Vo Osnoven sud Ohrid neodamna zapo~na kaj nas nezapameten sli~en proces na koj ve{tacite }e se izjasnat
DALI PRED 18 GODINI GINEKOLOGOT I GO UKRAL BEBETO NA EDNA, PA GO PODARIL NA DRUGA RODILKA?!
Pi{uva: Emilija ALEKSANDROVA

Slika41.jpg (10484 bytes)

Famoznata fotografija anonimno ispratena do Vlade. Spored Ivanovski sli~nosta na ova devoj~e...

Slika42.jpg (9014 bytes)

...so Vlade e frapantna


  • Serija stru~ni ve{ta~ewa, koi na ohridskiot mu gi nalo`i povisokiot bitolski sud, treba da poka`at dali resen~anecot Vlade Ivanovski (48) e klevetnik, ili zboruva vistina koga tvrdi deka pred 18 godini vedna{ po poroduvaweto na negovata sopruga, novoroden~eto bilo proglaseno za mrtvo, a denes `ivee vo semejstvoto Naumoski vo Ohridsko

"Procesot na decenijata", kako ve}e go proglasija vo ohridsko-prespanskiot kraj, zapo~na vo 13 ~asot na 27 april godinava, vo edna od sudnicite na Osnoven sud Ohrid. Prisutni : sudijata Dimitrija Coboski, zastapnikot na privatnite tu`iteli, ohridskiot advokat Tomislav Ki~eec, branitelot na obvinetite (resenskiot ugostitel Vlade Ivanovski (48) i novinarot Vojo Dodevski), skopskiot advokat Krste Jan~eski. Ne bea prisutni privatnite tu`iteli Zora Naumoska, i nejzinata }erka Jovanka K. (go nosi prezimeto na, spored sudska odluka od 1981 godina nejziniot biolo{ki tatko).

Sudijata Coboski objasni deka tu`itelite ne bile uredno pokaneti za rasprava, zatoa {to policijata nema soznanie kade tie `iveat, samo se pretpostavuva, deka Zora se otselila vo [vedska, Belgija, ili vo SRJ, a Jovanka `ivee "nekade vo Ohrid"!?

 

KLEVETNIK ILI OGRABEN?

No, toa ne be{e pre~ka sudijata da ja otvori glavnata rasprava, bidej}i upatstvata dobieni od povisokiot Apelacionen sud vo Bitola bea jasni: se poni{tuva presudata na sudijata Coboski donesena vo 1997 godina i mu se nalo`uva da dozvoli da presudat faktite do koi }e se dojde duri po serija stru~ni medicinski ve{ta~ewa. A, tie fakti treba decidno da odgovorat na pra{aweto - dali resen~anecot Vlade Ivanovski e klevetnik koga uporno tvrdi deka Jovanka K. (18) ja rodila negovata sopruga, bebeto od strana na lekarite bilo ukradeno i podareno (prodadeno) na Zora Naumoska.. Ili, Ivanovski ja zboruva vistinata, pa mnogu lu|e zame{ani vo ovaa afera treba da se najdat zad zatvorski re{etki?

No, pred da objasnime kakva zada~a na Ohriskiot sud mu dava onoj povisokiot, da ja vidime prikaznata, ~ij sudski epilog se nayira:

Ovaa degutantna, pa i morbidna prikazna na Ivanovski koja i go dovede pred sud, veli deka vo 1981 godina negovata sopruga se porodila po prv pat. Orhidskiot ginekolog \or|i Pop-Stefanija, koj ja porodil `enata, utredenta i soop{til deka bebeto po~inalo. Vlade sakal da go vidi mrtovoto ~edo (devoj~e), no lekarot, so kogo Vlade bil vo dobri odnosi, go razuveril - toa bil samo dopolnitelen stres za sekoj roditel. Taka Vlade na edna medicinska sestra i dal malku pari za da kupi par~e crna "basma" vo koe bebeto bilo povieno i zakopano na mesto opredeleno za "takvi slu~ai".

Godinite si letale, Vlade so soprugata si izrodile u{te tri sina, a vo negovata privatna kafeana vo Resen, ginekologot pove}e ne bil postojan "gratis" gostin. Spored Vlade, sega e jasno i zo{to - lekarot go ma~ela sovesta. No, vo kafeanata s# po~esto doa|ale i gosti od ohridsko koi vo edna prilika mu objasnile deka ima ~etiri, a ne tri deca, bidej}i "~upeto ne ti e mrtvo, ene go vo Kosel, `ivo i zdravo e". Koga anonimen informator mu dostavil i fotografija na devoj~e na vozrast od 4-5 godini, koe neverojatno li~i na Vlade, za nego ve}e nemalo dilemi - taa Jovanka od Kosel e negovata "mrtva" }erka.

