@itie na nedelata
SVETI ATANASIE VELIKI
Podgotvil: Dragan ZAFIROV

Slika17.jpg (14028 bytes)


Sveti Atanasie Veliki e roden 295 godini po Hrista vo Aleksandrija. Pod pokrovitelstvo na Sveti Aleksandar arhiepiskop aleksandriski go zel Atanasie za duhoven sin i sekretar. Sveti Atanasie Veliki zel u~estvo na prviot vselenski sobor vo Nikeja 325 godina. Zaedno so Sveti Nikola go osudil eresot na Arija i celiot `ivot mu bil vo borba so arijanskiot eres. Po smrtta na Sveti Aleksandar toj stanal arhiepiskop na Aleksandrija 326 godina na 8 juni. Edno vreme Sveti Atanasie bil zato~en vo Francija, no imperatorot Konstatin Vtori go vratil povtorno vo Aleksandrija. Borbata za pravata vera prodol`uva i na rimskiot sobor 340 godina i na soborot vo Serdika (dene{na Sofija) 343 godina. Pri krajot na `ivotot pominal nekolku godini bez teolo{ki bitki i mirno `iveel. Ima golemo duhovno tvore{tvo protiv ezi~nite poraki na Arijanite. Potpi{uval za SvetaTroica, `itie za Sveti Antonie Veliki. Negovite tvorbi se so najgolema duhovna mudrost i moralna vistina. Svetata pravoslavna crkva mu dol`i za razgromot na arijanskiot eres i za nikejo-carigradskiot simbol na verata. Sveti Atanasie Veliki po~inal na 2 maj 373 godina vo Aleksandrija. So taa data vlegol kako predvesnik na blesnata prolet.

Ovaa sedmica pravoslavnite hristijani go proslavuvaat i praznikot "Sv.Prorok Eremija" eden od pogolemite proroci na Stariot Zavet.