Епистемиологија на ономастиката на Панонија – 1 дел

ЕПИСТЕМОЛОГИЈА НА ОНОМАСТИКАТАНА ПАНОНИЈА (ДЕЛ I) Археолошките откритија на некои локалитети во Панонија, како што се Лепенски…

Ономастиката на Македонија

 Академик А.Шкокљев-Дончо и Славе Катин ОД ПАНОНИЈА ДО ЕГЕЈ ДЕЛ 29 ОНОМАСТИКАТА НА МАКЕДОНИЈА Античките Македонци…

Митолошка и теонимска ономастика на Панонија – Хидроними

Хидроними Дунав е меѓународна река, по големина втора во Европа (по Волга), најголема на српските простори…

Наследена античка македонска ономастика

Антропоними Филип – Фиљо                       – љубител на коњи; (од – пријател, другар, – коњ) Александар –…