Toj vedna{ (pred 4 godini) slu~ajot go prijavuva vo Orhidskata policija i bara taa po slu`bena dol`nost da podnese krivi~na prijava protiv d-r Pop Stefanija i site onie koi sou~estvuvale vo ova, spored Vlade, nevideno zlostorstvo. Vremeto minuva, rezultati od istragata nemalo, iako "ve}e i vrapcite" vo ovoj del od dr`avata znaele za prikaznata koja Vlade ja preraska`uval na sekoj koj sakal da go soslu{a.Taka aferata i do{la do u{ite na novinarot Vojo Dodevski, poznat po brojnite napisi na temi od ohridsko. Potoa s# se odvivalo brzo-novinarot stapuva vo kontakt so ogor~eniot roditel koj ja potvrduva prikaznata i }e bide blagoroden dokolku novinarot ja objavi vo negoviot nedelnik. Voden od profesionalniot kodeks, iskusniot novinar dobiva telefonska izjava od povikaniot ginekolog d-r Pop Stefanija, koj odbiva sredba "o~i vo o~i" so Dodevski, bidej}i postojano e prezafaten". I Zora Naumoska odbiva da go komentira obvinuvaweto na Vlade. Nabrgu, vo toga{ najtira`niot nedelnik vo zemjava bile objaveni dve reporta`i za ovaa afera ("Pred 15 godini deteto mi go proglasi za mrtvo, a go prodade", i "Jovanka ve}e ne `ive tuka"), a vedna{ potoa Zora Naumoska i toga{ maloletnata Jovanka K. privatno go tu`at Vlade Ivanovski za kleveta preku sredstvo za informacii, a avtorot na dvata napisa, za prenesuvawe na istata kleveta.

 

SUDOT ODBIVA MEDICINSKO VE[TA^EWE

I bidna sudewe, na koe Ivanovski gi povtori site, svoi obvinuvawa, potvrduvaj}i deka sekoj zbor vo napisite stenografsko prenesuvawe na negovata izjava od strana na novinarot. Dodevski objasni deka tekstovite gi napi{al krajno nepristrasno i deka dolgo vreme zaludno se obiduval da dobie izjava od Naumoska, kako i podolga izjava od ginekologot Pop-Stefanija, koj bil "prezafaten". Toa mu davalo osnova da poveruva vo stravotnoto obvinuvawe na Ivanovski. Ne samo kako novinar, tuku i kako roditel, a i gra|anin, toj i spored zakonot nemal pravo da go premol~i eventualno storeno zlostorstvo, storeno pred (sega ve}e) 18 godini. To~no e deka napisite bile degutantni za mnogu lu|e, deka ostavile traga vrz psihata na Jovanka K., no, objasnil novinarot, toa bilo neminovno, kako {to e neminovno deka aferata ostava dlaboki tragi i na du{ata na pet~lenoto semejstvo Ivanovski, od koi trojca ~lenovi se maloletni deca! I koi se ubedeni deka pred 18 godini im bila ukradena sestrata! Dokolku za sudot edinstveno e bitna du{evnata voznemirenost na (toga{) maloletnata Jovanka, a novinarot kako "beskrupulozen lovec po senzacii", za kakov go obvinuvaat tu`itelite, treba da bide osuden, toga{ ova e sudewe na novinarstvoto voop{to! Bidej}i i dvojniot platen ubiec Divkovi} (od Ohrid) i Sowa Nikolovska (koja "izgore polovina Makedonija"), pred da bidat izvr{no osudeni, bea povikuvani preku site doma{ni sredstva za informirawe, iako i tie vo toa vreme imaa maloletni deca. Treba({e) li da im se sudi i na tie novinari koi javuvaa, pi{uvaa za (s# u{te nedoka`ani) nedela na ovie osomni~eni? Treba li da gi zatvorime site novinari od "crnite hroniki" koi pi{uvaat za brojni prestapnici na zakonot, koi imaat deca {to znaat da ~itaat vesnici? - bea samo nekoi pra{awa na novinarot, na koi toj ne dobi odgovor.

Na ova sudewe be{e odbieno i baraweto na obvinetite, Vlade, Zora i Jovanka da bidat podlo`eni na medicinsko ve{ta~ewe, po koe ili Vlade, ili Zora, }e bidat isklu~eni kako roditel na devoj~eto. Dodevski insistira{e pred toj sud da se soslu{a ginekologot Pop - Stefanija. I toa be{e odbieno od sudijata, a tu`itelkata Zora Naumoska potvrdi deka novinarot baral nejzina izjava za aferata, no "taa ne saka, i gotovo, nema obvrska da zboruva so novinarot".

Po "pribiraweto na site dokazi", Sudot se izjasnil: Zaradi kleveta preku sredstva za informirawe, odnosno, zaradi prenesuvawe na istata kleveta, Vlade Ivanovski i Vojo Dodevski se proglasuvaat za vinovni i se osuduvaat na po 8 meseci zatvor i na po 40.000 denari pari~na kazna. Zatvorskite kazni nema da se primenat dokolku osudenite vo rok od dve godini ne storat sli~no krivi~no delo.

Se razbira, osudenite se `alea na ovie presudi do Apelacioniot sud vo Bitola, koj na 14.07. 1998 godina gi uva`i `albite na Ivanovski i na Dodevski, presudata na OSO od 22.09. 1997 godina ja ukina i predmetot go vrati na povtorno sudewe. @albata na tu`itelite, koi baraa postrogi kazni, be{e odbiena kako bespredmetna. So neminovni skratuvawa, eve, za{to taka smetal povisokiot sud i zo{to na 27 april godinava, obvinetite pred sudijata se pojavija kako pobednici, a ne kako gubitnici vo procesot.

(Prodol`uva vo sledniot broj)