МАКЕДОНЦИТЕ ВО ДИЈАСПОРАТА ПРЕКУ ПЕРОТО НА СЛАВЕ НИКОЛОВСКИ КАТИН ДЕЛ ОСУМ

ДЕЛ ОД ИСЕЛЕНИЧКАТА ВИСТИНА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ МАКЕДОНСКОТО ИСЕЛЕНИШТВО ВО ДЕЛАТА НА СЛАВЕ КАТИН Македонците…

ПОСТАВУВАЊЕ НА ТЕМЕЛИТЕ НА АМЕРИКАНСКО – КАНАДСКО – МАКЕДОНСКАТА ЕПАРХИЈА

Во ова продолжение за читателите  ќе претставиме дел од висината за првата македонска православна црква “Свети Климент Охридски“…

БРАЌАТА ЈАНОВСКИ И НИВНАТА ФАБРИКА ВО КАНАДА

Денес Канада се смета за светски пример на мултикултурно општество. Од Втората светска војна во оваа демократска…

ЈУБИЛЕЈНО ПОКЛОНЕНИЕ „ВО ЧЕСТ НА СВЕТИ КИРИЛ“ ВО РИМ ВО 1988 ГОДИНА – ДЕЛ II (37)

ДВАЕСЕТТО ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО ВЕЧНИОТ РИМ Исто така, за време на престојот во…

СКИТСКОТО–ПРАСЛОВЕНСКО ПОТЕКЛО НА АРГЕАДСКАТА ДИНАСТИЈА НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

Од претходното поглавје може да се утврди континуитетот помеѓу мезолитската и неолитската култура на Средно Подунавје…

ОД СВЕТИ ПЕТАР – ЕДЕН ОД ТРОЈЦАТА ХРИСТОВИ УЧЕНИЦИ – ДО ТЕРМИНОТ ПОМАЗАНИЕ

Во ова продолжение за читателите ќе претставиме дел од „Библискиот речник“, преку имињата, зборовите, изразите, називите, …

ОД АПОСТОЛОТ СВЕТИ ПАВЛЕ (САВЛЕ) – ДО КНИГАТА ПЕСНАТА НАД ПЕСНИТЕ (29)

Во ова продолжение за читателите ќе претставиме дел од „Библискиот речник“, преку имињата, зборовите, изразите, називите, …

ЈУБИЛЕЈНО ПОКЛОНЕНИЕ „ВО ЧЕСТ НА СВЕТИ КИРИЛ“ ВО РИМ ВО 1988 ГОДИНА – ДЕЛ I (36)

  ДВАЕСЕТТО ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО ВЕЧНИОТ РИМ Традиционалната манифестација „Во чест на свети…

ПРЕСЕЛНИЧКИТЕ ДВИЖЕЊА КОН ДЕМОКРАТСКА КАНАДА (14)

  Тешкиот живот во македонските села, главно, поради миграционите движења во земјата, до кои дојде со развојот…

ОДРЖУВАЊЕ НА ПРВОТО СОБРАНИЕ НА АМЕРИКАНСКО – КАНАДСКО – МАКЕДОНСКАТА ЕПАРХИЈА (16)

Во 2020 година се навршија 55 години од осветувањето на првата македонска православна црква “Свети Климент…