PREGLED NA NASLOVITE VO BROJ 255
               
                                        
REKOA ZA MAKEDONIJA 2
                     
Razgovor so akademik Gane Todorovski

3

SAKAVME DA SE MANIFESTIRA MAKEDONSKIOT INTERES
Razgovaral: Kokan STOJ^EV
                               
Vo Osnoven sud Ohrid neodamna zapo~na kaj nas nezapameten sli~en proces na koj ve{tacite }e se izjasnat

4

DALI PRED 18 GODINI GINEKOLOGOT I GO UKRAL BEBETO NA EDNA, PA GO PODARIL NA DRUGA RODILKA?!
Pi{uva: Emilija ALEKSANDROVA
                                  
Provereni se site zasolni{ta vo Makedonija

5

PRETSEDATELOT GLIGOROV NE DAL NAREDBA ZA PODGOTVENOST NA CIVILNATA ZA[TITA
Granicata kontrolirano otvorena

5

NE SMEEME MAKEDONSKATA HUMANOST DA JA PRETVORIME VO SAMOUNI[TUVAWE
U{te edna negri`a na gradskite tatkovci

5

OGRADATA NA MOSTOT BLIZU MAKEDONSKATA VLADA SE URNA
Pi{uva: Kokan STOJ^EV
                            
Makedonija }e ja eliminira zavisnosta od uvozno pile{ko meso i prerabotki od nego 

6

SERIOZEN ZAFAT NA "TEHNOMETAL VARDAR"
Napadite na ov~arite vrz na{ite stada se zgolemuvaat

6

STRAVOT VLEGUVA V KOSKI
Pi{uva: Jasen UMINSKI
                                   
Sostojbite vo JPAU ''Makedonija'' zagri`uva~ki, veli v.d. direktorot Jani Kardula 

7

CIVILNIOT AVIOSOOBRA]AJ SE ODVIVA REDUCIRANO
Razgovarala: Rozita ZAKEVA
                                      
Vo poseta na domot za deca bez roditeli "11 - Oktomvri" vo Skopje

8

RODITELSKA GRI@A ZA SEKOE DETE
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA
Crni denovi za stopanstvoto vo Gostivar

8

KOJ ]E PODADE RAKA ZA SPAS
Pi{uva: Kokan STOJ^EV
                           
Begalcite od Kosovo ne sakaat vo Albanija

9

BROJ NA RAKA I EDEN KOMPIR ZA PAT DO AU[VIC
Pi{uva: Angelina MARKUS
                                 
Golema zagri`enost vo Sojuzot na sindikatite na Makedonija 

10

STE^AJOT - ME^ SO DVE OSTRICI
Pi{uva: Lidija ZORBA
                           
Razgovor so povod - Mira Jankovska, pomo{nik minister vo ministerstvoto za informacii 

11

VO MAKEDONIJA AKREDITIRANI PREKU 3.500 STRANSKI NOVINARI
Razgovarala: Lidija ZORBA
                                      
INTERVJU: Prof. d-r Qubomir Ja}ovski, direktor na Institutot za belodrobni zaboluvawa kaj decata 

12

TUBERKULOZATA BELE@I PORAST KAJ DECATA
Razgovarala: Anita ANGELOVSKA
Pres-konferencija vo Domot na Crveniot krst 

13

NISKA SORABOTKA ME\U HUMANITARNITE ORGANIZACII I CRVENIOT KRST
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA
                                  
VESTI 14-15
                         
Drumuva i dramuva Tihomir STOJANOVSKI 16
STRANATA NA SCENSKATA GIBEL
Nova kniga 16
ISTORIJATA NA MAKEDONIJA NIZ VEKOVITE
Pi{uva: Koce STOJMENOV
                      
VERATA NA[A RISJANSKA             
@itie na nedelata 17
SVETI ATANASIE VELIKI
Podgotvil: Dragan ZAFIROV
Zo{to se molime? (2) 17
MOLITVATA NA SVETI EFREM OD SIRIJA ZA VREME NA VELIKIOT POST
--------------------------- 17
GOSPODOVATA MOLITVA ZA MIR NEKA SE PRENESE
Posveteno na Presveta Troica - axika @ivanka Filipovska
                     
Na{ata fonetska pismenost stara edinaeset iljadi godini (2)  18
DREVNATA MAKEDONISTIKA SO^UVANA VO "ILIJADA I ODISEJA"
Pi{uva: prof. d-r Ta{ko BEL^EV
                            
Istorijata ne e samo minato

19

PREDANIETO ZA VODEN - NASLEDSTVO OD ANTI^KITE MAKEDONCI
Pi{uva: Aleksandar DONSKI
                       
PISMA - PISMA - PISMA 20-21
                          
So Goce Todorovski kako {to go dal gospod 22
ZA MOJATA PROFESIJA "VINOVEN" E VAN^O
Pi{uva: Rozita ZAKEVA
                               
S P O R T      
Rakomet-`eni, Kup na Makedonija

23

POSTOJANA SLIKA VO @ENSKIOT RAKOMET
Fudbal

23

ZA USPE[EN FUDBAL SE POTREBNI RAKOVODNI PROMENI
Pi{uva: Ceko BELOGRADI[KI
                             
Manastirite - vekovni spomenici na kulturata

24

BOGATSTVO SO NEPROCENLIVA VREDNOST
Pi{uva: Lidija ZORBA
                      
NAPOMENA: Samo tekstovite {to se vo sina boja i se podvle~eni se nao|aat vo ova elektronsko izdanie