diveewe po gradskite ulici na Kumanovo. Na toj na~in sosema slu~ajno nastradale i taksi-vozilata na Qubi{a Kolev i na Sreten Veqkovi}.

Vozev po ulicata "11 Oktomvri", a kaj Gradskata bolnica zastanav, bidej}i soobra}ajot be{e prekinat, ni raska`a Qubi{a Kolev. Ima{e pogolema kolona i ni{to ne mo`e{e da se zabele`i. Stoevme i mislevme deka ova e voobi~aen soobra}aen mete`. No, po ova vidov grupa od albanska nacionalnost, koja spored moja slobodna procenka broe{e od 500 do 1.000 lica. Nie {to bevme vo kolonata ne mo`evme da pobegneme, odnosno ni{to ne mo`evme da napravime. Vo taa situacija mo`evme samo da pretpostavuvame {to }e se slu~i. So mene vo avtomobilot be{e i eden moj drugar koj mi re~e deka treba da gi zaklu~am vratite, bidej}i ne{to mo`e da se slu~i. Toj kako da pret~uvstvuva{e deka ne{to }e se slu~i. Po ova vidov eden voza~ koj ima{e "Opel korsa", so sina boja, koj se obiduva{e da izleze i da se izvle~e od kolonata. Naviva~ite go zabele`aa i po~naa da ja kr{at negovata kola. Negovata Korsa izgleda najmnogu nastrada. Vo toj moment zabele`av deka pred mene ima u{te edno taksi-vozilo, a vo kolonata ima{e i avtobus na "Jug-turist". Naviva~ite ni se pribli`uvaa, a nas n# fa}a{e panika. Mo`ea da n# izvadat od avtomobilot i da ja skr{at {ofer{ajbnata. Vo grupata ima{e deca od 5 do 15 godini, koi podocna so seta sila, so gnev udiraa po moeto vozilo. Istovremeno plukaa i provociraa. Toa se slu~uva{e edno desetina minuti.

Na negovoto vozilo, na karoserijata od levata strana ima 4 pomali vdlabnuvawa, a na vratite, kako {to udirale naviva~ite, s# u{te se zabele`uvaa tragi od stapalki ili ~evli. Ne{to sli~no za ovoj nemil nastan taksi-voza~ot Sreten Veqkovi} dodade:

Takvo ne{to nikoj ne mo`e da o~ekuva. Pred mene be{e avtobusot, a pozadi ima{e avtomobil "Fiat 132" so `olta boja. Rajata, naviva~ite jurnaa kon moeto vozilo i po~naa da go kr{at. Udiraa so race, so noze, so stapovi. Kaj mene ima malku nabiena vrata i skr{ena predna maska. Naviva~ite mi ja izvadoa i registarskata tabli~ka, po {to se obidov da ja zemam, no tie trgnaa kon mene za da me tepaat. Sepak jas vlegov vo voziloto i se zaklu~iv. Po ova preku mojata centrala povikav policija koja dojde na lice mesto. Podocna gnevnite naviva~i prodol`ija da udiraat so seta sila po drugite avtomobili.