ГЛАСИЛОТО „МАКЕДОНСКИ ВЕСНИК“ ЗНАЧАЕН ИНФОРМАТОР ВО АВСТРАЛИЈА (5)

ДЕЛ ОД ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ“ (ТРЕТ ДЕЛ) НА СЛАВЕ КАТИН  Преку информативните гласила во новите средини Македонците ги…

ВЕСНИКОТ „МАКЕДОНСКА ИСКРА“ ВО АВСТРАЛИЈА – ПРВИОТ ГЛАСНИК НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (3)

ДЕЛ ОД ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ“ (ТРЕТ ДЕЛ) НА СЛАВЕ КАТИН  Преку информативните гласила во новите средини Македонците ги…

ПЕЧАТОТ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ИСЕЛЕНИШТВОТО ПРЕД ВТОРАТА СВЕТСКАВОЈНА (2)

   ДЕЛ ОД ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ“ (ТРЕТ ДЕЛ) НА СЛАВЕ КАТИН Медиумите на Македонците во САД и Канада…

Излезе од печат делото „Македонците во светот“ од Славе Катин

Во издание на книгоиздателството „Македонска искра“ од Скопје и Фондацијата „Џорџ Атанасоски“ од Прилеп излезе од…