Дел од вистината за Македонците во Пиринска Македонија

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА  Во наредните продолженија ќе се обидеме читателите да…

ДЕЛ ОД АКТИВНОСТИТЕ НА ПРАТЕНИКОТ ВАСИЛ СТЕРЈОВСКИ ВО АЛБАНСКИОТ ПАРЛАМЕНТ

  ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАЛА ПРЕСПА Стерјовски проценува дека во Албанија живеат повеќе од 120…

ОМО „ИЛИНДЕН“ И ОМО „ИЛИНДЕН – ПИРИН – ЗНАЧАЈНИ МАКЕДОНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА Прашањето за македонското малцинство во Бугарија е тема…

ВАСИЛ СТЕРЈОВСКИ – ПРВИОТ МАКЕДОНЕЦ ПРАТЕНИК ВО АЛБАНСКИОТ ПАРЛАМЕНТ

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАЛА ПРЕСПА Во Албанија имало, има и ќе има бројни Македонци кои…

НЕГИРАЊЕ И МАЛТРЕТИРАЊЕ НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО ВО БУГАРИЈА

  ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА Причината за упорното негирање на Македонците во…

БОШКО РАЈЧОВСКИ – ПЕЛИСТЕРСКИ – ВЉУБЕНИК ВО МАКЕДОНИЈА

ДЕЛ ОД МОНОГРАФИЈАТА „БОШКО РАЈЧОВСКИ-ПЕЛИСТЕРСКИ“ ОД АВТОРОТ СЛАВЕ КАТИН Не случајно ангилсиот општестественик и државник Едвард Бојл…

ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА И ДЕЛ ОД НЕЈЗИНИОТ ИСТОРИСКИ РАЗВОЈ

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА Во историските документи за Пиринска Македонија се вели…

ЕДМОНД ТЕМЕЛКО – ПРВИОТ ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ПУСТЕЦ

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАЛА ПРЕСПА Меѓу Македонците во Република Албанија посебно место има името и…

ПРИЗНАНИЕТО „ВИТЕЗ НА РЕДОТ НА ЗНАМЕТО“ ПОСХУМНО ЗА СТЕРЈО СПАСЕ

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАЛА ПРЕСПА За писателот Стерјо Спасе е запишано дека припаѓа на македонското…

ПРИЗНАНИЕТО „ВИТЕЗ НА РЕДОТ НА ЗНАМЕТО“ ПОСХУМНО ЗА СТЕРЈО СПАСЕ)

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАЛА ПРЕСПА За писателот Стерјо Спасе е запишано дека припаѓа на македонското…