Митолошка и теонимска ономастика на Панонија – Хидроними

Хидроними Дунав е меѓународна река, по големина втора во Европа (по Волга), најголема на српските простори…

Наследена античка македонска ономастика

Антропоними Филип – Фиљо                       – љубител на коњи; (од – пријател, другар, – коњ) Александар –…