PREGLED NA NASLOVITE VO BROJ 263
               

                                         

SODR@INA 3
                     

Gledano odnadvor

4

PARALELNI REALNOSTI

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

                                  

Razgovor so gospodinot Tito Petkovski, pratenik vo Sobranieto na Republika Makedonija

5-8

NACIONALNITE INTERESI NEMO@AT DA SE PRODAVAAT

Pi{uva: Slobodan DON^EVSKI
                                   

Zad kulisite

9

EKSPERIMENT

Pi{uva: Lidija ZORBA

                                  

d-r Emilija Simovska od Institutot za sociolo{ki i politi~ko-pravni istra`uvawa, istaknuva

10-11

NIKOJ NE SMEE DA GO POLITIZIRA OBRAZOVANIETO NA DECATA

Razgovaral: Kokan STOJ^EV

                            

D-r Draguqub Petrovi} istaknuva:

12-13

FORMIRAWETO NA NACIONALNATA SVEST E DOLG ISTORISKI PROCES

Pi{uva: Koce STOJMENOV
                          

Vozot pomina

14

TAPKAWE VO MESTO

Atanas Kirovski, Preneseno od "Denes"
                                  

Drumuva i dramuva Tihomir STOJANOVSKI

15

SMRTTA NA KOMUNIZMOT VO MAKEDONSKATA KULTURA

                                

"Silika"-Gostivar, edna vistina za makedonskiot ekonomski kolaps

16-17

TAJPANOT NA GOSTIVARSKITE CIGLARI
Pi{uva: Stevan [AROSKI
                                       

Spored raska`uvawata na babata na @ivko Rikaloski

18-19

TRI MESECI NA ME^KIN KAMEN SKAPUVAA KOSKITE NA KOMITATA BOCE

Pi{uva: Kokan STOJ^EV

                               

Se praznat kampovite so begalcite vo Polo{kiot region locirani vo selata Nepro{teno, Senokos i ^egrane

20

EDNI ODAT I SE RADUVAAT, DRUGI PLA^AT I TAGUVAAT, TRETI ZA NAVEK TUKA OSTANUVAAT!!!

Pi{uva: Srebre LEVKOVSKI
                                    

"@as-Bus" od Gostivar

21

ANGA@MANI ZA POGOLEMI LI^NI DOHODI!!!

Pi{uva: Srebre LEVKOVSKI

                           

Tragedijata na Makedoncite so islamska veroispoved na Kosovo, prodol`uva

22-23

MAKEDONCITE MUSLIMANI POVTORNO OBESPRAVENI

Pi{uva: Stevan [AROSKI

                           

Vremeto "izede" del od lebnoto `ito

24

SE U[TE NADE@ VO UVOZOT

Pi{uva: Jasen UMINSKI
                                       

Koj pravi ujdurmi, so uvozot na smrznatoto meso

25

EVTINO UVOZNO MESO NA MAKEDONSKIOT PAZAR
Pi{uva: Srebre LEVKOVSKI
                                     
MEDIA MONITOR 26-27
                         
Zbor-dva za prekrasnoto zdanie, za manastirot, Sveti Joakim Osogovski 28-29
UBAVINATA PODARENA OD BOGA, A NAPRAVENA OD ^OVE^KA RAKA
Pi{uva: Qupka VASILOVSKA
                      
Novi soznanija za Anti~ka Makedonija 30
UBISTVOTO NA FIDIE
Pi{uva: Angelina MARKUS
                           

Istorijata ne e samo minato

31-32
DALI JAZIKOT NA ANTI^KITE MAKEDONCI BIL SLI^EN SO JAZIKOT NA SLOVENITE?
Pi{uva: Aleksandar DONSKI
                               

ISTORIJATA OD DRUG AGOL

33-34
LIN - PESNA, PEENA NA GROZDOBER
Pi{uva: Ta{ko BEL^EV
                                
Platforma na Akademijata na naukite na Albanija (4) 35-36
ALBANSKITE PROBLEMI SI GI SOZDAVAAT ALBANCITE
Podgotvil: Koce STOJMENOV
                            

VREMEPLOV

37

                       
VERATA NA[A RISJANSKA          
@ITIE NA NEDELATA

38

SVETITE APOSTOLI PETAR I PAVLE-PETROVDEN
Pi{uva: Axika @ivanka FILIPOVSKA
Verska pouka 39
TINEJXERSKITE GODINI I @ELBATA ZA SLOBODA
(Od knigata "Vospitajte go svoeto dete")
                                                   
FORUM 40
                                   
PISMA 41
Malite ~udotvorci i ^emerski 42

CELO E KOGA IMA SE!

Podgotvila: Rozita ZAKEVA

                              
Razgovor so direktorot na Operata pri MNT 43
OPERATA POVTORNO FUNKCIONIRA
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA
                          
Po prestojot vo ^e{ka, mladiot re`iser Goran Tren~ovski povtorno raboti vo Makedonija 44

"ZAREM VO POLITIKATA VLEGUVAAT SAMO GLUPACI I OGRANI^ENI LU\E"

Pi{uva: Kokan STOJ^EV

"Skopsko leto ‘99" 45
MAJKATA BO@ICA - ZA[TITEN ZNAK
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA
S P O R T       
Vtoro kolo od Inter-Toto kupot 46
POBEDA PRED NAJGOLEMIOT USPEH
Vtoro kolo od Inter-Toto kupot 47
GOSTINSKIOT TEREN, PAT DO TRETOTO KOLO
Podgotvil: Koce STOJMENOV
                             
SOVETI

48-49

Krvnata grupa gi otkriva karakteristikite na ~ovekot
ZAPOZNAJTE GO SVOJOT KARAKTER
Podgotvila: Rozita ZAKEVA
MAKEDONSKA KUJNA
Podgotvuva: Stefan Don~evski, profesionalen gotva~
                              
KRSTOZBOR

50

                      
NAPOMENA: Samo tekstovite {to se vo sina boja i se podvle~eni se nao|aat vo ova elektronsko izdanie